Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Про оголошення конкурсу на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради

ОСТРОЖЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №  68/02-04

 с. Острожець                                                                            від 19.06.2020 року

 

Про оголошення конкурсу на зайняття

посади посадової особи

місцевого самоврядування відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності

Острожецької сільської ради

на час відпустки по догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку

основного працівника

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», з метою добору осіб, здатних здійснювати посадові обов’язки

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а саме:

 • Провідного спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради.

2. Встановити вимоги до кандидатів на заміщення вищезазначеної  посади  посадової особи місцевого самоврядування Острожецької сільської ради (додаток 1) .

3. Фахівцю з інтерв’ювання Острожецької сільської ради опублікувати   повідомлення про оголошення конкурсу  на офіційному веб-сайті Острожецької сільської ради 22.06.2020 року (Гордійчук Л.М.) (додаток 2).

4. Утворити конкурсну комісію для відбору кандидатів на заміщення декретної посади Острожецької сільської ради  (додаток 3).

5.  Затвердити перелік питань на перевірку знань (додаток 4).

6.  Діловоду-фахівцю з кадрової роботи відділу організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Острожецької сільської ради  (Кудрик А.В.) - забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вищезазначеної вакантної посади. Термін прийому документів – з 22.06.2020 року по 22.07.2020 року до 14:00 год.

7. Діловоду-фахівцю з кадрової роботи відділу організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Острожецької сільської ради здійснити передачу документів претендентів голові конкурсної комісії до 17:00 год 22.07.2020 року .

8. Провести конкурсний відбір на вищезазначену посаду посадової особи місцевого самоврядування 23 липня 2020 року.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                                        Т.Гордійчук

 

Додаток 1

                                                                          до розпорядження сільського голови

                                                                                  від 19.06.2020 року № 68/02-04

 

В И М О Г И

до кандидата на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

Загальні умови

Посадові обов’язки

         Знання чинного законодавства; наявність високого рівня знань, умінь, навичок у сфері діяльності бухгалтерського обліку. Своєчасне та якісне виконання посадових обов’язків, а саме:

 • складання та подання на затвердження кошторисів і планів асигнувань та підготовка довідок змін до них. за встановленими бюджетними програмами;
 • підготовка бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, підготовка платіжних доручень (друкування);
 •  оформлення документів для відкриття рахунків і зразків підписів та документальне їх засвідчення у відділенні Державної казначейської служби України та обслуговуючому відділенні банку, знання касової дисципліни;
 • контроль за своєчасним перерахуванням до бюджету податків та інших платежів;
 • складання фінансової та бухгалтерської звітності;
 • ведення в установленому порядку діловодства;
 • підготовка та надання інформації зовнішнім організаціям згідно з чинним законодавством на запити відповідних структурних підрозділів.
 • забезпечення захисту інформації на паперових носіях та в електронному вигляді;
 • участь у складанні бюджетних запитів на наступні роки;
 • підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних документів діяльності відділу, проектів листів, довідок, службових записок з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • виконання вказівки та особистих завдань начальника відділу – головного бухгалтера в межах, що не суперечать чинному законодавству.

         Дотримання норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правил внутрішнього трудового розпорядку Департаменту.

         Постійна робота над підвищенням свого професійного рівня.

         Виконання інших доручень керівництва.

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавка за вислугу років, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС);

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про вакантну посаду на офіційному веб-сайті Острожецької сільської ради

Дата, час і місце проведення конкурсу

23 липня 2020 року, початок об 11.00 год. за адресою: с. Острожець, вул. Незалежності, 12, Млинівський район, Рівненської області

Прізвище, імя та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кудрик Анна Василівна, тел. +(380) 97-836-6457

ostrozhecz.rada@ukr.net

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта  

бакалавра, спеціаліст, магістр

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища (фінансово-економічного спрямування)

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Податковий кодекс України;

4) Кодекс законів про працю України;

5) Закон України «Про державну службу»;

6) Закон України «Про запобігання корупції»;

7) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

8) Закон України «Про публічні закупівлі»;

9) Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;

10) Закон України «Про відпустки»;

11)Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;

12) інші нормативні документи з питань оплати праці та бухгалтерського обліку.

3

Професійні чи технічні знання

- знання принципів державного управління та діяльності ДФС;

- високий рівень знань сучасного вітчизняного законодавства, що регулюють фінансово-економічну  сферу діяльності;

- наявність високого рівня знань, умінь, навичок у сфері  бухгалтерського обліку

 

4

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи в ПК з використання програмних продуктів (ДПС-ПРО, OPZ «Податкова звітність», Edzv«Єдине вікно подання електронної звітності», Medoc та ін.) для планування, обліку, аналізу кошторису видатків у складі задач: бухгалтерський облік та звітність, облік заробітної плати, формування і виконання кошторисів доходів та видатків; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5

Прийняття ефективних рішень

- стратегічне мислення, навички далекоглядного планування;

- вміння визначати пріоритети;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння працювати з великими масивами інформації;

- націленість на результат

8

Комунікації та взаємодія

вміння підтримувати міжособистісні професійні зв’язки, налагодження зворотнього зв'язку та дотримування esprit de corp (командного духу)

9

Впровадження змін

- вміння впроваджувати інновації;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

- оцінка ефективності здійснених змін

11

Особистісні компетенції

- високий рівень морально-етичної поведінки на засадах загальнолюдських цінностей;

- некорумпованість, здатність протистояти корупційним ризикам і уникати конфлікту інтересів;

- політична неупередженість;

- безперервне навчання та підвищення кваліфікації, здатність обмінюватися практичним досвідом, швидко вчитися (едукативна гнучкість)

 

Сільський голова                                                                                        Т. Гордійчук

 

Додаток2

                                                                          до розпорядження сільського голови

                                                                                 від 19.06.2020 року № 68/02-04 

 

Острожецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника, а саме:

 • провідного спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради.

Умови конкурсу:

У конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Острожецької сільської ради, на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника,  можуть брати участь громадяни України які:

- мають базову вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліст, магістр;

- володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

- мають базові навички роботи комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

 

Перелік документів, які необхідно подати:

Для участі у конкурсі необхідно подати:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Документи подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсний відбір на вищезазначену посаду посадової особи місцевого самоврядування відбудеться 23 липня 2020 року.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою: с. Острожець, вул. Незалежності, 12,  каб. 1 або за телефоном +(380) 97-836-6457.

 

Сільський голова                                                                                        Т. Гордійчук

 

 

Додаток 3

                                                                          до розпорядження сільського голови

                                                                                 від 19.06.2020 року №  68/02-04

 

СКЛАД

конкурсної комісії для відбору

кандидата на заміщення вакантної посади посадової особи

місцевого самоврядування Острожецької сільської ради

 

Голова комісії:

ДЕМ’ЯНЧУК

Тетяна Петрівна                            - секретар Острожецької сільської ради

Секретар комісії:

КУДРИК

Анна Василівна                             - діловод-фахівець з кадрової роботи відділу організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Острожецької сільської ради

Члени конкурсної комісії:

ПАРХОМЕЙ

Наталія Анатоліївна                       - в.о. начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Острожецької сільської ради 

 КАРЛАШ

Людмила Олександрівна               - начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Острожецької сільської  ради

 

 

Сільський голова                                                                                        Т.Гордійчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь