Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін

Дата: 05.09.2023 11:41
Кількість переглядів: 224

Особливості викладання географії в Новій українській школі (6 клас)

 

Кравець Ж.С., вчитель географії

Острожецького ліцею імені І.Єремеєва

 

 

У 2023/2024 навчальному році учні 7 – 9 класів та 10-11 класів на рівні стандарту вивчатимуть географію за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 03.08.2022 р. № 698.  Учні 6 класів вивчатимуть географію за модельною навчальною програмою «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Гільберг Т. Г., Даценко Л. М.)

Зважаючи на академічну свободу педагогічного працівника, зазначену у статті 54 Закону України «Про освіту», яка передбачає вільний вибір форм, методів і засобів навчання, вчитель може самостійно визначати кількість годин на вивчення програмного матеріалу за темами курсів 6 – 9 класів та 10 – 11 класів. Він може на власний розсуд змінювати розподіл годин між темами і розділами, використовувати години резервного часу з метою глибшого вивчення окремих тем, проведення уроків узагальнення і систематизації знань після вивчення великих розділів і тем, проведення екскурсій, зустрічей, обговорення дискусійних питань, що виникли під час вивчення певних тем тощо.

Відповідно до обраної модельної програми структура курсу географії для 6 класу складатиметься із 3-х розділів, поділених на окремі теми. В модельній програмі міститься пояснювальна записка, в якій зазначена структура курсу, окреслена мета, завдання, ключові компетентності та наскрізні вміння, пропоновані види навчальної діяльності та очікувані результати навчання:

1) пізнання світу природи засобами наукового дослідження;

2) опрацювання, систематизація та представлення інформації природничого змісту;

3) усвідомлення розмаїття і закономірностей природи, ролі природничих наук і техніки в житті людини; відповідальна поведінка для сталого розвитку суспільства;

4) розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв’язання проблем природничого змісту [індивідуально та у співпраці].

Перша група результатів включає в себе програмні географічні дослідження, моделювання, досліди, розв’язування ситуативних, проблемних, аналітичних завдань.

Друга група результатів - це робота з картою (складання характеристики територій та країн, проведення вимірювань, прогнозування, аналіз, узагальнення, висновки, складання географічних описів територій, вивчення особливостей розповсюдження природних і соціально-економічних явищ); знаходження, обробка, зберігання інформації природничого змісту з різних інших джерел, перетворення її з одного виду на інший (на основі тексту скласти таблицю, схему, позначити об’єкти тощо); використання на уроках QR-кодів, різних цифрових сервісів, додатків, платформ; робота з навчальною літературою (підручники, посібники, атласи, контурні карти); робота з науково-популярною літературою (довідники, енциклопедії, словники, наукові статті).

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог модельної навчальної програми.

Особливості семестрового оцінювання:

 • проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу,
  і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше;
 • оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів;
 • семестрова оцінка може підлягати коригуванню (виставляється без дати у колонку з надписом «скоригована»);
 • семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень;
 • завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу;
 • семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо.

Річне оцінювання здійснюється на основі загальних оцінок результатів навчання за І та ІІ семестри.

Результати навчальних досягнень учнів відображає Свідоцтво досягнень. У Свідоцтві досягнень у графі «Рік» ставиться одна оцінка – загальна оцінка результатів навчання за рік. Оцінки за групи результатів навчання у графі «Рік» не виставляються, оскільки вони мають бути враховані в оцінках за семестри. Облік результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання, оцінювання груп результатів навчання проводиться в класному журналі в окремих колонках без дати.

Для формування висновків щодо рівня досягнення учнями обов’язкових результатів навчання за певний інтервал часу (семестр, навчальний рік) чи визначений фрагмент змісту (тема, розділ, вид діяльності) учителі здійснюють підсумкове оцінювання за результатами виконаної роботи / робіт (самостійних, контрольних, тематичних тощо) за однією чи двома групами результатів («Здійснює пошук та опрацьовує інформацію», «Усвідомлює закономірності природи»). Завдання таких робіт розробляють з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти на основі матеріалу відповідних тем модельних навчальних програм за якими здійснюють освітній процес.

За групою результатів «Досліджує природу» проводять практичну роботу/практичні роботи (спостереження, експеримент), тематика якої/яких означена модельною навчальною програмою. Одним з видів діяльності учня / учениці, що може оцінюватися підсумковим оцінюванням є проєктна діяльність. Учнівські проєкти оцінюються за відповідними критеріями, з якими учні / учениці ознайомлюються заздалегідь.

Календарно-тематичне планування, поурочні плани-конспекти вчителя можуть бути у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Обов’язковим є лише відповідність цих документів Державному стандарту,  очікуваним результатам, відповідність структури і обсягу КТП освітній програмі закладу освіти, а також забезпечення компетентнісного підходу у викладанні географії.

Рекомендується організувати на початку 2022/2023 навчального року проведення вхідного діагностичного оцінювання учнів для визначення рівня сформованості знань, умінь та навичок та компетентностей учня, планування роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу. З цією метою доцільно в календарно- тематичному плануванні визначити для такої роботи години з резерву навчальної програми, або оптимально ущільнити новий зміст.

Для вивчення географії особливо необхідне набуття практичних умінь і навичок, які формуються під час виконання практичних робіт.

Вчитель має право вибирати кількість та характер практичних робіт для досягнення запланованих результатів. Практичні роботи можуть оцінюватися як вибірково так і фронтально. У журналі вчитель записує лише окремі практичні роботи на свій розсуд. Обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є дві практичні роботи на вибір учителя.

Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1 – 2 дослідження (упродовж року) та виконує індивідуально або в групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.

Письмові роботи з географії, у тому числі тематичні, що виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми можуть виконуватися у різному форматі.

Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем – рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням; виконується письмово і є обов’язковою.

Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти, розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Використані джерела:

 1. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898
 2. Інструктивно – методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році (лист МОН України від 19.08.2022 р. № 1/9530-22)

https://osvita.ua/doc/files/news/875/87596/Instruktazh-metod_rekom_shchodo_orhaniz__1.pdf

 1. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом МОН України від 01.04.2022 р. № 289

https://osvita.cv.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dodatok-do-nakazu-MON-vid-01.04.22r.-289.pdf

 1. Модельна навчальна програма «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Гільберг Т. Г., Даценко Л. М.)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Heohrafiya/Heohrafiya.6-9%20kl.Kobernik.ta.in.06.05.22.pdf

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь