Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №3 методичного об'єднання вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури

Дата: 27.01.2023 10:31
Кількість переглядів: 196

 Круглий стіл: Стратегії реалізації навчально-виховного процесу в інклюзивному навчальному закладі.          

Козак Людмила Василівна,

вчитель української мови та літератури

 Уїздецького ліцею

  Завдання Нової української школи – навчити дітей із ООП бути гнучкими у змінах, легко адаптуватися та вміти навчатися впродовж життя. Потрібно створити належні умови, що сприяють розвитку особистості та інтеграції учнів у соціумі.

Підлітки з особливими освітніми потребами: стратегії навчання, виховання та розвитку

  Переважна більшість підлітків із ООП мають порушення здатності до встановлення контактів, тож перехід із початкової до середньої школи потребує особливої уваги педагогів і батьків. Як зробити цей процес максимально комфортним? Під час свого виступу Олена Казачінер, доктор педагогічних наук, доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології та спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету, порадила заздалегідь розпочинати підготовку до навчання у 5 класі. Навесні перед закінченням початкової школи батькам дитини з ООП потрібно звернутися до ІРЦ для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та отримання висновку. У закладі освіти слід провести психологічну діагностику готовності до навчання у середній школі, спостерігати за дитиною на уроках та під час позаурочних заходів, збирати інформацію про особливості розвитку та освітні потреби дитини. А перед початком нового навчального року спікерка порекомендувала закладам освіти: 

 1. Організувати зустріч батьків із класним керівником і педагогами, які працюватимуть у середній школі, та фахівцями (практичним психологом, соціальним педагогом і медичною сестрою закладу освіти).
 2. Провести попередню бесіду з дитиною щодо змін, які її очікують у середній школі. 
 3. Сформувати команду психолого-педагогічного супроводу для кожної
  дитини з ООП, розробити її індивідуальну освітню траєкторію, скласти індивідуальний навчальний план та індивідуальну програму розвитку дитини.

Можливості мережі для роботи з дітьми з ООП

У вузькому розумінні інклюзія – це залучення дітей із особливими освітніми потребами до відвідування закладів загальної середньої освіти за місцем проживання. У ширшому розумінні – це позитивне ставлення до розмаїття учнів, врахування їхніх відмінностей та створення умов для забезпечення права на освіту кожного школяра. Для того,щоб налагодити ефективну взаємодію зі школярами під час дистанційного навчання потрібно гнучко планувати освітній процес та включати до онлай-уроку такі елементи:

 • відео на 7–10 хвилин;
 • стислий виклад теорії;
 • завдання для самопідготовки в текстовому форматі та тестові запитання;
 • наявність субтитрів, можливість регулювання гучності, темпу мовлення та темпу сприймання інформації учнем; 
 • наочність, що демонструє дії та явища, про які йдеться у темі уроку (картини, малюнки чи їхні серії, таблиці, схеми, ментальні карти, уривки з документальних чи науково-популярних фільмів і передач тощо). Але візуальні елементи мають відповідати основному змісту та підкріплювати його, а не відволікати чи переобтяжувати текст.

Аби організувати продуктивну командну роботу школярів, можна  використовувати універсальні сервіси:

 • Canva. Це справжній осередок творчості у світі! За допомогою цього сервісу можна дуже швидко створити презентації, онлайн-листівки та макети з неповторним дизайном. 
 • Trello. Зручний та простий у використанні сервіс дозволяє налагодити чіткий розподіл обов’язків і візуалізувати важливі аспекти взаємодії з дітьми (планування і терміни виконання роботи, обмін ідеями та корисними посиланнями, контроль).
 • Освітній проєкт «На Урок». Наша платформа пропонує багато можливостей для організації якісного навчання. Ви можете знайти багато корисних матеріалів у Журналі, дізнатися про корисний досвід колег у Бібліотеці, перевірити знання учнів за допомогою онлайн-тестування. А ще підвищити професійну майстерність у будь-який зручний для вас час!  

 

Фото без опису

Як знизити рівень тривоги і заспокоїти учнів із ООП

 Тривога стосується подій у минулому чи майбутньому, які ми переносимо на теперішній момент. Аби впоратися з такими емоціями, можна запропонувати дотримуватись буденні ритуали (режим дня, час на каву, фізичні вправи) та використовувати прості техніки самозаспокоєння, зокрема: 

 • зона впливу;
 • сканування тіла;
 • контроль дихання;
 • гарячі долоні;
 • масаж пальців.

Заспокоїти учнів допоможуть техніка Кульбаба, техніка Метелик та  Великі чоботи. Під час роботи зі школярами з ООП слід враховувати сенсорний профіль та способи самозаспокоєння й застосовувати індивідуальний підхід.

Особливості підготовки вчителя до роботи з дітками ООП в інклюзивному класі в умовах війни

  Вчитель, який працює з дітьми цієї категорії, має володіти найрізноманітнішими навичками, але насамперед має бути особистістю, мати внутрішній стержень. А найголовнішими його рисами має бути любов до дітей та здатність бути з ними на рівних. Адже сприймання дітей на одному рівні з собою дозволяє навчитися від них не менше, ніж вони навчаться від вас. Пріоритетними напрямами у роботі вчителя з дітьми з ООП є:

 • всебічний розвиток кожного особливого школяра та вдосконалення спеціального освітнього процесу;
 • реалізація принципів індивідуалізації, особистісної орієнтованості, доступності у навчанні, проблемності зв’язку з життям, раціонального використання часу;
 • прищеплення любові до навчання, бажання вчитися, бути в постійному пошуку;
 • зміцнення та поглиблення знань, розширення кругозору, виховання естетичних смаків;
 • стимулювання інтересів учнів до певних проблем, практичного застосування надбаних знань;
 • розвиток навичок колективної та індивідуальної роботи;
 • формування вміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі тощо. 

 

Фото без опису

Організація інклюзивної арт-майстерні для профорієнтаційної роботи з підлітками з ООП

 Наразі існує проблема впровадження інклюзивного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти й подальше працевлаштування осіб із інвалідністю. Тож багатьох батьків підлітків із ООП неабияк хвилює питання розвитку спеціальних навичок дітей, які стануть у пригоді у майбутній професійній діяльності.

 Основними напрямами роботи Арт-Майстерні є:

 • організація культурно-освітніх заходів;
 • включення підлітків із ООП у культурне життя міста;
 • проведення різних мистецьких, культурних подій і акцій;
 • виявлення, розвиток творчих здібностей і вдосконалення професійної майстерності; 
 • робота з батьками (правовий та психолого-педагогічний супровід). 

Завдяки спеціально розробленій навчальній програмі підлітки формують вміння самостійно виконувати необхідні технологічні операцій із використанням спеціального обладнання та матеріалів із дотриманням техніки безпеки. А ще середовище інклюзивної арт-майстерні створює сприятливі умови для: 

 • опанування занадто великої сенсорної стимуляції;
 • розуміння невербальної комунікації, соціальних норм і соціальних сигналів;
 • розвитку вміння вирішувати конфлікти та захищати свої інтереси;
 • управління стресом і тривогою у соціальних ситуаціях.

 

   У класах де навчаються учні з різними рівнями розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати один одного у застосуванні найефективніших стратегій навчання. Якщо у школі створено доброзичливу, невимушену атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога і учнів) та підтримують їх, це суттєво підвищує ефективність навчання.

    Школа, клас мають стати рідними для учнів та їх родин. Батьки почуватимуться спокійніше, якщо будуть також залучені до освітнього процесу. Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує учнів, виробляє симпатію, прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності кожного, відчуття захищеності.

Використана література та джерела

 

1. Інклюзивна школа: особливості організації та управління:

Навчально – методичний /А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда,

О.Таранченко, С. Єфімова, Н.Слоюодянюк, І Луценко, Л.Будяк;

За заг.ред. Л.Даниленко. К.:2019.-128с.

2. Мартиненко І.В. Логопсихологія : курс лекцій. Навч. посіб. 2-ге

вид., виправл. і доповн. / І.В. Мартиненко. – Київ : ДІА, 2016. –

 

116 с.

 

3. Діти з особливими потребами та організація їх навчання.

Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А.А.

Колупаєва, Л.О. Савчук. – Київ : Видавнича група «Атопол»,

2011. – 274 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

4. Федоренко О.Ф. Інклюзивне навчання: оцінювання досягнень

учнів з особливими освітніми потребами / О.Ф. Федоренко //

Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – №2.

5. Спільне викладання в інклюзивному класі : метод. матер. / Укл.

Софій Н.З. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 70 с.

29.

6. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. /

[Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]. Пер. з англ. – Київ :

СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь