A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об'єднання вчителів іноземних мов

Дата: 03.11.2022 10:35
Кількість переглядів: 120

Виступ на тему « Педагогічна майстерня вчителів. Мовне портфоліо у 1-4 класах»

Левицька К.В. вчитель англійської та польської мов

Острожецького ліцею імені І.Єремеєва

Що таке «Мовне портфоліо»?

Мовне портфоліо — це особистий документ, який дозволяє учневі оцінити власну мовну компетенцію в різних мовах та свої контакти з іншими культурами.

У ньому учень упродовж тривалого часу збирає й систематизує свої досягнення, отримані кваліфі­кації в оволодінні іноземною мовою, а також окремі види виконаних робіт.

 З чого почати роботу над Портфоліо?

Вважаю, можна знайти відповідь, поміркувавши над тим, які основні цілі та завдання має ведення портфоліо в початкових класах.

 Мета створення мовного портфоліо в початковій школі:

•        навчати учня ставити на­вчальну мету (за допомогою вчителя);

•        відзначати здібності, уміння, навички й осо­бистий досвід учнів на рівні їхньої самооцінки та оцінки дорослих;

•        розвивати письмові навички;

•        досліджувати власний розвиток протягом певного часу;

•        набувати нових знань і поліпшувати свої про­фесійні вміння.

 Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі  -  формування в учнів комунікативної компетенції. Її реалізація неможлива без виявлення та розвитку індивідуальних творчих здібностей дитини. На мою думку, це є одним з основних завдань навчання і виховання в початковій школі. Тож, основними  завданнями ведення портфоліо в початкових класах мають стати :

- створення ситуації успіху для кожного учня, підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях;

 - максимальне розкриття індивідуальних здібностей кожної дитини;

 - розвиток пізнавальних інтересів учнів і формування готовності до самостійного пізнання;

- набуття навичок рефлексії, формування вміння аналізувати власні інтереси;  - розвиток мотивації подальшого творчого зростання.

 Для вирішення цих задач  необхідно зробити  основний акцент не на портфоліо документів, а на портфоліо творчих робіт молодшого школяра. Іншими словами, розділ «Досьє», або більш зрозумілий дітям як розділ «Творчі роботи» повинен стати основним і головним.

З чого складається Портфоліо та як часто його використовувати?

  Розділи портфоліо:

1. Паспорт.

2. Мовна біографія.

3. Досьє.

Перший розділ портфоліо  («Паспорт») учні заповнюють 1 або 2 рази на рік. Що стосується «Мовної біографії», то вона заповнюється в процесі досягнення визначених цілей досить часто, кожні 3-5 уроків, з тим, щоб учні могли бачити, усвідомлювати і порівнювати свої результати оволодіння іноземною мовою.

При роботі з розділом «Мовна біографія», завданням вчителя  є допомогти дітям намітити свої власні навчальні завдання і проаналізувати свої навчальні досягнення. Для цього вчитель використовує в роботі листи індивідуальних досягнень з англійської мови ( Додаток 1). Це допомагає учням порівнювати свою самооцінку з оцінкою вчителя, формувати навички самоконтролю та саморегуляції. Можливий збіг і не збіг оцінки вчителя і учня, що дає учителю можливість коригувати подальшу спільну діяльність учителя і учня по формуванню контрольно-оцінної самостійності молодшого школяра.

В результаті проведеної роботи вчитель має змогу визначити, які складнощі має дитина в різних видах мовленнєвої діяльності, визначити рівень сформованості її самооцінки.

Розділ «Досьє» містить роботи, що свідчать про успіхи учня в оволодінні мовами:

?         «кращі» письмові роботи (не обов'язково з відмінними оцінками);

?        автобіографічні записи; роботи з читання, словникові роботи;

?         індивідуальні та групові проекти (картинки, колажі, слайди, відео);

?        нагороди та інші форми визнання досягнень учня.

 Учні 1-2 класів більшу частину часу працюють над розділом «Моя скарбничка» («Досьє»). У 3 і 4 класах учні працюють з усіма розділами «Портфоліо». Іноді використовую «Портфоліо» щотижня, іноді – по завершенню певної теми, коли обговорюємо ті комунікативні вміння, над якими працювали учні. Іноді - перед початком роботи над новою темою, щоб визначити разом з учнями цілі і завдання.

Для успішної реалізації завдань Портфоліо  вважаю доцільним використання у навчальній практиці інтерактивного методу проектів, який робить дитину активною дійовою особою, дає можливість дітям взаємодіяти один з одним, залучає до навчального процесу усі її почуття, емоції, відчуття. Так, учням третього класу пропонується виконати наступні індивідуальні проекти наприкінці вивчення певних тем:

Тема «Природа. Погода.» - Make  a poster about your favourite season. Tell about it.

Тема «Школа» - 1)Make your timetable. Say what subjects you like/don’t like.

                             2) Draw a picture of your classroom. Write about it.

Тема «Моя родина» - 1) Make a poster of your family tree. Describe it.

                                     2) Make a poster about the professions you like.

Тема «Зовнішність» - 1) Draw a picture of your favourite toy.  Describe it.

                                      2) Make a poster. Describe your classmate, etc.

Підходи до створення портфоліо можуть бути різними залежно від етапу навчання, рівня володіння предметом, термінів його створення, віку учнів тощо.

Велике значення має те, що саме послідовні дії зі ство­рення портфоліо дають можливість навчити школя­рів аналізувати виконану роботу, бачити власні успіхи й розуміти причини невдач.

 

В чому полягає цінність впровадження Мовного Портфоліо?

Безумовна цінність портфоліо полягає в тому, що воно допомагає учням

розвивати адекватну самооцінку, легко бачити свої успіхи і вчитися бути більш відповідальними за процес і результати своєї роботи.

З іншого боку, використання портфоліо в навчально-виховному процесі дозволяє вчителям удосконалювати свою професійну компетенцію, вони можуть порівнювати знання своїх учнів із загальноприйнятими європейськими нормами («Рівні загальноєвропейських компетенцій») і організовувати індивідуальну роботу учнів з оволодіння нерідними мовами.

Крім того,  Портфоліо робить наочними (прозорими) успіхи учнів як для вчителя, так і для батьків. Вчителі можуть ясно бачити, чого їхні маленькі учні досягли в мові, над чим потрібно ще попрацювати, і на основі цього вносять відповідні корективи в плани уроків.

 Далі пропоную вашій увазі приклади розділів Мовного Портфоліо, зорієнтованого на учня 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 My Language Passport

My name is ____________________________

I am         ______________ years old

My birthday is on the_____ of___________

My best friends ___________________________

I am from_______________________________

I live in ________________________________

My phone number is ______________________

This is a picture of me!

 

I go to school #__________________

My favourite school subject (s) is (are)_______________________

My favourite colour is_____________________________________

My favourite animal is_____________________________________

My favourite sport is ______________________________________

 

My Language Passport

 

Languages I know/Мови, які я знаю

 

1. Languages learnt (spokenat home/Мови, які я вивчаю (розмовляю) вдома

______________________________________________________

 

2. Languages learnt at school/ Мови, які я вивчаю в школі

______________________________________________________

 

3. Languages learnt out of school/ Мови, які я вивчаю поза школою

______________________________________________________

 

4. Contacts with speakers of different Languages/ Я спілкуюсь з носіями різних мов

 ______________________________________________________

  
 

My Language Biography

My name is _____________________________________________

I started learning English in/я почав вивчати англійську в _______________________________________________________

My level now/мій рівень зараз _______________________________________________________

WhatIlikeaboutEnglish?/ Що мені подобається в англійській мові?

I like to(намалюй в кульці)

  speak...

     to read...
 

     to listen...

     to write...

 
 

My Language Biography
 

 About MEПро мене

What I Like / Що мені подобається

 

My favourite songs/ Мої улюблені пісні

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

My favourite films /Мої улюблені фільми

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

My favourite TV programsМої улюблені телепередачі

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

My favourite dishesМої улюблені страви

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

My favourite comics, books, magazinesМої улюблені комікси, книжки, журнали

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

My Language Biography

 

I am in the WorldЯ у світі

 

Countries I want to visit/ I visited/ Країни, які я хочу відвідати / відвідав

 

 

 

 

 

I know people from different countries/ Я знаю людей з інших країн

 

 

 

 

I like holidays of different countries / Мені подобаються свята інших країн

 

 

 

 
 

My Language Biography

  Листи самооцінки для учнів 3 класу

(І семестр)

 

(до підручника А.Несвіт «Англійська мова. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Київ, «Генеза», 2013)

 

 

Unit 1. Nature. Seasons.

 

Very Well

Well

Not Well

 

 

My Skills

 

 

Now I can…

Now I know…

 

 

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

My

Word-Bank

Now I know:

-         seasons

-         weather-words

-         months

 

 

 

 

 

 

My Speaking progress

Now I can:

-         describe today’s weather

-         speak about my favourite season

 

 

 

 

 

 

My Reading progress

Now I can:

-         read texts about seasons, months

 

 

 

 

 

 

My Writing progress

Now I can:

-         write about my favorite season (I fill in the gaps)

 

 

 

 

 

 

My Listening progress

I can listen, read and act out the dialogues about seasonal activities

 

 

 

 

 

 

My Notes

I feel better about ___________________________________________________

It was hard to ______________________________________________________

But now __________________________________________________________

 

 

 

 

Unit 2. Our School

 

Very Well

Well

Not Well

 

 

My Skills

 

 

Now I can…

Now I know…

 

 

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

My

Word-Bank

Now I know:

-         days of the week

-         school subjects

-         school activities

-         classroom words

Now I can sing Days of the Week Song

 

 

 

 

 

 

My Speaking progress

Now I can:

-         say what subjects I like (don’t like)

-         say what subjects my friend likes (doesn’t like)

-         describe my classroom

-         tell about my activities at the lesson

-         make an interwiew

 

 

 

 

 

 

My Reading progress

Now I can:

-         read and complete texts about school

 

 

 

 

 

 

My Writing progress

Now I can:

-         write about my favourite lesson (I fill in the gaps)

 

 

 

 

 

 

My Listening progress

I can listen to the words and match them to the pictures

 

 

 

 

 

 

My Notes

I feel better about ___________________________________________________

It was hard to ______________________________________________________

But now __________________________________________________________

 

 

 

Unit 3. Meet My Family

 

Very Well

Well

Not Well

 

 

My Skills

 

 

Now I can…

Now I know…

 

 

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

My

Word-Bank

Now I know:

-         family words

-         professions

-         pronouns (I-my, he-his)

 

 

 

 

 

 

My Speaking progress

Now I can:

-         describe my family

-         make up a Family tree

-         count from 1 to 100

-         make up questions to the pictures

 

 

 

 

 

 

My Reading progress

Now I can:

-         read the text about my penfriend’s family

-         read the text about professions and answer the questions

 

 

 

 

 

 

My Writing progress

Now I can:

-         write about my parents (name, age, profession)

-         write about my family

 

 

 

 

 

 

My Listening progress

I can listen to the text and agree or disagree to the statements

 

 

 

 

 

 

My Notes

I feel better about ___________________________________________________

It was hard to ______________________________________________________

But now __________________________________________________________

 

 

 

Unit 4. Appearance

 

Very Well

Well

Not Well

 

 

My Skills

 

 

Now I can…

Now I know…

 

 

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

I think

My teacher thinks

My

Word-Bank

Now I know:

-         appearance words

-         character words

 

 

 

 

 

 

My Speaking progress

Now I can:

-         describe my toy

-          describe my/friend’s appearance

 

 

 

 

 

 

My Reading progress

Now I can:

-         read  texts about my friend’s appearance and answer the questions

-         read texts and match them to the pictures

 

 

 

 

 

 

My Writing progress

Now I can:

-         write about people (I finish the sentences)

 

 

 

 

 

 

My Listening progress

I can listen to the text and complete it

 

 

 

 

 

 

My Notes

I feel better about ___________________________________________________

It was hard to ______________________________________________________

But now __________________________________________________

 

Література

  1. Оксана Карпюк. Європейське мовне портфоліо// English – 2011.-№15.
  2. https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream
  3. https://naurok.com.ua/angliyska-mova-movne-portfolio-4-klas-71528.html
  4. http://metodportal.com/node/28269

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь