A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та технологічного циклів

Дата: 01.11.2022 15:25
Кількість переглядів: 95

 

Формування творчої діяльності шляхом розвитку комунікативної компетентності в умовах навчального процесу.

                                                             Підготувала 

                                                                          вчитель мистецтва

                                                                        Уїздецького ліцею

                                                           Сохан Л.К.

Питання творчого розвитку особистості є актуальною в сучасному світі. Кожна країна має на меті дбати про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Це відображається у рівні загальної освіти і увазі до розвитку творчих здібностей особистості, наданні можливості виявити і розкрити її талант. Як свідчить досвід цивілізованих країн світу, людина, яка здатна генерувати ідеї, використовувати знання й уміння в нових ситуаціях, комфортно почувається і в нестабільних соціальних умовах, швидше вміє знайти своє місце в суспільстві.

В наш час все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. А саме – розвиток творчих властивостей дитини, як здатність генерувати ідеї, застосовувати знання й уміння в новій ситуації, гнучкість розуму. Сьогодні існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної людини. Талант дитини є стрижнем, навколо якого формується і розвивається її особистість. А виявлення і розвиток таланту є можливим у сучасних педагогічних умовах освітніх закладів. Заняття в освітніх закладах  «будують» основу соціального становлення особистості. Переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, тобто поступово здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчої особистості.

Сьогодні важливо з дитинства формувати і постійно розвивати творчі здібності дитини. Ми повинні навчити кожного учня самостійно мислити, діяти в нестандартних умовах, творчо підходити до вирішення проблем і завдань. Тому основна мета діяльності вчителя – створення найбільш сприятливих умов для розвитку особистості як індивідуальності, де кожна дитина повинна розкритися як унікальна, неповторна особистість, формування творчого мислення учнів, створення умови для творчої самореалізації учнів, підвищення мотивації для отримання знань, сприяння розвитку інтелектуальних здібностей. Сьогодні доречно у своїй роботі використовувати нові парадигми шкільної освіти.

Нові підходи до роботи у позашкільній освіті

Традиційні засоби роботи у позашкільній освіті

Керівник є фасилітатором, який сприяє учнівському навчанню

Керівник є центром в освітній діяльності

Керівник з багатовимірним інтелектом

Частково компетентний керівник (лише своєї галузі)

Викладання є процесом ініціювання, сприяння, підтримки самонавчання й самореалізації учнів

Викладання є дисципліна, передача знань, тренінг та процес соціалізації

Спрямованість на отримання спільної радості вчителя та учня від процесу пізнання

Спрямованість навчання на досягнення певних стандартів та перемог

Численні глобальні джерела здобування знань, необмежені можливості викладання

Вчитель є єдиним джерелом викладання знань

 

Талант дитини не обов’язково виявляється в надзвичайних академічних досягненнях учня. Він може бути пов’язаний з іншими сторонами особистості. Як свідчить педагогічний досвід, зустрічаються учні, які мають різні таланти, характери, орієнтації, уподобання, різний хист до засвоєння навчального предмету. Але якщо з дитинства формувати і розвивати творчі здібності дитини, то у дорослому житті вона без зайвих зусиль буде вирішувати завдання і досягати цілей, які вміло і грамотно буде ставити перед собою.

Немає не талановитих. Василь Сухомлинський  вірив у талановитість кожної дитини: «Без віри в дитину, без довір’я до неї вся педагогічна премудрість, усі методи і прийоми навчання й виховання руйнуються, як картковий будиночок». Треба виходити з уже виявлених дитиною здібностей, враховувати індивідуальні особливості кожної. Необхідно надавати можливість кожній окремій особистості розвивати свої здібності, берегти свою індивідуальність, рухатися вперед.

 

З перших днів знайомства з дитиною потрібно постійно спостерігати за нею, проводити діагностику, тренінги, рольові ігри. Матеріали цих спостережень дають яскраву картину творчих здібностей, які закладені природою, та напрямки подальшого їх розвитку.

Дуже корисним і суттєво важливим є аналіз ситуацій. Це дозволяє вникнути в коло серйозних проблем, допомагає розкриттю і підходу до творчого вирішення проблем, життєстійкості та життєдіяльності учнів, розкриттю творчого потенціалу дитини в нестандартних життєвих ситуаціях.

Ситуація 1: За короткий термін треба підготувати виступ агітбригади на запропоновану тему.

Ситуація 2: До вас повинна приїхати група школярів з сусідньої країни. Що потрібно зробити для вдалої і незабутньої зустрічі?

Ситуація 3: З волонтерського центру звернулися по допомогу. Ваші дії?

Розкрити творчі здібності допомагає вправа «Створення малюнка за допомогою геометричних фігур».

Завдання: намалюй малюнок за допомогою кола, трикутника, прямокутника (або квадрата). Але з однією умовою – фігур не має бути більше 10.

Висновок: підрахуймо скільки є всього кожної фігури. Тоді робимо схему:

% - діловитість

% - розум

% - духовність

 

 

Дуже корисно проводити тести на тему «Не хочу хвалитися, але я…», обігрувати рольові ситуації «Якби я був..». Ці вправи дають можливість толерантно ставитися до себе, відкривати у собі щось нове, знайомитися з іншими.

На передній план в роботі з творчо обдарованою дитиною виступає принцип нестандартної самостійної думки, розвиток власного навчального досвіду.

Однією з умов роботи з творчою особистістю є створення атмосфери, яка сприяє появі нових ідей і думок.

Досвід практичної роботи показує, що найкраще сприймаються вихованцями ті напрямки роботи, які були подані у вигляді гри, самостійної творчої роботи, пошукової діяльності, роботі у проекті.

Проектно-проблемний підхід допомагає вирішити низку завдань, а саме:

 • індивідуалізує навчання;
 • актуалізує знання й уміння, уже наявні в кожної дитини;
 • дає можливість кожному вихованцю вивчати проблеми, що його цікавлять;
 • дозволяє кожній дитині виконувати роботу, враховуючи власний ритм;
 • організовує нову взаємодію дітей однієї групи в процесі їх спільної дослідницької роботи.

Метод проектів формує особистісні якості, що розвиваються лише під час діяльності. До таких якостей можна в першу чергу віднести:

 • уміння працювати в колективі;
 • здатність усвідомлювати власну відповідальність за вибір;
 • уміння поділяти відповідальність з іншими;
 • уміння аналізувати результати діяльності.

Під час роботи над проектом необхідно дотримуватись етапів роботи:

 • підготовчий етап (розробка проектного завдання);
 • пошуковий етап (етап роботи над проектом);
 • підсумковий етап (захист проектів).

Результати роботи над творчими проектами:

 • формування інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і умінь вихованців;
 • розвиток ініціативності, навичок співробітництва;
 • розвиток логічного мислення;
 • навички бачити проблеми і вміти приймати рішення;
 • вміння отримувати і використовувати інформацію;
 • навички самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності.

Головним напрямком роботи з творчо обдарованою дитиною є інтерактивне навчання, головними постулатами якого є: знаю, вмію, можу навчити інших.

Викладачі повинні добросовісно і свідомо виконувати свою роботу, творчо підходити до програми викладання, докладати усіх зусиль, використовувати всі засоби; головними якостями повинні залишатися компетентність, цілеспрямованість, щирість, любов до дитини, розуміння творчої особистості.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Асмолов А.Г. Психологія особистості. – М.: Вид-во МДУ, 1990.
  2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання - К.: ІЗМН, 1998.
  3. Бех І.Д. Розвиток особистості - К.: ІЗМН, 2001.
  4. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. – 1997 - №1.
  5. Корнієнко І., Баб’як Т. Тренінг спілкування для молоді // Психологія – Шкільний світ – Київ. – 2004.
  6. Леві В. Нестандартна дитина. - К.: Рад. Шк.., 1991.
  7. Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В. Мистецтво життєтворчості особистості: наук.-метод. посіб.: – К.: ІЗМН, 1997- ч.1.
  8. Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В. Педагогіка і психологія життєтворчості / – К.: ІЗМН, 1996.
  9. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори в 5 томах – К.: Рад. школа, 1980.
  10. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Вибрані твори в 5 томах – К.: Рад. школа, 1980.
  11. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори. 5 томах – К.: Рад. школа, 1980.
  12. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві // Вибрані твори. 5 томах – К.: Рад. школа, 1980.
  13. Шелестова Л., Момот Л., Олефір С. Як допомогти дитині стати творчою особистістю // Шкільний світ.- Київ - 2003.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь