Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Підсумки роботи методичного об`єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу та технології за 2021-2022н.р.

Дата: 17.05.2022 09:58
Кількість переглядів: 1162

 

Протягом І-ІІ семестру 2021-2022 навчального року діяльність шкільного циклового методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання була спрямована на реалізацію основних Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» із змінами та доповненнями, «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2022 року»,  Державного стандарту початкової загальної освіти,  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчальних програм з предметів та інших нормативно-правових документів, спрямованих на інноваційний розвиток і поліпшення якості загальної середньої освіти.

З метою підвищення ефективності та результативності роботи вчителів щодо забезпечення формування та розвитку ключових, міжпредметних та предметних компетентностей учнів та розвитку їх індивідуальних здібностей і нахилів  упродовж І -ІІ семестру  2021-2022  навчального року  шкільне методичне об’єднання вчителів через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації проблемної теми  «Спрямованість навчально-виховного процесу на формування соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі».  Шляхом вивчення теоретичних питань нових педагогічних ідей та технологій, поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання на уроках та в позаурочний час для активізації пізнавальної самостійності школярів, вдосконалення їх здібностей з урахуванням їх досвіду, розвитку їх самореалізації для становлення самобутньої особистості.

 Учитель є ключовою фігурою у вирішенні багатьох пріоритетних завдань суспільства у соціальному житті, культурі; йому належить визначальна роль у творенні духовного і морального потенціалу країни; він  готує нове покоління яке у найближчому майбутньому покликане забезпечити розвиток економіки і політики.

Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел; озброєння школярів естетичними знаннями, виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу. Цьому напрямку виховної роботи в школі приділяється також велика увага. Насамперед, треба відзначити роботу вчителів   музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання та керівників гуртків , які безпосередньо впливають на формування естетичних та художніх смаків вихованців .

Визначення змісту, форм і методів роботи шкільного методичного об’єднання залежить від конкретних умов роботи та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів.

Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та технології складається з 18 учасників. Із них мають вищу категорію – 7, і категорію 1 – 5, категорія спеціаліст – 2, старший вчитель – 2, старший методист – 1, спеціаліст – 1.


Фото без опису

МЕТА РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

 – забезпечити розбудову такого освітнього простору,  у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. 

         Об’єкт дослідження проблеми – сучасний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості.

 Предмет дослідження проблеми – готовність педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

 Об'єкт та предмет дослідження визначають завдання,  які необхідно розв'язати:

1. Проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження.

2.  Побудувати заняття, спрямовані на підтримку і розвиток життєвих компетентностей учнів з метою подальшої адаптації у соціумі, реалізації як творчих особистостей.

3. Вивчення та впровадження в практику нових досягнень сучасної педагогічної науки.

4. Виховання світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій.

5. Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей.

6. Ефективне впровадження та використання сучасної навчальної і виховної моделі реформування освіти у навчально-виховному процесі.

7. Практикум. Показ фрагментів уроків членів творчої групи з використанням інноваційних  технологій навчання.

8. Обговорення творчих знахідок педагогів з використанням сучасної навчальної і виховної моделі реформування освіти .

9. Панорама творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті реалізації проблемного питання.

10. Діагностування членів творчої групи з метою визначення основних напрямків її роботи в наступному році.

І засідання   відбулося  26 серпня 2021р у Острожецькому НВК по темі:

«Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу викладання уроків художньо-естетичного напряму та технологій на 20121-2022 н.р.»

Вчителі опрацювали «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, щодо викладання предметів художньо-естетичного напрямку та технологій на 2021-2022  н.р.»

Кузьміч Т.М , керівник МО, провела аналіз роботи МО за попередній навчальний рік, ознайомила зі змінами в навчальних програмах та інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін художньо-естетичного циклу та технологій на 2021-2022 н.р. та  .

Діяльність вчителя завжди пов'язана з виховною роботою. Вчителі МО активно приймають участь у загальношкільних виховних заходах.

Вчитель трудового навчання Гичка Г.В. – поділився з колегами досвідом щодо методів, які він використовує для розвитку творчості в учнів. Вчитель наголосив, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або прийоми, володіння якими дозволило б більш ефективно займатися винахідництвом чи проектуванням технологічних об’єктів. Дана нею тема: «Про критереї оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетитчних циклів та технологій.»   доступно пояснена і удосконалена.

 

Дорош А.О. вчитель музичного мистецтва ознайомила колег з власним поглядом на організацію та створення творчої атмосфери в класі. Вона наголосила, що значну роль у розвитку творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва відіграє наявність піз­навальних мотивів у школярів та їхня активність. провела презентацію «Огляд методичної літератури ,знайомство з підручниками за новою програмою.»

Фото без опису

ІІ засідання  відбулося  29.10.2021 у Борбинській ЗОШ І-ІІІ ступенів тема:

 «Сучасні педагогічні технології на уроках мистецтва та трудового навчання. »

 

На засіданнях  члени методичного об`єднання працювали над темою:«Сучасні педагогічні технології на уроках музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та трудового навчання.»

 

Гульт С.М. – вчитель мистецтва та Циганюк Л.А. – вчитель образотворчого мистецтва ,які продовжили роботу в творчій групі міста та працювали над даними тема. Та провели методичний екскурс із теми: «педагогічні технології на уроках музичного та образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтва»,трудового навчання та технології.

Фото без опису

Фото без описуВчитель Гопанчук П.М.  поділився з колегами досвідом щодо методів, які він використовує для розвитку творчості в учнів. Вчитель наголосив, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або прийоми, володіння якими дозволило б більш ефективно займатися винахідництвом чи проектуванням технологічних об’єктів .який атестувався у 2022н.р  і презентував свою роботу по темі: «Практичне використання сучасних та педагогічних технологій» на уроках художньо-естетичного циклу та технологій.

Фото без опису

Вчитель трудового навчання лежню А.Д.  ознайомила колег з власним поглядом на організацію та створення творчої атмосфери в класі. Вона наголосила, що значну роль у розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва відіграє наявність піз­навальних мотивів у школярів та їхня активність та продемонструвала відео-презентацію із теми : «Самоаналіз уроку як один із інструментів самовдосконалення вчителя.

Фото без опису

Вчитель прагне сформувати в кожного свого учня мотиваційну сферу, тобто виробити в нього систему цінностей, виховати потребу в на­бутті нових знань, розкрити особистісну значущість нав­чання, коли учень усвідомлює, як навчання допоможе йому визначити своє місце в житті.

 

Завідувач кабінету мистецтва та фізичної культури,старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського РОІППО Моторна О.С. донесла педагогам свій педагогічний досвід роботи із теми: «Використання художньо-педагогічних технологій на уроках мистецтва.»                                  

Фото без опису

Методист кабінету математики та технології Рівненського РОІППО Люшина В.М  поділилися практичними порадами щодо методики втілення  проектної технології у навчально-виховному  процесі. У своєму виступі даної теми : «Педагогічні технології як сучасний інструмент вчителя трудового навчання та технологій».

Фото без опису

ІІІ засідання  було проведено 28.12.21 р в Уїздецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів

на тему : «Розвиток творчості як однієї із ключових навичок 21 століття.»

Вчитель музичного мистецтва Кузьміч Т.М. важає  найбільш ефективними методами є метод фантазування, метод зразків, метод фокальних об’єктів та метод створення образу ідеального об’єкту. Виступила із темою : «Ключові вміння 21 століття».

Фото без опису

Вчитель мистецтва Якобчук М.М. поділилася своїм педагогічним досвідом над яким працювала «Методичний інтерактив» із теми : «Метод проєктів як засіб ефективного та якісного навчання школярів на уроках мистецтва та технологій».

Фото без описуГусар М.М.- вчитель образотворчого мистецтва підготував презентаційний месенджер із теми  : Аукціон педагогічних ідей «Я роблю так»(обмін досвідом роботи щодо творчого розвитку учнів на уроках мистецтва та технологій).

Фото без опису

ІV  засідання

Малинська філія І-ІІ ступеня Острожецький ліцей 25.03.22

Круглий стіл з теми «Розвиток загально-навчальних умінь школярів, як основи  успішної соціалізації учнів у процесі вивчення предметів художньо-естетичного циклу та технологій»         .         

На ІV засіданні  МО вчителі був проведений круглий стіл..Вчителі методичного обєднання на високому рівні ділилися своїм методичним досвідом , ідаями , творчістю та різними вміннями за круглим столом із теми :

Уміння висловлювати власну  думку , критично та системно мислити

 Вакуліч Н. В-вчитель образотворчого мистецтва  Підсумок роботи.

Фото без опису

Фото без опису

Мельничук М. І.-вчитель трудового навчання озвучив дану тему : «Здатність творчо мислити , виявляти ініціативу» . Ознайомив  колег з власним поглядом на організацію та створення творчої атмосфери в класі. Він  наголосив , що значну роль у розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання де  відіграє наявність піз­навальних мотивів у школярів та їхню активність.

Фото без опису

Вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики , приймати рішення.Мельничук Т. М.-вчитель музичного мистецтва .

Фото без опису

Гордійчук В. В.- вчитель трудового навчання  ділилася своїм професійним досвідом з теми : «Розвязувати проблеми співпрацювати з іншими людьми» .

Фото без опису

V засіданняОстрожецький ліцей 06.05.22.

Тема . «Про закінчення 2021 -2022 навчального року»

 

 

Кузьміч Т.М , керівник МО,та члени МО обговорили проведену роботу вчителів художньо естетичних циклів та технологій щодо виконання методичних проблем , поставлених кожним учителем по своєму фаху , а також підвели підсумки про роботу МО за 2021 -2022 рік та основні завдання на 2022-2023 роки .

 

Складова частина комплексного підходу до виховної роботи у школі – гурткова робота.

Гурткова робота спрямована на формування умінь і навичок; тісне спілкування між учнями, зустрічі яких відбуваються в умовах спільності інтересів, позитивних емоцій, духовної потреби.

 Хочу відзначити вчителів які щорічно  приймають участь у районних та обласних конкурсах

 

А також вчителі з образотворчого мистецтва взяли участь у  шкільних та районних виставках, одним з таких був конкурс малюнків присв’ячений на тему «Корупція в Україні»  де учні Острожецької  ОТГ прийняли участь та зайняли призові місця та були нагороджені грамотами учні та вчителі:

Вакуліч Н.В., за І місце;

Циганюк Л.А. І-ІІ місця;

Гусар М.В. за І-ІV місця;

Фещук О.В. за І місце;

Гордійчук Н.В. І-ІІ місця.

І ще хочу відзначити що протягом 2020-2021 н.р. приймали активну участь у районних та облас них конкурсах «Вифлиємська Зірка» та «Юна зірка» які зайняли І-ІІІ місця , а також в різних дистанційних конкурсах онлайн .

Здійснення усіх мрій та задумів , а також завжди досягати своєї мети , успіхів великої творчості – це є в кожного вчителя, учнів  та керівників гуртків.

Вітаємо талановитих дівчат Острожецької громади із перемогою в обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка » які зайняли  ІІІ місце – дует у складі Ковальчук Анни та Яковець Христини , учениць Острожецького ліцею імені І. Єремеєва –керівник  Дорош Алла.

Фото без опису

Фото без опису

Учасники дистанційного відкритого фестивалю- конкурсу воєнно- патріотичної пісні « На крилах памяті».

 

 

Гурт  « Соколята  »із піснею « Ми маленькі козачата » .


Фото без опису

Колектив « Козаченьки » із піснею « Ми козаки  »

Фото без опису

Гурт « Каприз » із піснею « Україна – матуся моя»

Фото без опису

Вокальний колектив із піснею « Козаки » .

Фото без опису

Соло Подолянчук Тетяни із піснею « Квітка  душі  » , « Козаче » .

Фото без опису

Між цими колективами є призові  І-ІІ і ІІІ місця , які були нагороджені грамотами . Подяка керівникам гуртків – Дорош А. О. , Мельничук Т. М. , Кузьміч Т. М. .

А також хочу відзначити учнів Борбинської ЗОШ   І- ІІІ ступенів в дистанційному Всеукраїнському  вокальному  конкурсі онлайн « Осінній промінь »мистецький проект « Ранкові роси » під керівництвом проекту Анни Олєйнікової  .  Які зайняли призові місця :

 

Соло Таня Подолянчук із піснею « Листопад » ІІІ місце .

Фото без опису

Колектив « Сонечко » із піснею « Осінь » ІІІ місце

Фото без опису

Соло Устимчук Емілія із піснею « Осінь » ІІ місце.


Фото без опису

Та керівник гуртка Кузьміч Т. М . нагородили грамотою за конкурс


Фото без опису

Фото без опису

В конкурсі « Віфлеємська зірка » який  проходить кожний рік  , колективи приймають участь і займають призові місця : 

Острожецький ліцей імені І. Єремеєва - І місце.

Фото без опису

Борбинська ЗОШ   І- ІІІ ступенів -ІІ місце

Фото без опису

Уїздецька ЗОШ    І- ІІІ ступенів -ІІ місце

Фото без опису

 

Малинська філія Острожецького ліцею імені І. Єремеєва

Фото без опису

П’янівська  філія Острожецького ліцею імені І. Єремеєва .

Фото без опису

Подяка всім вчителям та учням , які приймають участь в різних конкурсах 

Підбиваючи підсумки  2021-2022 н.р. можна сказати, що з’явилось чимало цікавого у творчому доробку педагогів, адже вони шукали нові форми, методи роботи, підвищували якість навчально-виховного процесу.

У 2022-2023 навчальному році члени художньо-естетичного циклу продовжать працювати над темою ««Спрямованість навчально-виховного процесу на формування соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі».  

Основні завдання, які ставляться перед членами МО:

  1. вивчення та впровадження в практику досягнень педагогічного досвіду;
  2. вивчення та аналіз програм, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної та позашкільної роботи;
  3. оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями;

.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь