Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та технологічного циклів

Дата: 07.04.2022 15:00
Кількість переглядів: 146

Виступ: «Критичне мислення - швидкий і точний компаративний аналіз на уроці мистецтва»

25 березня 2022 року (дистанційно)

  Вчитель

образотворчого мистецтва

                                                                                      Острожецького ліцею

 імені І. Єремеєва                                                                                                  Вакуліч Н.В.

 

 

           Сучасна модель освіти націлена на досягнення основної мети – розвиток особистості учнів через призму формування життєво-необхідних компетентностей. Впровадження гуманістичної парадигми у освітній процес веде до певної зміни ролі й функцій учителя, зростання самостійності на етапі прогнозування конструювання і організації освітнього процесу, що приводить відповідно до підвищення компетентності вчителя та відповідальності за результати праці. Саме тому в сучасному освітньому просторі важливу роль відіграє критичне мислення, яке є основою навчальної діяльності. Критичне мислення сьогодні не лише тренд в освіті, а й найрезультативніший метод навчання. Його розвиток є одним із наскрізних завдань освітнього процесу, про який ідеться у Концепції Нової української школи.

         Домогтися поставлених цілей у навчанні, навчити дітей критично мислити, можна завдяки використанню ефективного і цікавого для учнів прийому fishbone. Суть прийому fishbone полягає в постановці проблеми, яка вивчається на уроці, у визначенні її аспектів і знаходження аргументів, фактів на підтвердження тієї або іншої точки зору на цю проблему. Дослівно fishbone перекладається як «Риб’яча кістка», «Скелет риби», або діаграма Каору Ісікава  В основі методики схематична діаграми у формі риб’ячого скелету. Така діаграма дозволяє провести швидкий і точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини, наслідки та визначити висновки.

Використання діаграми дає можливість:

 • розвивати критичне мислення;
 • організувати роботу в парах і групах;
 • візуалізувати причинно-наслідковий зв’язок;
 • розподіляти етапи роботи за рівнем значущості.

         Перевага fishbone полягає в універсальності: ціле можна розкласти на виокремлені складові та детально їх розглянути. Прийом дозволяє як провести аналіз певної ситуації, так і зробити його стратегією уроку. При цьому найбільшого ефекту можна досягти під час узагальнюючих уроків та систематизації знань, коли тема уже вивчена. Учням пропонується інформація (текст, відео) проблемного змісту і схема fishbone для систематизації матеріалу. «Риб’яча кістка» є дієвим інструментом під час вивчення стилів та видів мистецтва для систематизації матеріалу. Прийом fishbone дозволяє учням «розбити» проблемну тему на низку причин та аргументів, що допоможе зрозуміти важливість аргументації, те, що кожна проблема багатогранна може мати кілька причин, що впливають одна на одну. У такий спосіб учні демонструють уміння визначити причинно-наслідкові зв’язки, логіку обгрунтованість висновків. Прийом вимагає аналітично працювати з доробком митців, формує критичне мислення.

          Схема включає чотири основні блоки, представлені у вигляді голови, кісток та хвоста риби. Кожна з них відповідає за певні нюанси:

 • Голова – проблема, питання або тема, які підлягають аналізу.

 

 • Верхні кістки (або ті, що розміщені з правого боку при вертикальному положенні схеми) – основні питання теми та причини виникнення проблеми;
 • Нижні кістки (або ті, що розміщені з лівого боку при вертикальному положенні схеми)  – факти, що є підтвердженням певних причин чи понять, вказаних у схемі.
 • Хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки.

Найважливіші поняття розміщуються ближче до голови.

          Прийом Fishbone доречний як під час індивідуальної, так і групової роботи, так як групова робота надає можливість обговорити питання з різних точок зору.

          Як правило, стратегія виконується в декілька етапів:

 • Формування групи або пари для аналізу проблемного питання (2-5 учнів);
 • Кожна група отримує діаграму Каору Ішікава або малює її самостійно. Заповнює основні кістки, вказуючи проблему, причини, факти. Заповнювати діаграму можна лише після обговорення. За наявності великої кількості фактів, можна зробити додаткові відгалуження;
 • Повністю заповнена діаграма вимагає детального аналізу наявних причин та фактів. Записи мають бути ключовими словами або фразами (обов’язково короткими), що розкривають суть проблеми.

        Після обговорення, учні презентують результати роботи, аргументуючи висновки та відповідаючи на запитання.

Практичне застосування fishbone на уроці мистецтва.

Компаративний аналіз стилів мистецтва (8 клас)

Фото без опису

 

 

        Діаграма fishbone може бути складена заздалегідь. Із застосуванням технічних засобів її можна зробити в кольорі, за їх відсутності використовується звичайний ватман або кольорова крейда. Під час використання мультимедійного варіанту можна зробити таку діаграму інтерактивною. У додатку PowerPoint можна підготувати анімовану діаграму Ісікави. Прийом fishbone підтверджує комплексний характер проблеми у взаємозв’язку всіх її причин і наслідків. За допомогою діаграми можна знайти рішення з будь-якої розглянутої складної ситуації, при цьому в учнів виникають щоразу нові ідеї. Іноді при заповнені діаграми, учні стикаються з тим, що причин обговорюваної проблеми більше ніж аргументів, які підтверджують її наявність. Це виникає внаслідок того, що припущень у житті завжди більше, ніж підтверджуючих фактів. Тому деякі нижні кісточки можуть залишитися незаповненими.

           У ході уроку учні визначать, далі досліджувати проблему або спробувати визначити її рішення. Урок із застосуванням прийому fishbone набуває дослідного уроку. Найбільшою перевагою прийому є те, що варіанти вирішення проблеми можуть бути нестандартні. Спільна робота – це відмінний спосіб розвитку активності учнів, зміни способу мислення, виховання соціальних і моральних навичок: здатності працювати в команді, приймати групове рішення і нести відповідальність за нього, прагнення отримати нові знання, доводити власну точку зору. Прийом fishbone підвищує ефективність навчання в умовах модернізації змісту і форм освіти.

 

Список використаної літератури

 

 1. 1.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти/ Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р
 2. Архіпова, Є. Критичне мислення як необхідна складова розумової діяльності людини в межах сучасного інформаційного суспільства / Є. О. Архіпова, О. В. Ковалевська // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 2. – С. 34–38.
 3. Вукіна, Н. Критичне мислення: як цьому навчати :  наук.-метод. посібник / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська, І. М. Сущенко ; за наук. ред. О. І. Пометун. – Харків, 2007. – 190 с.
 4. Кант Иммануил. Критика чистого разума / Иммануил Кант ; пер. с нем. Н. Лосского ; сверен и отред. Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным ; примеч. Ц. Г. Арзаканяна. – М. : Эксмо, 2007. – 736 с.
 5. Кроуфорд, А. Технології розвитку критичного мислення учнів/ Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. ; за наук. ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во «Плеяди», 2006. – 220 с.
 6. Куцінко, О. Професійний довідник учителя літератури / О. Г. Куцінко. – Харків: Основа, 2012. – 381 с.
 7. Макаренко, В., Туманцова, О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. – Х.: вид. група «Основа», 2008.
 8. Пометун, О. Навчаємо мислити критично: посібник для вчителів / О. І. Пометун, І. М. Сущенко. –Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 144 с.
 9. Пометун, О. Основи критичного мислення : навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітньої школи / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко, І. О. Баранова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216с.
 10. Пометун, О. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи / О. І. Пометун, І. М. Сущенко.– Київ, 2017. – 96 с.
 11. Реалізація компетентнісного підходу в освітньому просторі регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. – Житомир: «Полісся», 2016. – С.175.
 12.  Сморж, Л. Філософія : навч. посіб. / Л. Сморж – К. : Кондор, 2004. – 414 с.
 13. Тягло, О. Критичне мислення – освітня інновація доби демократично орієнтованих трансформацій суспільства / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 28. – C. 7–10.
 14. Тягло , О. Післямова до статей Метью Ліпмана і Марка Вайнстейна / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 27. – C. 26–27.

 Халперн Д. Психология критического мышления / Дайана Халперн. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 496 с. – («Мастера псих


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь