A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об`єднання вчителів фізичної культури, основ здоров`я та ЗУ

Дата: 01.04.2022 13:02
Кількість переглядів: 200

Виступ на тему «Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках ЗУ»

Підготував Мельничук М.І

вчитель ЗУ

Борбинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Актуальність. Cучасний час ставить перед школою нові вимоги і завдання.  Учням необхідно не тільки надати знання, навички та вміння, а й сформувати їхні життєві компетентності, більшою мірою, розвивати пізнавальні й креативні можливості дітей, виховувати творчу особистість, яка в майбутньому зможе успішно  реалізувати свої можливості. Документи Нової Української Школи, Державний стандарт базової  та повної загальної середньої освіти та інші базові освітянські документи ґрунтуються на компетентнісній  стратегії. Також використання суспільством комп’ютерних технологій  набуло масового характеру. Тому вчителю предмета «Захист України» необхідно  використовувати комп’ютерні технології. Ще одна причина, яка зумовлює використовувати комп’ютер, - це  відсутність або недостатня кількість навчально-методичної  літератури,  навчальної зброї та військово-технічного  майна для забезпечення освітнього процесу. Віддаленість військових частин  від навчальних закладів  ускладнює демонстраційний показ бойового озброєння та військової техніки, користування військовими навчальними полями  і  полігонами. Виходячи з поставлених завдань, мені, як сучасному вчителю, щоб досягти поставленої мети необхідно у своїй роботі застосовувати інтерактивні технології. Комп'ютер на уроках виступає як засіб навчання, який значно підвищує ефективність уроку.
Використовуючи комп'ютер, можна проводити уроки-презентації,  віртуальні екскурсії до музеїв, військових освітніх закладів тощо. Учні готують власні уроки-проекти, презентації за вивченим матеріалом, закріплюють та поглиблюють набуті знання .

Застосовуючи комп’ютер, можливо використовувати різні комп’ютерні технології, а саме:
Презентації, де можливо не тільки робити показ матеріалу статично, але й, використовуючи анімацію,  наглядно показувати рух об’єктів, особливо це стосується тактичної підготовки, вогневої підготовки.
За допомогою Інтернета можливо зробити чудову подорож до військової частини, показуючи життя і побут військової частини, при вивчені статутів – виконання обов’язків добового наряду по роті, несення вартової служби, дії військовослужбовців у надзвичайних ситуаціях тощо.
Комп’ютерна графіка дає змогу не тільки приймати матеріал, але й працювати на віддачу, тобто  розробляти графічні файли, імітації тактичних, вогневих дій солдата у складі відділення, взводу на місцевості.
Застосування ресурсу локальної мережі дає змогу опрацьовувати матеріал, вирішувати тактичні завдання  у складі малих груп,  як того потребує час.
Виходячи з вище сказаного, хотілося більше зупинитися на комп’ютерній графіці. Комп’ютерна  графіка  розглядається  як  технологія,  що значно підсилює уявлення про предмет. І не треба забувати, що вперше комп’ютерна техніка була створена для військових і застосовувалась на бойовій техніці збройних сил США і ряду інших держав ще в часи холодної війни. Тому як не викладачам предмета «Захист Вітчизни» застосовувати комп’ютерні технології на своїх уроках і допомогти молоді більш успішно опанувати програму предмета «Захист Вітчизни».
Зупинюся  на використані комп’ютерної графіки. Чому на ній? Тому що вона не дає учню бути пасивним. У комп’ютерній графіці є два види:  векторна та растрова. Використовую векторний графічний редактор Word. Вивчення і притягнення учнів до комп’ютерної графіки треба робити поступово, від простого до складного.  Все починається  із зображення тактичних знаків за рахунок примітивів (фігур).

Загальновідомо, що об’єкт зображення (бойова машина піхоти) є тактичним знаком, яким позначають зразки озброєння  та  військової  техніки
«Тактичними знаками як електронними об’єктами розробляються різноманітні тактичні епізоди, що оформлюються у вигляді статичних рисунків (файлів).  Ось як наносяться  на топографічну мапу  і позначаються статичні положення військових підрозділів  “за станом на такий-то час“» [4, 201-202].  На мапі відображено пересування відділення в бою
За станом на вказаний час показано положення на місцевості, яке займає відділення, аж до зіткнення з противником (14.00 год ). Щоб  відрізнити наступне положення від попереднього, застосовують підведення положення пунктирними точками чи іншими штрихами різного кольору.  Комп’ютер забезпечує нам відображення пересування електронним способом! «Ми створюємо тактичні епізоди, які можна змінювати залежно від задуманої тактичної обстановки. Електронний вид тактичних епізодів змінюється шляхом заміни тактичних знаків, зменшення їх розмірів, зміни положення і напрямку розташування. Тактична обстановка епізоду змінюється вирізанням або імпортуванням частини епізоду та іншими діями. І все це за короткий проміжок часу, чого не зробиш на військовій топографічної  мапі у звичайний спосіб» [2, с. 9]. Для введення в комп’ютер топографічної мапи, як фотографії,  я користуюся сканером екрана,  тобто знаходимо в Інтернеті потрібну мапу і робимо скріншот екрана, потім вставляю в потрібний для роботи файл і малюю на ній тактичне завдання, тобто тактичні знаки накладаются на електронну топографічну карту. У такий спосіб створюється електронна тактична обстановка на електронній топографічній карті.  А далі - статичне відображення чи динаміка бою на мапі, роздрукування тактичних завдань для  тих, хто навчається  і т. д. Хотілося пояснити, що мапа зроблена у растровій графіці, а топографічні знаки у векторній. Виникає питання чому? Викреслити растровий тактичний знак на растровій  топографічній  карті  –  практично неможливе завдання.  Як тільки змінюється положення растрового знака  БМП  в бою,  на растровій мапі з’явиться “дірка“.  При використанні ж векторного знака  БМП  на растровій карті знак “перейде“ на нове місце, не залишаючи на старому ніяких дірок.  Пересування знака по топографічній карті не змінює відображену на ній поверхню.
«Дещо про комп’ютерну анімацію,  яка є найкращим способом демонстрації динаміки загальновійськового бою  –  анімація (оживлення) статичних картинок з тактичними епізодами. Цифрова форма відображення надає можливість спостерігати віртуальні бойові дії військових підрозділів» [2,с.2]. Для цього потрібно  відповідно бойовим діям створити об’єкти військової графіки  (комп’ютерні  моделі)   та навчитися їх анімувати, рухатися на екрані. Отже, перед нами окреслюється важливе, перспективне завдання  –  створення динамічних файлів, які  наживо  демонструють бій чи інші форми бойового застосування військ.  Динамічними файлами відображаються пересування військових підрозділів по чистому листу, сканованому зображенню місцевості, по поверхні  топографічних мап.  Комп’ютерною  анімацією імітуються їх удари, вогонь і маневр в бою. Динамічні дії об’єктів я роблю в програмі Power Point для цього використовую анімацію цієї програми для об’єктів.

Розглянемо підготовку та подання графічних файлів для  тих, хто навчається.  Візуальне відображення графічних  файлів потребує текстової інтерпретації. Розглянемо графічний файл у формі тактичного завдання.                                      

Тактичне завдання
Розгортання  механізованого взводу в бойовий порядок
Вихідна обстановка:    Механізований взвод (2мв в складі 1,2,3 мвід)   без БМП пересувається  в похідному порядку (в колоні) в район виконання  бойової задачі. В ході пересування можливе розгортання 2 мв з похідного в перед бойовий і бойовий  порядки  в напрямку дій противника для ведення зустрічного бою.

Тактичні знаки:
  мв   ( без БМП )                   напрямки   пересування                  мвід (без БМП)
Постановка завдання:   шляхом створення  комп’ютерної  моделі   прийняти  рішення на  розгортання 2 мвід в у бойовий порядок. (Завдання виконати у векторному графічному редакторі Word, де потрібно показати стрілками порядок розгортання відділення з похідного  положення у бойовий порядок ).

Хотілося висвітлити ще ряд аспектів, таких як: моделювання та комп’ютерні мережі.

«Щоб пізнати тактику дій військових підрозділів, не обов’язково бути присутнім на реальних військових навчаннях чи безпосередньо брати участь у бойових діях» [1,с.5].  Багато чого можна дізнатися і не приймаючи безпосередньої участі, якщо замість реальних військових об’єктів вивчати їх спрощені замінники  –  графічні об’єкти (об’єкти військової графіки ), або - моделі. Є статичні і динамічні моделі.

Статичне моделювання.
Необхідність моделювання обумовлюється тим, що дії живої сили, наприклад, відділення механізованого взводу в бою, неможливо реально відтворити на місцевості,  якщо для цього немає озброєння, боєприпасів та військових полігонів. «Кращий вихід із положення  –  через моделі відобразити дії живої сили разом із зразками  загально військової тактики» [1, с. 49]. Тому основною метою моделювання є побудова і використання моделей для демонстраційного уявлення бойових дій відділення у складі взводу, як це показано у тактичному завдані вище. Але ці моделі не рухаються самостійно. Інакше відбувається з динамічними моделями, які рухаються у часі.

Динамічне моделювання.
Для створення динамічних моделей використовують різні мультимедійні редактори, я в своїй роботі, як було сказано вище, використовую анімацію  програми Power Point.
Висновки. Комп’ютерна  графіка надає можливість творчо застосовувати знання старшокласників. Використання технологічних засобів комп’ютерної графіки дає також змогу  індивідуалізувати навчання, спрямувати його в певному проблемному напрямку. Отже, застосування комп’ютерної графіки слід оцінювати з позицій подальшої практичної  корисності набутих у процесі вивчення предмету  «Захист Вітчизни» компетентностях у можливій  майбутній військовій  діяльності юнаків.

 

Література
Концепція Нової української школи:  https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
Навчально- методичний посібник. Захист Вітчизни комп’ютерна графіка предмета. В. В. Добровольський, Є. П. Корж, А. К. Кравцов, В. М. Мелецький
Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002. – 135 с.

Використано матеріали Границький В.В.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь