Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об'єднання ЗДВР та педагогів-організаторів

Дата: 28.03.2022 15:24
Кількість переглядів: 772

Методичні рекомендації щодо профілактики  ґендерно - обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

21 березня 2022 року (дистанційно)

  ЗДВР

                                                                                      Острожецького ліцею

 імені І. Єремеєва                                                                                                  Вакуліч Н.В.

 • Проаналізувати нормативно-правові документи з питань профілактики, гендерно - обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.
 • Посилити роботу у напрямку психологічної просвіти та підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу з питань профілактики гендерно  - обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.
 • Забезпечувати участь фахівців психологічної служби у семінарах, засіданнях, конференціях, тренінгах з питань профілактики ГОН, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.
 • Здійснювати соціально-педагогічну, психологічну реабілітацію дітей, учнів та студентської молоді, що опинились у складних життєвих обставинах.

Освітні заклади забезпечують:

 • рівні умови  для  жінок  і  чоловіків  під  час   вступу   до навчальних   закладів,   оцінки   знань,  надання  грантів;
 • підготовку та  видання  підручників,  навчальних  посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
 • виховання культури   ґендерної  рівності,  рівного  розподілу професійних і сімейних обов'язків.

З метою впровадження принципів гендерної рівності в освітніх закладах  рекомендуємо здійснювати наступні заходи:

 • проводити дослідження психолого - соціальних аспектів ґендерного виховання учнів  у загальноосвітніх закладах та стану ґендерного насильства у молодіжному середовищі;
 • проводити у загальноосвітніх навчальних закладах уроки гендерної рівності;
 • забезпечити обговорення  питань гендерної рівності на заходах, які проводяться  для лідерів учнівського самоврядування;
 • проводити позакласну роботу  з дітьми та учнівською молоддю з питань формування гендерної культури та гендерного виховання організовувати та проводити конкурс дитячих малюнків на гендерну тематику серед учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До підготовки та проведення уроків (занять) ґендерної грамотності доцільно залучити Соціально-психологічний центр, представників органів державної влади та самоврядування, батьківських комітетів, дослідників, науковців, представників громадських організацій, які мають відповідний досвід тощо. Незалежно від того, з учнями яких класів проводитиметься урок  (заняття) ґендерної грамотності, педагог має володіти базовою інформацією, пов'язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також спиратися на законодавчі акти з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей. Ключовими в контексті уроку є чотири поняття: «ґендер», «ґендерна рівність», «ґендерна рівноправність», «ґендерна поведінка».

У змісті уроку можуть бути висвітлені найрізноманітніші питання суспільства: взаємини в сім’ї чи на роботі, між людьми різних націй, культур чи релігій, проблеми ВІЛ-інфікованих чи людей з обмеженими можливостями, формування здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми; пригнічення та насильства в його різноманітних проявах. Пригніченими називають людей або групи, які в певному аспекті – статевому, расовому, національному, соціальному, культурному, політичному, економічному, сексуальному позбавлені свого права на діалог і повагу до себе, на існування у людському суспільстві на рівноправних засадах тощо.

Форму проведення даного уроку педагог добирає, дотримуючись принципу оптимального добору форм, методів, засобів та прийомів роботи (година спілкування, зустріч, просвітницький (психологічний тренінг, конкурсно-ігрова програма, гра-експрес, рольова гра, вікторина, колективна творча справа (КТС) (жива газета, свято-презентація, усний журнал та інше), колективне ігрове спілкування, турнір знавців, колаж, виставка творчих робіт, конкурс-інсценізація, форум-театр, агітаційні дійства, музичні феєрії, інтелектуальна гра).

Проведення Уроку гендерної рівності в інтерактивній формі може бути ефективним засобом подолання гендерних стереотипів а також формування й утвердження гендерної культури.

Орієнтовна тематика уроків (занять) гендерної грамотності

 • «Абетка рівності»
 • «Ми – різні, ми – рівні» (сценарій ігрової програми додається)
 •  «Толерантність врятує світ»
 •  «Я – хлопчик, я – дівчинка»  
 • «Права та обов’язки кожного з нас»
 • «Небезпечні ґендерні стереотипи»
 • «Я захищаю себе від ґендерної дискримінації»
 • «Ґендерна роль у засобах масової інформації»
 • «Дерево рівності»
 • «Права людини і дискримінація»
 • «Я вибираю своє право на…»
 • «Я відстоюю свою позицію»
 • «Що нас об’єднує  і в чому ми – індивідуальності»
 • «У колі ґендерних ролей»
 • «Жінка і чоловік – дві половинки людства»
 • «Я + Ти + Ми»
 • «Школа рівних можливостей»
 • «Він і Вона»
 • «Ґендер і влада»

 

 

Алгоритм роботи

щодо профілактики, ґендерно - обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.

 • Сприяти  самопізнанню, самореалізації, самоствердженню самовдосконаленню особистості;
 • Розвивати навички відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних, у т. ч. складних життєвих ситуаціях;
 • Сприяти формуванню  громадянської позиції особистості.
 • Позаурочна виховна робота – один із найважливіших засобів педагогічного впливу на духовне становлення дітей, на формування їхньої активної громадянської позиції, необхідна умова збагачення інтелектуального, творчого потенціалу вихованців, найбільш повного розвитку здібностей, талантів в інтересах самої особистості й суспільства.
 • Організувати систему виховної роботи педагогічно вміло й компетентно з урахуванням вимог часу й можливостей дітей  – досить складне, адже вона вирішує завдання цілісного формування й розвитку особистості. У зв’язку з цим
 • Надзвичайно важливим є комплексний підхід до проведення виховних заходів,що залежить від уміння педагога ставити й вирішувати одночасно різні виховні завдання.

Нормативна база

 1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 52, ст.561);
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»;
 3. Наказ МОНМС від 10.09.2009 № 839 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту»

         Перелік рекомендованої літератури з питань формування гендерної культури особистості:       

Законодавчо-правові засади гендерного виховання

1. Права людини: Міжнародні договори України. – Декларації. Документи. - 2-е вид. -   К: Юрінформ, 1992.- 199 с.   

2.  Наказ МОН України № 839 від 10 вересня 2009 року «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року.»

 

Освітні та позашкільні заклади

 1. Абетка рівності: Методичні рекомендації / Автор тексту: Павло Полянський. – Київ: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. – 13 с.  
 2. Баран Л. Реалізація ґендерного підходу в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – №3. – С.11- 12.
 3. Болотська О.А. Правові чинники ґендерного виховання жінок-лідерів // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005.–  №4. – С. 52-57.
 4. Вдовюк В., Рыков С. Гендерные исследования в педагогике // Высшее образование в России. – 2001. –  №4. – С. 110.
 5. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навчально-методичний комплекс з підготовки тренерів програми / Кол. авт.: Олійник  В.В., Даниленко Л.І. та ін. – К.: Логос, 2003. – 72 с.
 6. Громовий В. Гендер в освіті: Шведський та український погляди // Управління освітою. – 2005. – №20. – С. 5-8.
 7. Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року // http: // zakon 1. rada. gov. ua
 8. Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи // Шлях освіти. – 2004. –  № 1. – С. 27-28.
 9. Кікінеджі О.М., Кізь О.Б. Особливості ґендерної соціалізації депривованого юнацтва: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 176 с.
 10. Кікінеджі О., Кізь О. Формування гендерної культури молоді (Методичні матеріали до тренінгової програми) // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 8-12; 2008. - № 1-3.) (наявна в бібліотеці ММЦ)
 11.     Королюк С. Управлінське спілкування: ґендерний підхід // Директор школи (Шкільний світ). – 2005.–  № 36. – С. 6-8.
 12. Корсак В.В. Ґендерна тема в освітній сфері // Управління школою (Основа). – 2004. – №7. – С. 16-20.
 13. Корсак К. До питання про гендерну культуру суспільства // Управління Освітою (Шкільний світ). – 2004. –  №7. – С. 4-5.
 14. Кузнєцова О. Ґендерна проблема в Україні (виховна година) // Завуч (Шкільний світ). –  2002. –  №7. – С. 12.
 15. Лянна Г.П., Говорун Т.В., Шкарпітко Н.О., Яременко Н.В. Формування ґендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з ґендерного виховання. – Ірпінь, 2004. –  81 с.
 16. Мельник Т. М. Міжнародний досвід ґендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с.
 17. Методичні рекомендації щодо ґендерних особливостей формування здорового способу життя молоді (для фахівців) / Укладач: Ю.М. Галустян. – Київ: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – 27 с.
 18. Методичні рекомендації щодо проведення уроку ґендерної грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах // Освіта України. – Вересень, 2007. – №66. – С. 5-7.
 19. Надолинская Л.Н. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и образование  // Педагогіка. – 2004. –  №5. – С. 30-34.
 20. Назаренко Г. Гендерні аспекти: сучасний вимір // Психолог (Шкільний світ). – 2005. –  №9. – С. 3-7.
 21. Пащук В. Впровадження гендерної освіти // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. –  №10-11. – С. 20-25.
 22. Тренінги виховання ґендерної культури молоді // Соціальний працівник. – 2006. –  №7. – С. 25-29.
 23. Хомуленко Т., Сергєєва Л. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками (аналіз у контексті ґендерної демократії) // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №3. – С. 28-30.
 24. Цокур Д., Іванова І. Гендерне виховання – нормальна потреба сучасної освітньої системи // Директор школи (Укр.). – 2006. –  №6. – С. 6-13.

Чекалина А.А. Гендерная психология: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006. – 256 с.

Методичні рекомендації щодо профілактики гендерно - обумовленого насильства

Стаття.Гендерна складова формування особистості сучасного педагога

Навчальний посібник. Формування у молоді гендерно - відповідальної поведінки

Стаття. Гендерне виховання дітей дошкільного віку, досвід співробітництва учасників педагогічного процесу

Стаття. Гендерне виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації

Стаття. Гендерний підхід до навчання і виховання молодших школярів

Стаття. Гендерно-обумовлене насильство

Стаття. Роль гендерного виховання у формуванні школяра

Інформаційна довідка. Аспекти протидії гендерному насильству - практика в Україні

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь