Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №3 методичного об'єднання вчителів фізичної культури, основ здоров’я, ЗУ

Дата: 12.01.2022 09:51
Кількість переглядів: 197

Тренінг «Розвиток креативності та творчих здібностей»

Підготувала

 Новосад Людмила Миколаївна

вчитель основ здоров’я

Острожецького ліцею

імені І Єремеєва

 

Сучасне суспільство висуває підвищенні вимоги до особистості педагога, до рівня його професіоналізму. Зміни, що відбуваються в галузі освіти вимагають удосконалення системи психологічного супроводу фахівців на різних етапах його професійного становлення.

         Підготовка сучасного керівника гуртка повинна бути орієнтована на професійний саморозвиток особистості, формування та розвиток в нього професійної ідентичності.

         Мета. Сприяти психічному й особистісному розвитку кожного учасника, розкриття творчого потенціалу педагога, збільшення ступеня креативного підходу до конструювання продуктивних творчих завдань, формування позитивного ставлення до власних здібностей та до роботи з обдарованими дітьми, розширити поінформованість педагогів щодо рис обдарованих вихованців  та вимог до роботи з ними; довести необхідність створення найсприятливіших умов для всебічного розвитку дітей.

         Цільова група: педагогічні працівники.

Хід проведення

 1. Вступ.  Повідомлення теми та мети заняття.

Добрий день, дорогі колеги. Сучасний стан суспільного розвитку, динамічні зміни в усіх сферах людської діяльності зумовлюють зростаючу потребу суспільства у формуванні обдарованої творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, креативних можливостей, здатної до створення та засвоєння інновацій у будь-якій галузі. Саме така обдарована особистість є найбільшою цінністю в суспільстві.

Обдарованою ми називаємо людину, яка має значні природні здібності, задатки, талант. Творчий потенціал, безперечно, має кожна особистість, необхідно лише створити належні умови для його розкриття та розвитку.

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань системи освіти. Проте, недостатній рівень психолого-педагогічної компетентності педагогів призводить до помилкової оцінки особистісних якостей і діяльності дітей, які виявляють нестандартність у поведінці і мисленні. Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми або негативізм. Я  пропоную  вам  взяти  участь  у  психологічному тренінгу «Розвиток креативності та творчих здібностей педагогів».

 

 1. Вправа на знайомство «Картки креатив»

 

На столі розкладаються картки «Креатив», кожен учасник вибирає картку асоціацію, до якої він відносить себе в даний момент. Маленька презентація себе в даний момент по картці.

 

 1. Вправа «Правила роботи в групі»

 

Мета. Організація заняття.

Сьогодні, я пропоную вам правила роботи нашої групи, що забезпечать нам максимальний результат від заняття та раціональне використання часу.

Ведучий пропонує  прийняти правила роботи групи. Створити   комфортну робочу атмосферу, що дасть групі змогу працювати в єдиному ритмі.

Обладнання: плакат «Правила групової взаємодії».

1.      Добровільність і активність.

2.      Не перебивайте того, хто говорить, ні словом, ні жестом, ні мімікою — кожний хоче бути почутим.

3.      Чесність і правдивість. Не існує правильних відповідей. Правильною є та відповідь, яка насправді відображає вашу думку, почуття.

4.      Конфіденційність. За необхідності.

5.      Анонімність. Під час розповіді не називайте конкретних людей, які знайомі іншим.

6.      «Тут і зараз». Говорити тільки за темою, не відволікатися.

7.      Будьте доброзичливими в ставленні до інших.

8.      Не оцінюйте, не давайте порад.

Дотримання цих правил сприятиме досягненню мети тренінгу і створенню комфортної психологічної атмосфери.

 1. Очікування від тренінгу

 

 Учасникам пропонується сформулювати  власні очікування від тренінгу, та записати їх на різнокольорових стікерах у вигляді «квітів»  і розмістити на дереві очікувань. Якщо очікування справдяться, то можна буде доповнити «листочками» в кінці заняття.

 

 1. Вправа  «Моє бачення творчого педагога»

 

Розвиток творчого потенціалу педагога є важливим чинником його професіоналізму і готовності до розвитку творчих здібностей вихованців, до роботи з обдарованими дітьми. Педагогічна діяльність – процес постійної творчості. Але на відміну від творчості в інших сферах (наука, техніка, мистецтво) творчість педагога не має на меті створення соціально цінного нового, оригінального, оскільки його продуктом завжди залишається розвиток особистості. Звичайно, творчо працюючий педагог, а тим більше педагог-новатор, створює свою педагогічну систему, але вона є лише засобом для отримання найкращого в даних умовах результату. Творчість формується на основі накопиченого соціального досвіду, психолого-педагогічних і предметних знань, нових ідей, умінь і навичок, що дозволяють знаходити і застосовувати оригінальні рішення, новаторські форми і методи і тим самим удосконалювати виконання своїх професійних функцій. З іншого боку, досвід переконує, що творчість приходить тільки тоді і тільки до тих, для кого характерне ціннісне ставлення до праці, хто прагне до підвищення професійної кваліфікації, поповнення знань і вивчення досвіду як окремих педагогів, так і цілих педагогічних колективів. Творчий потенціал «запускає» механізм саморозвитку творчої особистості.

Педагог завжди має бути твердим, непохитним, послідовним у своїх вимогах,водночас гнучким, здатним переглядати окремі свої рішення і вимоги, якщо це зумовлено конкретними обставинами та інтересами справи. Він є старшим другом, товаришем вихованців, але насамперед, їхнім наставником, керівником. Тому дружні взаємини педагога й дитини не повинні переходити у фамільярність та панібратство. Педагог, якому властиве відчуття міри, рішуче і неухильно вимагає від вихованців виконання своїх обов’язків, будучи при цьому розсудливим, спокійним. Він завжди доброзичливий, але не ліберальний, чемний і делікатний, але не улесливий; щедрий на похвалу, але не захвалює вихованців. Креативний підхід до навчання забезпечує також відхід від усталених штампів, стандартів у сприйнятті професійних норм, правил, інструкцій, керування процесом розвитку потреби в новизні й нестандартному розв’язанні професійних завдань. Він дозволяє: на виході мати практичний результат (бачення професійної перспективи, визначення стратегії розвитку, плану перетворення і реконструкції старого, застарілого); формувати ефективну стратегію керування, співробітництва та співтворчості в навчальній, а пізніше й у виробничій діяльності; опановувати технології розробки і реалізації оригінальних способів розв’язання професійних завдань; піддавати самооцінці власні навчальні й професійні досягнення.

Вправа називається «Моє бачення творчого педагога». Ви повинні протягом п’яти хвилин до кожної літери слова «творчість» дібрати якості, які, на вашу думку, характеризують творчого педагога.

Після виконання творчого завдання один представник групи зачитує версію розшифровки слова «творчість»

Т – толерантний, терплячий, трудолюбивий…

В – винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий, ідповідальний…

О – організований, офіційний, охайний…

Р – рішучий, розкутий, реактивний, романтичний …

Ч – чутливий, чесний, чуйний, чарівний…

І – ініціативний, інтелігентний, інтелектуальний…

С – самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий…

Т – товариський, турботливий, тактовний…

Ь -    

     Творчий педагог спонукає до творчості вихованців. Творчий педагог вносить новизну, оригінальність у свою щоденну роботу. Це сприяє розкутості вихованців, розкриттю їхньої творчої уяви, а це і є передумова формування творчих особистісних якостей. А головне сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу.    

 

 1. Вправа «Нісенітниця»

 

Кожен учасник отримує аркуш паперу і записує на ньому відповідь на запитання психолога. Після цього загинає аркуш так, щоб його відповіді не було видно, і передає сусіду, який сидить праворуч. Той письмово відповідає на наступне запитання ведучого, знову загинає аркуш і передає далі. Коли запитання закінчуються, кожен учасник розгортає аркуш, що опинився у нього в руках, і вголос, як один текст, читає записані на ньому відповіді.

Запитання :

 • Хто?
 • Де?
 • З ким?
 • Чим займалися?
 • Як це відбувалося?
 • Що запам’яталося?
 • І що вийшло?

 

 1. Вправа «Чарівна скринька»

 

Інструкція. Колеги! Пропоную вам дістати по одному папірцю з чарівної скриньки (вази, мішечка), який підкаже, що на вас чекає сьогод­ні або що вам потрібно зробити найближчим часом. Ці побажання чарівно впливають на на­стрій, підбадьорюють, надають упевненості.(побажання можна змінювати на розсуд тренера)

 

 • Тобі сьогодні особливо пощастить!
 • Життя готує тобі приємний сюрприз!
 • Усе складається для тебе найкращим чи­ном!
 • Сьогодні твій день, щасти тобі!
 • Сьогодні Фортуна з тобою разом!
 • Пам’ятай: ти народилася, щоб бути щас­ливою!
 • Сьогодні очікуй прибутку!
 • Люби себе такою, якою ти є, — неповтор­ною!
 • Потурбуйся про здоров’я свого тіла!
 • Зроби собі подарунок, ти на нього за­слуговуєш!
 • Вищі сили оберігають тебе!
 • У тебе є все, щоб насолоджуватися жит­тям!
 • Усе, що потрібно тобі, легко приходить до тебе!
 • Усі твої бажання та мрії реалізуються, повір у це!
 • Сьогодні з тобою спокій і радість!
 • Сьогодні щасливий день
 • Притягуй до себе все те, що судилося – Любов, Удачу, Здоров’я і Добро!
 • Хай завжди, скрізь і всюди тобі від душі посміхаються люди!
 • Нехай у тебе в душі завжди панує весна!
 • Хай буде море радості з тобою завжди!
 • Добрих посмішок, ласкавих слів, щастя, удачі, букети квітів!
 • Хай сонце з любов’ю дивиться на тебе, а щастя і радість живуть у тебе!
 • Хай будуть друзі, що з тобою завжди, неважливо то радість або біда!
 • Хай душа завжди сповнене добротою, тіло — здоров’ям, серце — любов’ю!

 

8. Вправа «Серветка»

 

Мета: Усвідомлення своєї неповторності.

Обладнання: паперові серветки.

Учасники отримують по одній серветці. Вони повинні чітко виконувати інструкцію психолога: «Наші серветки складенні квадратом. З ліва на право складіть її так, щоб вийшов трикутник. Тепер надірвіть одну з вершин трикутника. Далі в трикутнику намагайтеся вирвати невелике коло. Навколо цього кола зробіть невеликі дірочки. А тепер розверніть ваші серветки.

Що ми бачимо?

Чи всі наслідували інструкції?

Чи є одинакові серветки?

Який висновок ми можемо зробити?(відповіді учасників)

- Так дійсно, всі ми схожі але в той же час всі ми такі різні…

 

9. Вправа «Малюнок на двох»

 

Мета: дати можливість учасникам відстежити свій тип поведінки в конфліктній ситуації.

 

Кожна пара бере один аркуш паперу й один маркер. Візьміть маркер разом, так, щоб обидва учасники тримали його, й, не розмовляючи, намалюйте малюнок на вільну тему.

Пари представляють свої малюнки.

Запитання для обговорення

 • Чому ви намалювали саме цей малюнок?
 • Хто запропонував?
 • Хто що намалював?
 • Чи кожен учасник брав участь в роботі, чи хтось частіше уникав малювання?

 

Інформаційне повідомлення

Як бачите, ви вели себе в процесі малювання по-різному: хтось «рвався в бій» і малював сам, ігноруючи партнера; хтось старався відгадати наміри іншого й запропонувати свої ідеї; а хтось взагалі намагався уникнути цієї роботи й дав напарнику можливість малювати малюнок на свій роздум.

Чому це так? Виявляється, в тих ситуаціях, коли наші інтереси не співпадають з інтересами іншої людини (а саме так виникає конфлікт), можна вести себе по-різному, залежно від стилю поведінки.

10.Вправа «Квадрат»

 

Мета: відчути кожного учасника групи.

Побудуйте весь колектив у коло, і нехай учасники закриють очі. Тепер, не розплющуючи очей потрібно перебудуватися в квадрат. Зазвичай відразу починається балаган, всі кричать, пропонуючи свою стратегію. Через який час виявляється організатор процесу, який фактично будує людей. Після того, як квадрат буде побудований, не дозволяйте відкривати очі. Запитайте, чи всі впевнені, що вони стоять у квадраті? Зазвичай є кілька людей, які не впевнені. Квадрат дійсно повинен бути рівним. І тільки після того, як абсолютно всі погодяться, що стоять саме в квадраті, запропонуйте учасникам відкрити очі, порадіти за хороший результат і проаналізувати процес. Так само можна будуватися в інші фігури.

Під час вправ учасники переживають сильні емоції і роблять масу висновків, тому після кожного етапу можна влаштовувати невелике обговорення, де можна говорити побажання своїм колегам для поліпшення роботи. Найголовніше питання: яким чином завдання можна було зробити краще та швидше?

Дуже добре, якщо кожен учасник тренінгу буде відзначений керівництвом, а ще краще, якщо команди отримають хороші пам'ятні призи.

1-й варіант. Побудуйте, використовуючи всіх гравців команди:

• квадрат;

• трикутник;

• коло;

• ромб;

• букву;

• пташиний косяк.

Ви побачили як вам співпрацювати всім разом. Легко вам було чи ні? Як ви домовлялися, хто виявився лідером, можливо хтось заважав. Але в житі ми не часто працюємо в таких великих групах, частіше життя нам дає змогу працювати в підгрупах.

 

11. Вправа «Дерево мого «Я»

 

Мета: усвідомлення себе в системі професійного та особистісного спілкування; усвідомлення професійних утруднень.

 Давайте здійснимо екскурсію вглиб власного «Я».  Це «Я» можна зобразити у вигляді дерева з різними гілочками і коренями. Корені – це підгруддя, на яке ви спираєтеся у вашому житті, в т.ч. професійному. Стовбур, гілки – це ваші професійно-особистісні якості, що ведуть вас по: життю, в т.ч. педагогічному. Це основні ваші гідності, що допомагають вашому професійному зростанню. Вони можуть бути пишні, повні життя, а можуть засихати. Які причини можливого ураження вашого дерева? Вони зовнішні чи внутрішні? Кульки омели, яка паразитує на дереві, дупла позначатимуть ті недоліки, які заважають вам у професійному зростанні. Якими вони будуть? Позначте їх у відповідних місцях дерева. Які зовнішні «процеси», «об'єкти» сприяють або перешкоджають вашому професійному становленню, включенню в професійну спільноту? Намалюйте їх. Чи є на вашому дереві плоди. Що вони означають?».

Після індивідуальної роботи, учасники об'єднуються в групи:

 – зображує узагальнений, образ «Я –професіонал», вказуючи якості, об'єкти, які сприяють професійному становленню, самореалізації тощо;

 – зображує узагальнений образ «Перешкоди становлення мого професійного Я», вказуючи якості, об'єкти, які перешкоджають професійному становленню та реалізації

 

12. Вправа «Дерево підсумків»

Кожному учаснику  роздається стікер у  вигляді «листочків». Як ви пам’ятаєте на початку нашого заняття ми писали свої очікування на «квіточках». Я вам пропоную, написати чи здійснились ваші очікування від сьогоднішнього заняті і прикріпити на «дерево».

Дерево наше зазеленіло, тому будемо вважати, що і ми досягли позитивного результату. Я бажаю вам, щоб риси  властиві цьому прекрасному дереву, були  притаманні кожному з вас. Тільки тоді ви зможете досягати власної мрії, мети.

   Дякую усім учасникам за сумлінну працю, відкритість. Зичу вам гарного настрою, взаємного кохання, плідної праці, вчасної гідної зарплатні, сімейного благополуччя та взагалі всього того, що ви самі собі бажаєте, щоб усе справдилося та збулося.

 

Слово для натхнення

«Монах і виноград»

Біля воріт одного монастиря завжди сидів монах і вітав кожного, хто заходив в обитель. Він був старенький і дуже добрий. Одного разу його пригостили  гроном  винограду. Але монах не став його їсти. «Краще віднесу настоятелю. Він хворий. Йому це потрібніше».- вирішив монах. А настоятель монастиря  подумав, що правильним буде пригостити молодого монаха, який допомагав йому. Молодий монах йшов територією монастиря, ніс гроно винограду і побачив хлопчика, який грався. «Дитині треба дати»,-подумав він і поклав у дитячі рученята велику грону. Хлопчик біг територією монастиря і зупинився біля старенького монаха, який сидів коло воріт. Всі знали, що той дуже обмежує себе в їжі, а все краще віддає іншим. Хлопчик підійшов до старенького і пригостив його виноградом.

 

 

Література:

 1. Терещенко І. І. Творчість та педагогіка завжди разом // Педагогічна Сумщина. —1998. — 45 с.
 2. Баранова H. П. Тренінги для вчителів із педагогічної майстерності. — X.: Основа, 2009. —159 с.
 3. Власенко О.Програма тренінгу « Розвиток творчого мислення»// Психолог.-2015.-№3(555).
 4. Смеречинська І. Розвиток креативних здібностей педагогів: психолого-педагогічний тренінг// Психолог дошкілля. — гоп. — № 5, 2014 р. —

С. 22—25

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь