A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об'єднання вчителів 3,4 класів

Дата: 01.11.2021 11:42
Кількість переглядів: 279

Тренінг «Інтерактивні форми роботи  з батьками,спрямовані на співпрацю педагога  з родиною»

Любитовець Ірина Михайлівна

Вчитель початкових класів Уїздецької ЗОШI-IIIст.

 

Секрет змін полягає в тому, щоб зосередитися на створенні нового, а не на боротьбі зі старим.

Сократ

Якщо твої наміри на рік – сій жито, на десятиліття – саджай дерево, на віки – виховуй дітей

(Народна мудрість)

 

Мета і завдання : сприяти усвідомленню учасниками важливості інтерактивних форм роботи з батьками; обґрунтувати  ефективність взаємодії педагога і батьківобгрунтувати можливість створення сприятливої атмосфери співробітництва в умовах Нової української школи;

 • формування в педагогіввласноїстратегіїроботи з учасникаминавчальногопроцесу через розвитокпізнавальнихінтересів у навчаннізавдяки партнерству на принципах життєвих та предметних компетентностей.

 

1.Знайомство. Поділ на групи

На столі кружечки  жовтого, зеленого, помаранчевого, червоного кольорів. Кожен має обрати колір круга  та сформуйте групи відповідного кольору

Один чоловік звернувся до мудреця з проханням:

-Я хочу бути наставником, учителем, взірцем для інших, хочу,  щоб мене слухали і поважали.

На що мудрець відповів:

-Ось чарівні яблука з мого райського саду, скуштуй їх і вони допоможуть тобі зрозуміти сутність свого бажання

1-плід – це талант (жовтий) – який нізащо не купиш і не продаси, бо лише талановита людина може стати справжнім вчителем(зірвати з деревця яблуко жовтого кольору покласти перед групою)

2-плід – це майстерність (зелений) вона притаманна творчим особистостям,що вміють втілювати в життя все нові і нові ідеї

3- плід – це мудрість (червоний)найголовніша риса педагога,що може

розв'язати найскладніші задачі і свої знання передати іншим

Кожна група отримує яблуко з назвою групи.

 

2.«Інтерв'ю»

Учасники розподіляються на пари

Ім'я, вік, робота, заняття, хобі, щось особисте,

Кожен представляє свого партнера за допомогою обраного кружечка  з відповіддю.

 

« Ти мені подобаєшся тим,що …»

Учасники в групах. Тренер кидає м'яч одному з учасників кажучи «Мені в тобі подобається…»називає якесь вподобання

Учасник який отримав м'яч кидає його іншій людині й називає ті якості,які сподобалися

 

3.Мотивація,очікування.

Вправа «Лелека»

Перед початком заняття на стіні прикріплюють малюнок із зображенням лелеки,який несе в дзьобі немовля. Кожний учасник отримує паперову пір'їнку,на якій пропонується записати власні очікування від тренінгу.

Пір'їнку прикріплюють на крила лелеки.

 

 

 4.Мозковий штурм. Правила роботи в групі.

 

Встановитинормиповедінкиучасниківгрупипід час тренінгу.

Для того, щобнаша робота булауспішною, потрібновстановити правила групи, аджезавждиприємнопрацювати за визначеними правилами.

Я пропоную вам правила, за якими ми будемопрацювати. Ви, можете внести своїпропозиції, якщовважаєте, щоценеобхідно.

 

  1. Бутиактивними
  2. Бутитворчими
  3. Бутищирими
  4. Висловлювативласнуточкузору
  5. Бути з почуттямгумору.

– Чизгодні з такими правилами? Пропонуюприйнятиїх в цілому.

 

4.Основна частина

Вправа «Асоціативний ланцюжок»

Учасникам пропонується назвати по одному слову-асоціації, пов'язану з поняттям «дитина», «батьки», «сім'я» . Далі вони почергово озвучують свої асоціації до цих понять. При узагальненні  асоціацій звертається увага на те,що  все це об'єднуємо в одне поняття- «батьківство».

  Батьківство - це процес забезпечення батьками необхідних умов для повноцінного розвитку ,виховання та навчання дітей.

  Батьки віддаютьдитину до школи з надією, що вона потрапить до рук розумного, гуманного вчителя, якийзабезпечитьїйналежневиховання. Та цього мало. Лише за умов спільної, узгодженоїдіяльностівчителів і батьківможнадомогтисяуспіхів у виховнійроботі.

Оскільки значна кількість батьків не має належної психолого-педагогічної підготовки і почуття громадянської відповідальності за належне виховання своїх дітей, класний керівник має бути, з одного боку, сполучною ланкою між школою та сім'єю, а з іншого — організатором підвищення педагогічної культури батьків.

У роботі з батьками педагогможевикористовуватирізноманітніформи.

Цеможе бути індивідуальна, групова і колективна робота.

Традиційнігрупові:

 • Спостереження (збірінформації про родину);
 • Бесіди (обмін думками, інформацією, почуттями);
 • Анкетування (даєзмогусплануватиспівпрацю з батьками);
 • Наповнення папок-пересувок (залученнябатьків до читанняпедагогічноїлтератури);
 • Виставкадитячихробіт (демонстрація батькам результату робот из дітьми);
 • Консультації (засвоєння батьками певнихзнанб й умінь);
 • Батьківськізбори (обговореннязавдань на наступнийрік, результатівосвітньоїроботи, запланованихзаходів, висловлюваннясвоїх думок батьками);
 • Батьківськіконференції – тети оголошуютьсязаздалегідь (за участюфахівцівдошкільного закладу);
 • Семінари-практикуми (набуттяпрактичнихнавичок);
 • Круглийстіл (обговорення та висвітленняважливихпитань, обмінвласнимдосвідом);
 • День відкритих дверей (ознайомлення з дошкільним закладом, йоготрадиціями, правилами, особливостямиосвітньїроботи).
 •  

Традиційнііндивідуальні:

 • Відвідуванняродини (налагодження контакту педагогів і з дітьми, і з їхніми батьками);
 • Відвідання закладу батьками (спілкування з педагогами, огляд умов);
 • Індивідуальнапедагогічна та психологічнадопомога;
 • Індивідуальнібесіди (розв’язання проблем).
 •  

Нетрадиційні:

 • Спільнапроектнадіяльність (збагачення і поглибленнябатьківськогодосвіду);
 • Батьківськакімната (самоосвітатаобміндосвідом);
 • Брифінги й дискусії – за участюфахівців (максимальна активізаціябатьківськоїаудиторії);
 • «Батьківськапошта» й «Телефон довіри» (висловленнясвоїхпобажань і думок, звернення по допомогу);
 • Діяльність в ігротеці і гуртках (формуваннянавичоквзаємодії з дітьми);
 • «Усний журнал» (ознайомлення з актуальними темами й проблемами яківисвітлені на сторінкахфаховихвидань);
 • Безпосереднійзв’язок (оголошення, повідомлення, короткіметодичнірекомендації, мобільнийзв’язок).
 •  

Інтерактивніметоди:

 • Зустрічі – передбачаєпротистояння й критику сторонами позицій і поглядів одна одної (групибатьківшукаютьспособирозв’язаннятієїчиіншоїактуальноїпроблеми, такожстворюється группа експертів);
 • Обмін думками (батьки не відстоюютьвласнупозицію, а передаютьнапрацюванняіншійгрупі яка їхдоповнює);
 • «Коло ідей» (розв’язаннягострихсуперечливихпитань).

 

Ток-шоу – це така форма роботи, в основі якої – обговорення актуальної проблеми у форматі запитань-відповідей. У ток-шоу, окрім ведучого, беруть участь глядачі, компетентні експерти, гості.

В основі ток-шоу – діалог, що дає змогу:

 • Різнобічно осмислити наявні знання і життєвий досвід батьків.
 • Активно освоювати нові знання.
 • Формувати переконання, світогляд, активну життєву позицію.
 • Розвивати вміння вести діалог: будувати доказовий ряд, критикувати і слухати критику, переконувати; формулювати думки, публічно висловлюватися.

Виокремлюють чимало видів ток-шоу, зокрема:

 

Телеміст передбачає аудіо- чи відео діалог між співбесідниками.

Педагогічні дебати поєднують елементи інтерв’ю, дискусії та навіть репортажу.

Дискусія– це зазвичай полілог на суспільно важливу тему за участю ведучого і не менш двох представників протилежних думок;колективні роздуми.

 

 

Фестиваль майстрів

Мета фестивалю майстрів – популяризувати культурні і моральні цінності сімей вихованців, зберігати та розвивати родинні традиції, уподобання, хобі. Також спонукати батьків обмінюватися досвідом сімейного виховання, розвивати свої творчі здібності

Фестиваль проводиться у форматі майстер-класів. Батькам пропонується проявити проявити свої вміння, майстерність у різних галузях – мистецтво, спорт, сімейні традиції, хобі тощо.

 

Смартмоб

Смартмоб (від англ. розумний натовп) – це форма соціальної організації

людей за допомогою мережі інтернет та бездротових пристроїв – смартфонів тощо.

Основна мета смартмобу – залучити батьків до спільної творчої діяльності

 

Інші інноваційні форми роботи з батьками

 

«Цікаві зустрічі в п’ятницю» - мами й тата за допомогою картинок, малюнків, відео презентацій та іншої наочності розповідають дітям про свою професію, захоплення, улюблені в дитинстві книжки тощо.

 

«Педагогічні змагання» - батьки та вчителі по черзі розкривають важливі питання виховання учнів

«Діалог на стіні» - отримання відповідей на запитання.

«Мегабатьківська контрольна» - система тестів на різну тематику, які пропануються батькам упродовж навчального року.

 

 

 

 

 

Питання для обговорення:

-Чи була наведена інформація для вас важливою?

-Чи застосовували б ви такі форми роботи з батьками у своїй практиці?

 

 

Робота в групах.

Учасники 1 групи- батьки;

2групи-вчителі;

3 групи-учні.

 

Питання для обговорення:як досягти успіху у шкільному житті?

Кожна група висловлює своє бачення відповідно ролей. З якої б сторони ми не обговорювали дане питання ,все одно повертаємося до поняття «дитина».

 

 

Пам'ятка для батьків

 

 

*Не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми.

 Порівнюйте її із самою собою.

 

*Не сваріть,а тим паче не ображайте дитину

 у присутності чужих людей.

 

*Засуджуйте не саму дитину ,а її вчинок

 

 

*Навчіть дитину розповідати про свої проблеми.

 

*Залучайте дитину до обговорення сімейних проблем,вислуховуйте її думку

 

*Не формуйте взаємини на заборонах.Завжди пояснюйте причини ваших вимог.Повага до дитини- фундамент шанобливого ставлення до вас тепер і надалі.

 

5.Рефлексія.

 

Вправа «Аркуш очікування»

Звертається увага на аркуш очікувань «Лелека»,з яким працювали на початку заняття.

Далі зауважується: «Нове життя…Від нього ми чекаємо чогось дивного і світлого,обов'язково щасливого.Наш лелека несе в дзьобі немовля –кожного з нас-шляхом до нових знань і відкриттів.Що ж побажати цій дитині? Пропоную на стрічці написати побажання для усіх присутніх.Кожний учасник підходить до лелеки й коментує,наскільки виправдалися його очікування,а потім зачитує своє побажання й прикрашає стрічкою ковдру дитини,яку несе лелека.

 

 

Використана література:

 

 

1.Нова українська школа: порадник для вчителя/за заг. ред. Н.М.Бібік.-Київ:ЛітераЛТД,2018.

2.Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи:навч.-метод. посіб./Т.М.Бабко,О.В.Банах.-К.:Видавничий дім «Освіта»,2020

3.Нова українська школа:організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. /М.Кірик,Л.Данилова.-Світ,2019.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь