Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури

Дата: 06.09.2021 14:43
Кількість переглядів: 430

Виступ.        Методичні рекомендації МОН України та РОІППО щодо викладання української мови та літератури у 2021-2022 навчальному році.

Лук’янець Віта Василівна,

керівник методичного обєднання,

вчитель української мови та літератури

Острожецького ліцею імені І. Єремеєва

 

Освітній процес сьогодні вимагає впровадження у практику національних освітніх систем реформи «Нова українська школа», а це передбачає зміну цілей та основних завдань освіти. Досягнення нових цілей української школи потребує постійного пошуку шляхів модернізації змісту освіти. Це вимагає реалізації принципово нових педагогічних, методичних інструментів, що мають ґрунтуватися на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах до навчання.

Виникла необхідність переходу від передачі знань до навчання самостійно їх здобувати протягом усього життя. Головними завданнями сучасної Нової української школи є повернення учням інтересу до загальноосвітніх предметів, посилення бажання вчитися, організація цікавого пізнавального навчання. Вимогам часу не відповідають авторитарне навчання, орієнтація на середнього учня, перевага репродуктивної освітньої діяльності над пошуковою.

Для сучасного учня важливішим є не стільки презентація теми уроку, скільки навчання самостійно осмислювати її, інтерпретувати та застосовувати в реальному житті. Сучасний вчитель, як агент освітніх змін, тьютор, фасилітатор, модератор, коуч, ментор, має стимулювати та скеровувати процес самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів, підтримувати їх прагнення до самореалізації, самовдосконалення та саморозвитку. 

На етапі підготовки до нового навчального року вчителям необхідно опрацювати: 

1. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою https://goo.gl/93BNko 

2. Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти https://goo.gl/93BNko

3. Навчальні програми, які розміщені на офіційному сайті МОН України за покликанням https://bit.ly/3knwVj0 

4. Державний стандарт базової середньої освіти, оприлюднений на сайті Кабінету Міністрів за покликанням: https://cutt.ly/lnACVUX

5. Наказ МОН України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» та Наказ МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

  Спираючись на рекомендації МОН України (попередній навчальний рік) та РОІППО щодо підвищення якості знань здобувачів освіти з мовно-літературних предметів (українська мова та література, зарубіжна література), потрібно організувати свою роботу належним чином.

            Організація скоригованого навчання у вересні 2022 року. Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм з мовно-літературних предметів в умовах очного чи дистанційного навчання пропонуємо приділити більше уваги повторенню вивченого матеріалу за минулий рік. Для цього попередньо провести діагностичні письмові (тестові) роботи та усні співбесіди з української мови та літератури з метою визначення рівня засвоєння навчального матеріалу за попередній рік. Оцінки за такі діагностичні роботи рекомендуємо не заносити до класного журналу. 

Відповідно до результатів діагностичних робіт спланувати колективну та індивідуальну роботу щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду «коригувального навчання» кожен учитель визначає самостійно, вносить певні корективи до календарного плану. Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу.

Систематична перевірка ведення зошитів сприяє покращанню грамотності учнів, каліграфії, охайності в записах, відповідальності вчителя за якість та періодичність перевірки зошитів. За результатами перевірки учнівських зошитів видається наказ по школі (більш детально: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/5f33bd14a0460483061713_compressed.pdf)

Запровадження сучасних форм і методів навчання спонукає вчителя до пізнання інноваційних підходів щодо реалізації освітньої діяльності. Сучасному вчителеві  важливо прийняти новий спосіб педагогічної діяльності та й життя в цілому, сміливіше поєднувати традиційний та новаторський підходи до роботи, впоратися з емоційним перевантаженням. 

Необхідно ґрунтовно проаналізувати результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2021 року. Пропонуємо скористатися сервісом "OpenData. Статистичні дані основної сесії ЗНО" за покликанням:  https://zno.testportal.com.ua/stat/2021, завдяки якому можна здійснити всебічний аналіз результатів тестування з урахуванням різних показників. Також можете скористатися базою даних, яка містить деперсоніфіковану інформацію про всіх учасників тестування, завантаживши OpenDataZNO2021.7 (32,2 Mb).

Рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції «Українського правопису» в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення. Але до 2023 року у тести ЗНО не вноситимуть завдання, які містять норми та правила правопису, що зазнали змін. У червні 2019 року фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. Із повним текстом нової редакції «Українського правопису» можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/IpEfVC. Основні зміни в новій редакції: https://cutt.ly/GyLupby.

В освітньому процесі рекомендуємо акцентувати увагу на змінах у правописі при повторенні раніше вивченого матеріалу, нові теми слід подавати за новим правописом, пояснювати учням ті зміни, які трапляються в  матеріалах підручників, що видані раніше.

З метою підвищення інтересу учнів до читання книг вагоме місце у роботі вчителів-філологів посідає співпраця з бібліотеками та батьками. Співпрацю словесника та бібліотекаря рекомендуємо розглядати за такими напрямами: вивчення читацьких інтересів школярів, формування культури читання учнів, підготовка та проведення уроків позакласного читання, розвиток мовлення, організація позакласної роботи з літератури.  Спільними зусиллями батьків, учителів літератури та бібліотекарів можна вирішити проблему дитячого читання й відповісти на виклики сучасного інформаційного суспільства. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо залучення дітей до читання свідчить про ефективність організації таких заходів, як національний тиждень «Читання дітям» (Польща) http://www.allofpolandreadstokids.org/, олімпіада з читання (Вірменія),  вікторина «Слідами слів та образів» (Німеччина) http://www.deutscher-lesepreis.de/aktuelles/, літературний автобус для дітей (Швейцарія) https://bit.ly/3BjOwOz

Учителі мають планувати, власну роботу з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації та можливостей кожного закладу загальної середньої освіти.

З метою підвищення результативності дистанційного навчання бажано на початку зробити онлайн-конференцію з учнями та їхніми батьками, обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, скоординувати роботу всіх учасників освітнього процесу  в зручному форматі. На сайті школи рекомендуємо розмістити розклад занять (консультацій) вчителів і загальний алгоритм дій під час дистанційного навчання. Варто домовитися з батьками про конструктивний зворотний зв’язок, для уникнення непорозумінь – поясніть батькам алгоритм спільних дій.

В умовах карантину(при потребі) та дистанційного навчання потрібно вчителям знайомитися з матеріалами розміщеними на сайті «Вчимо і навчаємось на карантині» (https://mon-covid19.info/schools), що постійно оновлюються, а також скористатись методичним посібником «Організація дистанційного навчання в школі», автори – А.Лотоцька, А.Пасічник: https://nus.org.ua/wp-ontent/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_ razvoroty.pdf

Під час вибору навчально-методичного комплексу для вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури варто передбачити можливості використання інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання, зокрема ресурсів Всеукраїнської школи онлайн (https://lms.e-school.net.ua/).

Рекомендовані матеріали для підвищення результативності роботи за дистанційною формою навчання: 

    Формувати компетентного читача – означає навчати дітей швидко адаптовуватися в змінному контексті, ефективно комунікувати, самонавчатися, грамотно оцінювати  інформацію на різних типах носіїв (паперових/ цифрових) та з різних джерел і вправно оперувати нею. 

 Одним із ефективних щляхів підвищення рівня читацької грамотності школярів є залучення їх до участі у всеукраїнських літературних проєктах:

  • Проєкт UA: Казки. Можна послухати українські народні казки голосами відомих людей. Серед них – музиканти Андрій Хливнюк та Марко Галаневич з гурту DakhaBrakha, письменник Сергій Жадан, реперка Alyona Alyona та інші. 
  • Проєкт KidSrory. Пропонує прослухати та подивитися анімовані історії з книжок. В архіві вже є такі книжки, як «Я не хочу бути принцесою» Ґжеґож Касдепке, «Скік-поскік» Наталі Забіли, «Людина-Восьминіжка» Жака Жаб’є. 
  • Проєкт «Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» http://knygomania.com/ 
  • Проєкт «Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» http://childrenfestival.org.ua/
  • Проєкт «Читацький марафон» http://childrenfestival.org.ua/ Акція #ЖивіПисьменники https://bit.ly/3ezHXOb
  •  Проєкт «Прийди. Візьми. Відпочинь» (Польща) http://www.biblioteka.wroc.pl/mlodziez/projekty/kampania-www-wstap-wypozycz-wyluzuj

 

          Реалізація реформи “Нова українська школа” в 5-9 класах: мовно-літературна освітня галузь (українська мова, українська література, зарубіжна література) (спираючись на виступ Овдійчук Л. та її презентацію ,розміщену на сайті РОІППО).

Починатиметься з вересня 2021 року за допомогою пілотування нового стандарту в 5-х класах. Для всіх учителів пілотних класів буде проведено навчання. Учителям важливо ретельно вивчити, як працює стандарт – від ключових компетентностей, наскрізних умінь до розкриття потенціалу мовно-літературної галузі. Особливу увагу звернути на критерії, за якими здійснюється формувальне та підсумкове оцінювання, щоби зберегти цінність формувального оцінювання.

Учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» необхідно опрацювати:

1) Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146. 

2) Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (Наказ МОН України № 406 від 02.04. 2021р.).

3) Наказ МОН України  від 12.07.2021 №795 Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти.

        Українська мова як державна мова України є обов’язковим навчальним предметом вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах та посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, а отже, першою основною ключовою компетентністю для сучасної школи є спілкування рідною/державною мовою.

Вивчення української мови та літератури в 2021/2022 н.р. здійснюватиметься відповідно до державних стандартів освіти, що визначають вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, загальний обсяг їхнього навчального навантаження в базовому навчальному плані.

У вересні 2020 року Кабінетом Міністрів України затверджено Державний стандарт базової середньої освіти. Державний документ ґрунтується на Законі України «Про освіту». Перелік ключових компетентностей та вмінь у Державному стандарті визначено з урахуванням «Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», але доповнено з урахуванням викликів сучасного суспільства.  

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, містить вимоги до обов’язкових результатів навчання й орієнтири для їх оцінювання. Документ відображає ключові компетентності, які мають бути сформовані у школярів після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) й базового предметного навчання (7-9 класи). 

У Державному стандарті визначено зміст ключової компетентності «вільне володіння державною мовою», обов’язкові результати навчання здобувачів освіти відповідно до засад та принципів Концепції НУШ. Ці результати буде застосовано для здобувачів базової середньої освіти, починаючи з вересня 2022 року. Державний стандарт базової середньої освіти оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів за покликанням: https://cutt.ly/lnACVUX. 

 2021/2022 н.р. є перехідним між дією чинного Державного стандарту і впровадженням нового державного документа. Упродовж року вивчення української мови здійснюватиметься за чинними програмами: у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804); у 10 класі – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407; в 11 класі – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту – зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826. Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за покликанням: https://cutt.ly/mnAC7Nx. 

Держстандарт є основою для створення нових освітніх програм (типової й модельних навчальних програм з української мови). Постає необхідность мобілізації наукового потенціалу, досвіду вчителів-практиків для розроблення й пілотування нових навчально-методичних матеріалів.

Звертаємо увагу, що 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію «Українського правопису». З цього моменту Міністерством освіти рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя.       

                                                 Навчальні програми 

У 2021/2022 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

  • у 5 – 9 класах за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;
  • у 10 ? 11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

Рекомендовані види та кількість контролю, норми оцінювання учнів з української мови (за класами) подано у таблицях, що містяться у минулорічних  інструктивно-методичних рекомендаціях щодо викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов і літератур корінних народів, національних меншин у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 н.р.: https://drive.google.com/file/d/1SaIRtlucogu2mau6K7lBJqnaJWGLru9e/view?usp=sharing. Розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. 

 Навчальні програми

У 2021/2022 навчальному році вивчення української літератури в
5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти . – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804; 

у 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

 Рекомендовані види та кількість контролю, норми оцінювання учнів з української літератури (за класами) подано у таблицях, що містяться у минулорічних  інструктивно-методичних рекомендаціях щодо викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов і літератур корінних народів, національних меншин у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 н.р.: https://drive.google.com/file/d/1SaIRtlucogu2mau6K7lBJqnaJWGLru9e/view?usp=sharing. Розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. 

     На етапі підготовки до 2021/2022 навчального року та в щоденній професійній діяльності учителям-словесникам рекомендуємо використовувати матеріали, підготовлені нами на прохання освітян:

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році, розміщені на сайті РОІППО:

https://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/naukovo-metodichn-zakhodi/serpnev-stud-.php

2.  «Норми єдиного мовного та орфографічного режиму на уроках словесності в закладах загальної середньої освіти з українською мовою навчання:  українська мова та література, зарубіжна література, мови і літератури корінних народів, національних меншин»: https://drive.google.com/file/d/10swG0583Q9_m2wvpsjLws4F9yoRn8VPk/view?usp=sharing   

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь