Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об’єднання практичних психологів, соціальних педагогів, логопеда

Дата: 20.05.2021 11:00
Кількість переглядів: 1707

Звіт

про роботу методичного об’єднання практичних психологів

 та соціальних педагогів, логопеда аналіз діяльності психологічної служби Острожецької сільської ради 

 за 2020 -2021  н. р.

Якобчук Тетяна Олексіївна,

          практичний психолог     Острожецького ліцею імені І.Єремеєва, керівник МО

 

Проблема пандемії COVID-19 у 2020 р. стала найбільш актуальною у сучасному світі. Психологічна неготовність і тривожність всіх учасників освітнього процесу в сприйнятті такої інтенсивності інформаційного потоку в умовах соціально-економічних змін, динамічної перебудови звичного способу й ритму життя підтвердили необхідність проведення ґрунтовної психологічної і педагогічної роботи. 

На реалізацію завдання посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу в умовах пандемії була активно скерована діяльність МО ППСП у 2020 -2021 н. р., у складі якого працювали 3 практичні психологи, 1 соціальний педагог, 1 логопед.

Зважаючи на вимоги сьогодення, методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів у  2020-2021 н. р. працювало над реалізацією проблемної теми: «Підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу, розвиток навичок стресостійкості та психологічної гнучкості в умовах пандемії».

У 2020-2021 н. р. було заплановано чотири засідання МО:

  1. Пріоритетні напрямки діяльності  працівників психологічної служби в умовах швидкої трансформації освіти (27 серпня 2020 р.);
  2. Психологічна профілактика і гігієна особистості у протидії пандемії (22 жовтня 2020 р.);
  3. Повноцінне життя в сучасних реаліях: активізуємо внутрішні ресурси (20 січня 2021 р.);
  4. Підведення підсумків роботи та аналіз діяльності за 2020-2021 н. р. (11 травня 2021 р.)

Аналізуючи роботу методичного об’єднання у 2020-2021 н. р., слід зауважити, що всі члени МО брали активну участь у засіданнях, належно готувалися до виступів, були активними учасниками та ініціаторами проведення психологічного практикуму.

У 2020-2021 н. р. всі засідання МО проводилися в дистанційній формі (у форматі відеозустрічі в Google Meet), що вимагало набуття нових вмінь та навичок та зосередження значної уваги на опануванні дистанційних технологій. Так, членами МО опрацьовано та враховано у роботі «Методичні рекомендації щодо організації дистанційної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів у асинхронному та синхронному режимах» Ю. Мельник, О. Горницької, С. Клім (Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах освіти: інформаційно-методичний бюлетень /за заг. Ред. А. Л. Черній, Н. А. Мельник. Рівне, 2021).

  На першому засіданні (27 серпня 2020 р.) фахівці були ознайомлені з нормативно-правовими аспектами діяльності працівників психологічної служби, логопеда, асистента вчителя у 2019-2020 н. р. в умовах швидкої трансформації освіти. Було проведено практикум «Можливості використання платформи Google Meet в умовах дистанційного навчання». (Якобчук Т. О., керівник МО, практичний психолог Острожецького ліцею).

В рамках другого засідання висвітлена тема профілактики і гігієни особистості у протидії пандемії (22 жовтня 2020 р.).  У формі психологічного практикуму детально розглянуте питання «Психологічна профілактика паніки та засоби її подолання» (Якобчук Т. О.). Практичним  психологом КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла садок «Сонечко» Мартинюк Т. О. підготовлено виступ на тему «Психогігієна професійної діяльності педагога в умовах карантину», у якому відібрано та систематизовано «Рекомендації щодо організації оптимальної поведінки педагога в умовах дистанційної роботи». Соціальним педагогом Острожецького ліцею Жарчинською В. Г. висвітлено питання «Особливості взаємодії дорослих з дітьми в умовах перебування в зоні пандемії», а також розроблено пам’ятку  «Профілактика домашнього насильства» для учасників освітнього процесу.

Логопедом Острожецького ліцею імені І. Єремеєва Наумчук Н. В. підготовлено виступ на тему «Робота з дітьми з ООП та їх батьками в умовах дистанційного навчання». Тема є надзвичайно актуальною, по скільки дуже важливим аспектом підвищення професійної компетентності ППСП, логопеда в умовах пандемії є набуття вмінь та навичок роботи з дітьми з ООП в дистанційному форматі та їх батьками. Над удосконаленням цього напрямку роботи членам МО потрібно працювати і надалі.  

20 січня 2021 року відбулося третє засідання методичного об'єднання практичних психологів, соціальних педагогів, логопеда Острожецької сільської ради на тему «Повноцінне життя в сучасних реаліях: активізуємо внутрішні ресурси».  Під час засідання  проаналізували вправи, техніки, що належать до методів арт-терапії. Керівник МО Якобчук Т. О.  поділилася техніками застосування ліній, каракулів та геометричних форм у процесі спонтанної творчості терапевтичного малювання. Учасники МО ділилися досвідом та можливостями використання інструментарію для роботи з педагогами, дітьми та їх батьками в умовах пандемічної кризи. Зокрема, практичний психолог Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст.  Ящун І.В. підготувала та провела майстер – клас «Техніки психологічної стабілізації особистості в ситуаціях порушення емоційного стану». У ході зустрічі коротко було розглянуто питання впливу сьогодення на психологічний стан та вчинки дорослих та дітей, наголошено на необхідності розуміти, зберігати та розширювати свій особистісний потенціал та внутрішні ресурси. На засіданні заслухано звіт про роботу членів МО, що атестувалися у 2020-2021 н. р. (Мартинюк Т. О., практичний  психолог КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла садок «Сонечко»).

Четверте засідання буде проведене 11 травня 2021 р. у формі звітної наради. На ньому будуть заслухані звіти про роботу ППСП, логопедичний звіт за рік, проаналізована тематика звернень до працівників психологічної служби у 2020-2021 н. р. від здобувачів освіти, педагогів та батьків.  Члени МО матимуть змогу обговорити актуальні питання роботи та попрацювати над розробкою проекту плану  засідань МО на 2021-2022 н. р.

Протягом року керівником  МО Якобчук Т. О. надавалися індивідуальні та групові методичні консультації, як згідно плану, так і за індивідуальним запитом. Члени МО додатково звертатися з запитами з питань інклюзії. Асистенти вчителя  протягом року звертатися за консультаціями з питань організації інклюзивного навчання, ведення відповідної документації, співпраці асистентів вчителя з психологічною службою закладу.  Соціальному педагогу Жарчинській В. Г. надавалися консультації на запит щодо роботи з дітьми «групи ризику» та з питання профілактики домашнього насильства.

Ефективність здійснення систематичного психологічного супроводу учасників освітнього процесу вже кілька років поспіль ускладнюється тим, що не всі освітні заклади нашої громади забезпечені практичними психологами.  Існує потреба у збільшенні чисельності працівників психологічної служби Острожецької сільської ради (особливо, практичних психологів в освітніх закладах, де введені посади на 0,25 та 0,5 ст.). Фахівці психологічних служб Острожецької сільської ради не в повному обсязі забезпечені окремими робочими кабінетами (так, переважно це суміщене робоче місце, або окремий робочий стіл). Тому, актуальною залишається потреба у забезпеченні устаткування кабінетів ППСП відповідно до Положення (наказ МОН України від 19.10.2001р. за № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет»). Вже кілька років існує актуальна потреба в громаді у збільшенні кількості дипломованих дефектологів та логопедів.

Характеризуючи професійні здобутки членів МО ППСП, логопеда, можна сказати наступне. Практичним  психологом КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла садок «Сонечко» Мартинюк Т. О. у 2020-2021 н. р. розроблено психологічні рекомендації для педагогів та батьків: «Як допомогти дитині адаптуватися до дитячого садка», «Рекомендації щодо організації оптимальної поведінки педагога в умовах дистанційної роботи», «Як потурбуватися про психічне здоров'я Вашої дитини», «Слова, які важливо казати дітям?», «Інтимність та безпека. Як говорити з дітьми про Це?», «Дружба як цінність, або як навчити дитину контактувати з однолітками», «Що не можна забороняти дитині», «Щоб уберегти дитину від сексуального насильства», «Дорослим слід насторожитися, якщо дитина…», «Як зняти статичне і психоемоційне напруження у дитини», «6 вправ, щоб прокачати емоційний інтелект дитини», «Три сходинки до школи: поради для батьків  майбутніх першокласників», «Освіта для сталого розвитку: поради педагогам», «Рекомендації вихователю, у групі якого навчається дитина із особливими потребами», «Ознаки аутизму», «Як розпізнати ознаки аутизму у дитини». У 2020-2021 н. р. Мартинюк Т. О. уклала та провела тренінгові заняття з педагогами «Ефективність використання інноваційних методик для підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи», «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу» (квітень 2021 р.), семінар-практикум для батьків «Збереження та зміцнення психічного здоров'я дитини» (жовтень 2020 р.), круглий стіл на педагогічній раді на тему «Сенсорний розвиток: забезпечуємо системність та індивідуальну спрямованість» (листопад 2020 р.). Практичний психолог Мартинюк Т. О. працює над розробкою та апробацією занять розвивальної програми «Росту та розвиваюся» для дітей старшого дошкільного віку.

Практичний психолог Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст. Ящун І. В. у 2020-2021 н. р.  пройшла дистанційні курси на освітній платформі Prometheus: «П'ять кроків до ментального здоров'я», « Психологія стресу та способи боротьби з ним», «Медіаграмотність для освітян», «Коронавірус: інформаційні факти проти паніки»; прослухала лекції дистанційного курсу освітнього Хабу міста Києва «Діти покоління Z»; дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання»; прослухала онлайн – курс на платформі Відкритого університету Майдану «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях»; успішно закінчила десятиденний дистанційний курс Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на тему «Інклюзія та дистанційне навчання», в рамках якого здобула та удосконалила такі компетентності:

- створення безпечного та інклюзивного середовища , особливості інклюзивного навчання , забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

- використання інформаційно – комунікативних  та  цифрових технологій в освітньому середовищі.

Практичний психолог Ящун І. В. є учасником Міжнародної науково – практичної конференції «Обдаровані діти – скарб нації», організованої Інститутом обдарованої дитини НАПН України; закінчила дистанційний курс «Центру громадського здоров'я МОЗ України» на тему «Розлади психіки та поведінки. Основи психіатричної пропедевтики»; зареєстрована як учасник Весняної школи психічного здоров'я 2021 українсько – швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України».

 Практичний психолог Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст. Ящун І. В.  у 2020-2021 н. р.  розробила заняття з розвитку емоційного інтелекту молодших школярів: 1 клас – «Пізнаю себе»,  2 клас - «Світ  емоцій»,  3 клас - «Вчимося розуміти один одного», 4 клас – «Мої емоції та почуття». Працює над створенням тренінгової програми для профілактики емоційного вигорання педагогів та розробкою авторських занять з підлітками для підвищення у впевненості та формування емоційної стабільності.

Член МО ППСП Жарчинська В. Г. працює на посаді соціального педагога Острожецького ліцею другий рік. У 2020-2021 н. р. пройшла  дистанційні курси на освітній платформі Prometheus: «Культура толерантності: як побудувати суспільство комфортне для усіх», «Психологія стресу та способи боротьби з ним», «Школа та громада для дитини»; на освітній платформі  EdEra: «Дім(НЕ)безпеки», «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні», «Протидія торгівлі людьми», «Недискримінаційний підхід у навчанні».

Практичний психолог Острожецького ліцею Якобчук Т. О. систематично займається самоосвітою та підвищенням професійного рівня. Зокрема, у 2020-2021 н. р. була учасником вебінару з актуальної теми «Психологічна допомога при адаптації до освітнього процесу в посткарантинний період» (03.09.2020 р.); брала участь у методологічному семінарі «Дистанційна модерація та супровід психологом батьків у вирішенні дитячих проблем в умовах пандемічної реальності» (30.09.2020 р., сертифікат учасника); пройшла навчання в рамках онлайн-інтенсиву «Методи саморегуляції засобами арт-терапії» від ГО «Західноукраїнська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів» та психологічного центру «NAZAREVICH-ART» (25-26.08.2020 р., сертифікат учасника, 4 год.); була учасником Всеукраїнської наукової онлайн-конференції «Спілкування та співпраця. Ключові вміння сучасного педагога» на платформі ІПП та пройшла підвищення кваліфікації за темою «Лялькотерапія, як інструмент взаємодії з тривожними дітьми» (6 год. сертифікат); брала участь у роботі круглого столу «Діагностичний інструментарій психолога у плануванні та визначенні траєкторії професійного розвитку педагога» (25.02.2021 р.); пройшла навчання та має сертифікат ГО «Ла Страда-Україна» (30 годин) з курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»; у 2020 р. отримала сертифікат за проведення Національного уроку «Моє майбутнє в Україні»; пройшла курс «Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над дітьми» МБО Служба порятунку дітей  (22-24 березня 2021 р.) тощо. Практичний психолог Якобчук Т. О. у 2020-2021 н. р. спішно пройшла курси підвищення кваліфікації за тематичним напрямком «Створення інклюзивного освітнього середовища та особливості інклюзивного навчання». (05.04.2021р.-08. 04.2021р., 30 год.), а також курси підвищення кваліфікації практичних психологів  у РОІППО (16.11.2020 р.-19.11.2020 р.).

Практичний психолог Якобчук Т. О. співпрацює з лабораторією виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України з розроблення теми НДР «Формування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності». В рамках угоди отримано можливість впровадження в освітній процес та апробації друкованої продукції, яка є результатом науково-дослідницької діяльності лабораторії. Протягом тижня профорієнтації (15.02 – 19.02.2021 р.) у ліцеї було проведено діагностику за методикою експертної оцінки класними керівниками дієвості трудових умінь і навичок здобувачів освіти. Охоплено класних керівників 8-11 класів та 151 респондента серед здобувачів освіти. Результати дослідження висвітлено на засіданні педагогічної ради у виступі «Психологічні особливості формування професійно-ціннісних орієнтацій здобувачів освіти до трудової діяльності в умовах сучасного освітнього середовища» (19.02.2021 р.).

Логопедом Острожецького ліцею імені І. Єремеєва активно надавалися рекомендації батькам дітей з ООП.   Протягом року з метою самоосвіти вивчала фахову методичну літературу, працювала на сайтах освітніх порталів «Всеосвіта», «Коло сім’ї. Центр здоров’я та розвитку».  Брала участь в онлайн – курсі «Дистанційні та змішані формати навчання у школі» (вересень 2020р., сертифікат учасника), вебінарі «Здоров’язбережувальні технології в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку» (квітень 2021р., сертифікат учасника). Успішно пройшла курси підвищення кваліфікації за тематичним напрямком «Створення інклюзивного освітнього середовища та особливості інклюзивного навчання». (25.01.2021р.-28. 01.2021р., 30 год.).

В рамках співпраці з Млинівським ІРЦ практичний психолог Якобчук Т. О. та логопед Наумчук Н. В. взяли активну участь у семінарі-тренінгу «Сучасні вимоги до організації та проведення корекційно-розвиткових занять з ООП» (24.03.2021 р.).

Надалі актуальним  для фахівців психологічної служби закладів освіти, логопеда залишається питання вдосконалення фахової майстерності із застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці роботи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь