Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання № 3 методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного і технологічного циклів

Дата: 02.03.2021 16:33
Кількість переглядів: 3287

Виступ на тему: «Розвиток творчих здібностей на уроках  образотворчого мистецтва»

 

  Підготував:

                                                                                    Гусар Михайло Віталійович,

                                                                                    вчитель образотворчого мистецтва

                                                                               Борбинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

                                                 «Не можна бути педагогом, не опанувавши     
                                                   тонким емоційно-естетичним баченням світу»

                                                                                                  В.О.Сухомлинський

 

       З упевненістю можна сказати, що кожна дитина народжується з природними творчими задатками, але справжніми Майстрами виростають лише ті, умови виховання яких дозволили розвинути здібності вчасно. Багато залежить від того, хто опиниться поруч із дітьми, коли вони робитимуть перші кроки у складний та багатогранний світ мистецтва. Особистість вчителя образотворчого мистецтва є не менш важливою, аніж особистості батьків.

       Образотворча  діяльність має важливе значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, просторова уява, окомір, дрібна моторика, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності тощо.

      Творча особистість – це не лише естетично сформована особистість. Творчість  є рушійною  силою абсолютно в усіх напрямках. Тому успіх  у вивченні інших предметів пов’язаний з рівнем творчого сприйняття та розвитку дитини.       

Одним з головних завдань моєї педагогічної роботи є виявлення і максимальний розвиток творчого і духовного потенціалу учня. Адже всі розуміють, що прекрасне – добрий помічник у процесі навчання і виховання школяра. Засобами образотворчого мистецтва виражається не тільки краса життя, природи, високі думки, почуття, ці засоби є основними у формуванні креативності особистості загалом.  Тому моє професійне кредо – розуміння світу через колір, природу, людське серце і душу.

      

       Мета моєї роботи – створення  ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності, розвитку й самореалізації кожної особистості, а також формування культурного пласту нації.       

      Тому методична проблема, над якою я працюю,  – розвиток  творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва.  Прогнозовано: саме ця проблема  забезпечить такий розвиток у повній мірі.

       Реалізуючи педагогічну проблему, я очікую на наступні  результати:

 • підвищення якості художніх робіт ;
 • використання різноманітних технік та розвиток уміння їх поєднувати;
 • розвиток відчуття кольору, форми, обєму;
 • розвиток уяви та фантазії;
 • підвищення позитивної мотивації;
 • виховання всебічної особистості, обізнаної з всесвітньою культурною спадщиною;
 • виховання патріотизму школяра, обізнаного з мистецькими надбаннями України; 
 •  виховання цілісної особистості, що реалізує принцип креативності за межами уроку. 

        Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх та вдосконалити. Але роль учителя є надзвичайно важливою. Тому у форматі уроку я використовую весь освітній багаж традиційної педагогіки, а також її новітні досягнення.

         Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва, використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти: розповіді та бесіди, наочності, ігровий метод,  порівняння і зіставлення, узагальнення, метод «емоційного заряду»,  художньо-педагогічної драматургії, забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу. До таких методів відносяться:

Вербально – ілюстративні методи

 • мультимедійні презентації;
 • слайд-шоу різних жанрів;
 • демонстрація відео - фрагментів.                                         

Методи порівняння і співставлення

 • складання порівняльних таблиць;
 • співставлення картин одного жанру в різних техніках;
 • знаходження відповідності.

Проблемно-евристичні методи

 • дискусії, дебати;
 • головоломки, кросворди, вікторини.

Проектний метод:

 • інформаційні проекти;
 • творчі проекти;
 • дослідницькі проекти.

       Використовуючи всі ці методи застосовую наступні форми навчальної діяльності учнів: індивідуальну, групову, роботу в парах, ланкову, колективну, фронтальну та ін.

       У своїй роботі використовую різноманітні творчі завдання, казкові сюжети, музично-дидактичні ігри. З усієї різноманітності ігор на уроках образотворчого мистецтва доцільним є ігри дидактичні, проблемно-моделюючі, сюжетно-рольові. Я використовую ігри-загадки, ігри-змагання, які сприяють засвоєнню, закріпленню знань,  оволодінню способами пізнавальної діяльності, сприяють формуванню в дітей навичок сприймання образу,  вмінню розрізняти кольори і їх відтінки, форму та образ, реальність та фантастичність.

Використовуючи методику викладання у початковій школі,  не відмежовую її від середньої, а, керуючись принципом наступності, продовжую, розширюю і поглиблюю знання та вміння учнів.

Важливу роль на уроках образотворчого мистецтва відіграє психологічний комфорт учнів. У початкових класах намагаюсь створити теплу невимушену атмосферу, сприяю доброзичливому довірливому  спілкуванню. Адже, позитивний емоційний стан дітей  –  обов’язкова    умова для розвитку їх творчості. І як результат  – вони вільно почуваються у роботі, не бояться розкрити те, що народилося у глибині їх маленької душі. Все це допомагає використовувати свій досвіт, експериментувати, знаходити нове в темах, задумах, способах виконання.

Позакласна робота важлива складова моєї педагогічної діяльності. На заняттях гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» намагаюся створити атмосферу, за якою кожна дитина змогла б розкрити свої здібності й талант, використовуючи різні напрями (живопис, графіка, аплікація, розпис на склі, імітація вітражу, витинанка та ін.)., та нетрадиційні техніки виконання (монотипія, гратографія, багатошарова витинанка). У творчому пошуку діти досягають створення неповторних образів, які пізніше домальовують завдяки своїй фантазії. 
         Мистецтво – частина духовної культури. Однак пізнавати секрети мистецтва можна тоді, коли навчишся розуміти мову художнього слова, звуків, жестів, фарб, ліній, поєднаних їх між собою. Образотворче мистецтво містить основні елементи будь-якого іншого уроку. Однак, враховуючи специфіку предмета, я використовую принцип синкретизму: наприклад, музичний супровід допомагає увиразнити створення художнього образу, а читання віршів Т.Шевченка створенню ілюстрації до твору. Поруч з музикою чи словом художній образ слугує присутності гармонії в кожному учневі, розвиває праву півкулю, чим урівноважує баланс навантаження на розум дитини. На уроках  я намагаюсь супроводжувати процес малювання слуханням музики відповідно до тематики. Більше того: музика стає не допоміжним, а рівноправним засобом естетичного виховання та образного сприйняття твору.

        Підсилює враження учнів і прослуховування (декламація) віршів, до яких створюється малюнок. Такі методи активізують художню діяльність учнів та забезпечують міжпредметну і пізнавальну функції. Учні мають змогу почути твір у акторському чи навіть у авторському виконанні, а також продекламувати його так, як відчувають саме вони. Це сприяє створенню відповідного естетичного середовища.

           На уроках образотворчого мистецтва я застосовую особистісно -  орієнтований підхід. Він виконує  і розвивальну, і навчальну , і виховну  й подекуди терапевтичну функцію . Через дотик до мистецтва школярі вчаться бачити прекрасне  та поціновують шедеври світової культурної спадщини . Саме такий дотик спонукає повторити за майстром , а згодом вигадати і втілити щось своє.  Головним принципом особистісно - орієнтованого підходу є визнання індивідуальності дитини, створення необхідних і достатніх умов для її розвитку. Він має забезпечити розвиток і саморозвиток особистості, виходячи з виявлення його індивідуальних особливостей.

         Робота вчителя не обмежується тільки уроком, вона набагато ширша і різноманітніша. Це участь у конкурсах, виставках, екскурсіях та майстер – класах.

        Щоб досягти високого рівня знань і вмінь учнів, у своїй роботі я використовую методи активного навчання(пошукова робота, обговорення проблеми в групах, консультування). Особливу увагу намагаюсь приділяти інтерактивному навчанню, використовуючи наступні методи навчання:

Методи асоціативного сприйняття

«Мікрофон», «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Ажурна плитка», «Коло ідей», «Колір-настрій», «Дерево знань», «Чистий аркуш» та інші.

       Ігрові методи

«Гра в колір», «Мистецьке поле чудес», а також ребуси, кросворди, загадки.                           Для ефективного застосування інтерактивних методик на уроках образотворчого мистецтва стараюсь спланувати свою роботу так, щоб:

 • дати учням випереджувальні завдання: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання. Поспостерігати за явищами природи або довкілля;
 • на одному занятті стараюсь використовувати один або два інтерактивні методи;
 • визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й, можливі відповіді;
 • передбачити різноманітні методи для привертання уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни.

       Інтерактивні методи навчання дають змогу цікавіше провести урок, підвищують розумову та пізнавальну діяльність , ефективність уроку. Передбачають активну співпрацю  вчителя і учнів, сприяють посиленню інтересу учнів до здобуття знань, формування навичок аналізу навчальної інформації, розвитку творчих здібностей учнів.

        У своїй діяльності використовую такі  форми роботи та технології: ІКТ, презентації та само презентації учнів, уроки на природі, проектну діяльність учнів, інтегровані уроки, акустичний супровід уроку, бінарні уроки, віршовані  уроки, уроки-змагання, художньо-дидактичні ігри і вправи(гра-мандрівка, урок  конкурс, урок-казка, мікрофон, асоціативний кущ).
          Вчитель образотворчого мистецтва – не просто джерело цікавої інформації, це науково підготовлений організатор активної праці учнів що до самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Розвиток творчих здібностей складається із взаємопов’язаних компонентів, які в єдності дають результат.

          Це процес двобічний, що ґрунтується на співтворчості вчителя та учня. Тому, змістовні і цікаві уроки вчителя відіграють важливу роль в естетичному вихованні. А якщо до таких уроків додати продуману, організовану позакласну роботу з мистецтва, то роль художника-вчителя стає ще більше значущою.

          Робота в школі вимагає душевних і фізичних зусиль. Це складна, клопітка і виснажлива праця. Однак саме творчий підхід до роботи дає можливість вчителю відновлювати наснагу та натхнення до своєї праці.

         Отже, образотворче мистецтво – один із засобів творчого розвитку вчителя та учнів. «Творчість,  –  писав В.О.Сухомлинський,  починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання, освоєння, перетворення світу. При цьому людська особистість немовби зливається із своїм духовним надбанням».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь