Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та технологічного циклів

Дата: 23.12.2020 15:35
Кількість переглядів: 534

Конспект заняття з елементами тренінгу

«Сучасний урок трудового навчання – основа проектної діяльності»

 

Кузьміч Т.М.

керівник методичного об’єднання 

вчителів художньо-естетичного

та технологічного циклів

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ

 

Тема: Сучасний урок трудового навчання --  основа проектної діяльності.

Мета:

сприяти:

 • активізації знань педагогів з теоретичних основ питання;
 • розвитку творчої діяльності педагогів;
 • формуванню вмінь і навичок моделювання уроку;
 • визначенню нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня;
 • формуванню комунікативної, соціальної компетентності вчителів;
 • розвитку дружнього, творчого, працездатного педагогічного колективу.

 

Мотивація:

 • особистісний і професійний розвиток педагогів;
 • пізнавальний інтерес: задовольнити допитливий розум, учитися заради набуття знань, які потрібні колективу;
 • неформальні стосунки: задовольнити потребу в спілкуванні й товаристві, придбати нових друзів, однодумців.

 

Матеріали для семінару: відеоролик, картки «Правила роботи в групі», кольорові нитки, ножиці, роздаткові картки з інформаційним матеріалом, серветки, гарячий клей.

 

 1.  ТРЕНІНГ «НАШІ ОЧІКУВАННЯ».

 Т р е н е р. Тема нашого тренінгу: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу».

            К. Ушинського «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться».

1 завдання: визначте основні  завдання нашого тренінгу:
 

Т р е н е р :   

-          назвати своє ім’я – позитивні риси, які починаються з літери

-          та улюблену квітку, яка асоціюється з вашими рисами.

 

2. ТРЕНІНГ «ПРАВИЛА ДЛЯ ГРУПИ»

Т р е н е р.  Повторимо правила роботи в групах.

     

      Говорити по черзі.                            Бути доброзичливим.   

          Слухати і чути.                                  Бути активним.                     

          Бути толерантними.                          Уміти слухати інших.

      Висловлюватися стисло.                  Бути тут і зараз.

      Бути позитивними.

 

                   

 

3. ТРЕНІНГ «ПРОЕКТ «СУЧАСНИЙ УРОК. ЯКИЙ ВІН?»

Завдання: Презентація «Сучасний урок»

 

Тренер. Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними... 

 

1. Постулати, закладені в основі нової технології уроку.

     Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня».

Другий: «Урок є частиною життя дитини».

Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу».   

 

2. Характеристика сучасного уроку

на сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля,

на сучасному уроці панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва,

на сучасному уроці є місце кожній дитині, тому що сучасний урок-запорука його успіху в майбутньому!                                                         

 

3. Загальнопедагогічні вимоги до уроку

Пріоритет особистості учня

Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку)

Урахування віковита індивідуальних особливостей учнів

    Емоційно-актуальний фон навчання

Педагогічний такт

Пізнавальна самостійність учнів

4. Освітні вимоги до урок

Цілеспрямованість уроку.

Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту.

Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість.

Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);

Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання.

Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів.

Варіативний підхід до формування структури уроку.
Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.

 

6. Дидактичні вимоги до уроку

Раціональне використання часу

Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання

Використання активних методів навчання

Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем

Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично

Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу

Використання сценарних варіантів уроку

Створення умов для успішного навчання учнів

Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів

Максимальна самостійність учнів у навчанні

Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів

Організоване закінчення уроку

Здійснення міжпредметних зв’язків

 

7. Психологічні вимоги до уроку

Урахування психологічних особливостей кожного учня

Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів

Вимогливість і доброзичливість викладача до учнів

Педагогічна етика і психологічний такт

 

8. Гігієнічні вимоги до уроку

Температурний режим

Освітлення класного приміщення

Ø                 Провітрювання

Ø                 Відповідність навчальних меблів

Ø                 Чергування видів навчальної роботи

Ø                 Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

 

9. Виховні вимоги до уроку

 

Ø     Розвиток умінь творчого характеру

Ø     Розвиток мови, мислення,  пам'яті,  сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості. 

Ø     Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок

Ø     Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».

 

10. Вимоги до сучасного уроку

(за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)

Ø     На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

Ø     Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

Ø     У вимогах до особистісно-орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.

Ø     Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

Ø     Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.

Ø     Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.

Ø     Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.

11. Вимоги до сучасного уроку

(за  М.Н.СКАТКІНИМ та І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

Ø     Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

Ø     Частину знань отримують учні в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань.

Ø     Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем  проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення.

Ø     Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки.

Ø     Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей  одних учнів і створення перспективи інших.

Ø     Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку.

Ø     Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів.

Ø     Орієнтація на процес навчання. Організація та особистісні досягнення учнів

4. Тренінг. Практичний блок

Виготовлення пташки з кольорових ниток.

 Тренер:    навіть складні речі можна зробити простим способом. Ми повинні   підбирати для дітей посильні завдання. Подивіться на прикладі відео як просто можна зробити красиву річ.

Перегляд відео вчителями.

Виготовлення виробу вчителями.

З дітьми ми виготовляємо цей виріб методом проектів.

Етапи роботи над проектом на уроках трудового навчання

Кожний учитель має право самостійно визначатись із кількістю етапів виконання проектів  (шкільні підручники розглядають чотири етапи проектування).

На мій погляд, найкраще поділяти проектну діяльність учнів на три етапи: організаційно-підготовчий, технологічний, заключний.

 Основними етапами виконання проекту є:

І. Організаційно-підготовчий етап. Що роблять учні на організаційно-підготовчому етапі: виходячи із практичної необхідності та значущості майбутнього виробу:

 1. Обирають тему проекту із списку тем, запропонованих учителем (або придумують свою тему) (задум).
 2. Роблять її обґрунтування. (Чому саме обрали такий виріб, як вони використають його на практиці: на подарунок, для власного використання тощо).
 3. Розробляють критерії майбутнього виробу.
 4. Визначають об’єм знань та умінь, які необхідні для виконання задуму.
 5. Працюють із літературою (науковою, періодичною, використовують Інтернет – у старших класах), консультуються з батьками, іншими спеціалістами з обраної теми. Завдання – зібрати якомога більше інформації з даного питання.
 6. Шукають аналоги задуманого виробу (послуги);
 7. Аналізують їх (за призначенням, складністю конструкції, оригінальністю, розмірами, кольором, дизайном, умовами використання, видами та властивостями матеріалів, їх вартістю, естетичністю, часом, необхідним для виконання тощо);
 8. Пропонують різні власні конструкції виробу: складають ескізні малюнки  своєї найкращої конструкції, яка відповідає сучасним вимогам та дизайну, розробляють конструкторсько-технологічну документацію; визначають найдоцільнішу технологію виготовлення розробленої конструкції, планують технологію виготовлення виробу, здійснюють  вибір технології обробки деталей, їх з’єднання, складають технологічну послідовність виконання виробу; здійснюють добір матеріалів та інструментів; планують організацію робочого місця, виконують екологічні, економічні та міні-маркетингові дослідження, у яких визначають доцільність виготовлення виробу з погляду економії матеріалів та енергоресурсів для його виготовлення.

          На цьому ж етапі учні здійснюють так звану екологічну експертизу, де вони мають дати повну характеристику з точки зору екологічної безпеки виготовлення; обґрунтування використаної сировини. Учні також мають вивчити (знати) потреби ринку у виготовленій продукції (чи продаються такі речі в магазинах, на базарах, в художніх салонах, ярмарках, та скільки вони там орієнтовно коштують).

ІІ.Технологічний етап. Учень виконує технологічні операції (виготовляє виріб), корегує свою діяльність, здійснює самоконтроль і самооцінку своєї діяльності. Оцінка якості.  Дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці.

ІІІ.Заключний етап. Коригування (за необхідності) виконаного виробу відповідно до запланованого. Корегування технології виготовлення виробу (за необхідності); остаточний контроль; випробування проекту. Оформлення портфоліо проекту  (проектної папки). Самооцінка проекту. Підготовка до захисту проекту. підбиття підсумків роботи над проектом (чи досягли поставленої мети, які затрати часу, зусиль, матеріалів тощо, який результат праці, його практичне значення).

         Захист проекту.    (Форми захисту можуть бути різні: у старших класах, наприклад, може бути захист проекту з використанням електронної презентації,  можлива демонстрація моделей одягу тощо);  5-7  класи – виставка робіт учнів; учнівські ярмарки тощо. Дуже важливо робити захист проектів  із запрошенням класного керівника, представників адміністрації школи, вчителів-предметників, батьків, спеціалістів з тих чи інших питань. Це не тільки сприятиме формуванню важливості того, що роблять учнів, це буде ще й пропаганда того, чим займаються учні на трудовому навчанні, чого часто не знає ні адміністрація школи, ні вчителі-предметники, ні батьки).

         Щоб виконати проект,  для учня необхідно певний час. Він має складатись із часу, визначеного програмою трудового навчання та часу, необхідного для роботи з літературою, відвідування виставок, музеїв, консультацій з учителем, спеціалістами з тієї чи іншої проблеми тощо.

Кожний учень має знати на який термін розрахований той чи інший етап    проектної діяльності, щоб орієнтуватися у часі, виділеному на виконання проекту. Оскільки на виконання проекту використовується не тільки урочний час, а й позаурочний, тому важливо правильно визначити терміни на кожний етап.

Для успішного виконання проекту велике значення має рівень виявлення особистої відповідальності окремими його учасниками. Практика використання проектів показує, що чим виший рівень особистої відповідальності учасників, тим вища якість кінцевого підсумкового продукту. За самоорганізації роботи в групі найбільш відповідальні завдання доручаються тим учням, які мають найбільш розвинене почуття відповідальності.


5. Тренінг. Рефлексія.
Метод «Прес»
Сьогодні мене вразило…
Сьогодні мені згадалося ….


 Тренер:        « У кожній людині є сонце, треба тільки дати йому можливість світити»                         казав Сократ.
6. Тренінг. Віночок побажань.  (по черзі)
   Дякую за увагу !


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь