Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об’єднання вчителів фізичної культури, основ здоров’я та ЗУ з теми «Впровадження іноваційних методів навчання в урочну та позаурочну роботу»

Дата: 04.01.2021 17:01
Кількість переглядів: 3469

 

 

 

 

 

Виступ

На тему: «Впровадження інноваційних методів навчання в урочну та позаурочну роботу з основ здоров’я»

 

 

 

 

 

 

      Підготувала

                                                                         Вчитель основ здоров’я

Борбинської ЗОШ І-ІІІ ст.

    Федюк Т.І.

 

 

 

 

2020р.

Впровадження інноваційних методів навчання в урочну та позаурочну роботу з основ здоров’я

Підготувала

                                                                         вчитель основ здоров’я

Борбинської ЗОШ І-ІІІ ст.

    Федюк Т.І.

Здоров’я – це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Здоровим потрібно бути з раннього дитинства. Не можна розраховувати на те, що можна залишатися здоровим, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Здоров’я в усі часи вважалося найвищою цінністю, що є важливою складовою активного творчого життя, радості та благополуччя людини.

У Національній доктрині зазначено що, найважливішим завданням сучасної шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я людини. Школа має навчити школярів використовувати резервні сили свого організму, оволодіти життєвими навичками здорової та безпечної поведінки, спілкуватись з людьми, передбачати наслідки своєї поведінки та вміти приймати своєчасні рішення, а також формувати цінності і переконання, які сприяють свідомому вибору здорової поведінки та наміру дотримуватись її протягом життя.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.

Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як вміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності.

Для того, щоб підтримувати мотивацію навчання школярів, необхідно постійно знаходити сучасні засоби і методи навчання. Традиційні прийоми роботи потрібно доповнювати інноваційними. Це активізація мислення, мотивація навчання. Необхідно використовувати стимулювання учнів до вільного висловлювання думки, самостійної пошукової роботи з підручником та додатковими джерелами. Підвищення пізнавальної активності, успішне засвоєння навчальної програми, гарний рівень засвоєння теоретичного матеріалу можна здійснювати шляхом проведення різних видів уроків: уроки-тренінги, урок-ділова гра, урок-свято, урок-вікторина, урок-КВК, урок-подорож.  Вони поведуть учнів у захоплюючий світ вивчення предмета про вміння бути здоровим. Обов’язковими на уроках мають бути питання типу: Що буде, якщо...? Як би ви діяли...? Звідки з’явилося...? Запропонуй свій вихід із ситуації, що склалася... Як ви гадаєте, чому...? Як ви ставитеся до...? Як ви розумієте...? Для чого, на вашу думку, ...?

Необхідно якомога частіше використовувати різні інтерактивні вправи як під час вивчення нового матеріалу, так і при його закріпленні і повторенні. З практики можна сказати, що найбільш ефективними методами навчання на уроках з основ здоров’я вважаються:

• “мозковий штурм”, або брейнсторм;

• обговорення великою групою (“спрямована дискусія”);

• робота та виконання вправ у малих навчальних групах;

• рольова гра;

• дебати, дискусії;

• розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;

• виконання проектів;

• перегляд і обговорення тематичних відеофільмів;

• уроки-тренінги

Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем.

Невід’ємною умовою уроків основ здоров’я є продовження впровадження здоров’язбережувальних технологій, тому що вони передбачають зміну видів діяльності, чергування інтелектуального, емоційного, рухового видів діяльності, групової і парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій; нестандартних та інтегрованих уроків.

До здоров’язбережувальних технологій можна віднести ігри та ігрову терапію.

Гру традиційно пов’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча змінюється її характер. Тепер гра допомагає розв’язати задачі різної важкості, формувати нові необхідні вміння та навички. Види ігор дуже різноманітні: сюжетно-рольова, театралізована, рухлива, розважальна, гра-фантазія, психогімнастична, розвиваюча.

Музичний супровід уроку.

Лікувальний ефект музики відомий давно. Піфагор вважав лікування музикою універсальним засобом для тіла і душі. Доведено, що точно дозоване застосування музики справляє добрий фізіологічний і психічний вплив на людський організм. Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того, що ми слухаємо. Звук – це енергія. А дослідження вказують на те, що будь які дії, приклади, розповіді під музичний супровід залишаються у пам’яті дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково знов почувши цю музику, згадає про цікавий урок.

Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка.

Оздоровчі хвилини під час уроків Основ здоров’я, як і всіх інших уроків, повинні комбінувати в собі фізичні вправи для постави, вправи для очей, рук, шиї, ніг.  Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити учням або поєднувати з елементами ігор. Так, наприклад, цікавими є ігри – руханки.

Пальчикова гімнастика.

Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв’язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. Кожен з пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку. Мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки. Іграми з пальчиками досить доречно користуватись у початковій школі, але можна продовжувати і з учнями 5 класу.

Психогімнастика.

Її завданням є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини. Такі вправи можуть проводитись у вигляді ігор, де потрібно зобразити певні емоції (пантоміми).

Казкотерапія.

Загальна ідея цього прийому полягає у тому, що дитина бачить себе на місці головного героя, живе разом з ним, вчиться на його помилках. Дитина з раннього віку вчиться приміряти на себе різні ролі, вчиться правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Особливо, якщо це казки придумані, перероблені на новий лад. 

Дитячі казки навчають дитину співчувати горю інших, розділяти радість з іншими, розрізняти, де дійсність, а де вигадка, формуючи, таким чином, критичне ставлення як до казкових, так і до життєвих ситуацій. Казка дає можливість навчатись на чужих помилках. Процес придумування казок благотворно впливає на психічне здоров’я дітей, розвиває здатність бачити навіть у найскладнішій ситуації позитивну сторону, сприяє розвитку мовлення, фантазії, твочості. У казці можуть бути фантастичні герої, вони можуть творити неймовірні речі. В результаті створення казок діти задумуються про власне здоров’я, про те, що треба робити для того, щоб жити в гармонії з собою і оточуючим світом.

Сьогодні казкотерапія – це

- лікування казкою;

- процес пошуку сенсу життя, розшифровки знань про світ і систему взаємозв’язків у ньому;

- процес створення зв’язку між казковими подіями та реальним життям.

Казки вчать берегти здоров’я, ще раз допомагають зробити наголос на загальнолюдських цінностях, на тому, без чого людина навряд чи зможе відчути себе щасливою.

Казки можна об’єднати у три блоки:

1.      спрямовані на формування загальнолюдських цінностей;

2.      спрямовані на попередження негативних явищ;

3.      спрямовані на формування здорового способу життя.

КАЗКА

Жили собі на світі Здоров’я і Хвороба. Здоров’я було добрим, сильним, щодня робило зарядку. Хвороба була кістлявою та злою. Здоров’я жило у світлому і чистому замку, а Хвороба – в темній хаті, в якій зі стелі звисало густе павутиння, літали кажани та бігали щури під ногами. Одного разу вони зустрілись і засперечались, хто з них найдужчий. Думали, думали і вирішили свою силу перевірити так: знайти хлопчика. З ким він потоваришує, той і сильніший.

Пішли до міста, зупинились біля школи і чекають, коли діти повертатимуться додому. Продзвенів дзвоник, вибігли діти, а Здоров’я з Хворобою тут як тут. Вибрали хлопчика і пішли за ним.

Повернувся хлопчина додому, а Хвороба давай йому нашіптувати:

- Вмикай швидше комп’ютер.

Кинув хлопчик портфель і чимдуж до комп’ютера. Здоров’я йому прошепотіло

- Відпочинь, пообідай, погуляй на свіжому повітрі. Але хлопчина тільки відмахнувся. Так і просидів він за монітором до самого вечора. А Хвороба знову нашіптує:

- Вмикай швидше телевізор, новий фільм жахів показують.

Наступного дня все повторилось.

- От бачиш, - говорить Хвороба Здоров’ю. – Я сильніша за тебе.

- Рано радієш. Настане і мій час, - відповідає Здоров’я.

Почав хлопчик помічати, що навчається гірше, комп’ютер його все більше захоплює, став кволим, радість кудись поділась.

- Досить! –вирішив він.

А Здоров’я вже тут:

- Побігли на ковзанку!

Схопив хлопчик ковзани і чимдуж надвір. Повернувся додому, поїв і за уроки. Зробив, а Здоров’я:

- Розімнись, зроби зарядку, з’їж яблучко. І роби так щодня.

Помітив хлопчик, що навчатись став краще і друзі у нього з’явилися, і настрій завжди гарний, і часу на все вистачає. А комп’ютер – тільки у вихідні дні.

- Ну і хто з нас сильніший? – запитало Здоров’я.

Нічого не відповіла Хвороба, тихо пішла в свою хатину і зачинилась зсередини.

Ось і казки кінець, а хто слухав – молодець.

Тренінг

Ефективним методом групової роботи, що можна використовувати на уроках основи здоров’я є тренінг. Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. Хоча тренінг є формою організації навчального процесу, він не схожий на класичні уроки.

Тренінг – це

- нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність);

- нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення);

- позитивні цінності, ставлення, ідеали;

- нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді; уміння надавати і отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень).

На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватись в школі (вставати, коли відповідаєш, сидіти за партою, не пересідати). Однак ця форма роботи передбачає власні правила. Ці правила можна художньо оформити, записавши на намальованих сонячних променях чи пелюстках квітки.

Учні не сидять за партами, а сідають півколом або колом, щоб добре бачити один одного і вчителя, який сидить поруч.

Педагог, якого найчастіше називають тренером, не домінує, а лише спрямовує діяльність групи. Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад, рольових ігор). Саме тому вони дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час тренінгу можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.

 Рольова гра

Рольова гра – неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації. Вони уявляють себе вигаданими персонажами, які моделюють реальні життєві історії та ситуації.

Під час рольової гри учасники діють не від свого імені, а демонструють поведінку та висловлюють почуття умовного персонажа. Зазвичай це набагато легше, ніж діяти від себе особисто. Рольова гра є ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає змогу «відчути на собі» всі емоції, які можуть виникнути під час такої ситуації, та відпрацювати найбільш оптимальну модель поведінки у безпечних умовах. Це також допомагає краще зрозуміти почуття уявного персонажа і розвинути навички емпатії (співпереживання).

Крім того, завдяки рольовій грі учасник має змогу краще зрозуміти і висловити свої почуття без побоювання розкритися і бути висміяним. Це – чудова можливість для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях близьких до реальних. Рольова гра вимагає певних навичок від тренера і від учасників тренінгу. Щоб добре її організувати треба:

• описати модельну ситуацію, яку треба інсценувати;

• розказати учасникам, як вони мають діяти, запропонувати сценарій або вони можуть навести свій варіант сценарію;

• відібрати охочих або розкутих енергійних учасників, щоб вони продемонстрували сценку перед класом. Оберіть і для себе одну з провідних ролей;

• використовувати допоміжний реквізит: капелюшки, картки з іменами, костюми, маски – усе, що можна виготовити на місці або приготувати заздалегідь;

•якщо можливо, обіграти ситуацію з гумором;

• після закінчення сценки обов’язково обговорити її;

• об’єднати клас у групи, нехай вони зіграють між собою цю чи подібну сценку. Таким чином можна уникнути ніяковості, спричиненої необхідністю виступати перед усім класом.

Прикладом рольової гри можуть бути такі завдання: розіграти певні ситуації.

Проекти

Учні на уроках основ здоров’я беруть участь у дослідницьких проектах індивідуально або у складі невеликих груп. Проектна технологія – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, оскільки створює умови творчого саморозвитку і самореалізації учнів, формує уміння здобувати знання, систематизувати їх, уміння орієнтуватись в інформаційному просторі. Під час використання проектної технології формуються компетенції, яких потребує життя:

- соціальні (вміння працювати в групі)

- комунікативні (вдосконалення спілкування)

- інформаційні (вміння самостійно здобувати інформацію)

- саморозвиток та самоосвіта

Дослідницькі проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і навичок. Дуже важливо, щоб у процесі навчання учні знаходити інформацію, яка стосується здоров’я. Можна назвати деякі теми дослідницьких проектів: «Здорове харчування», «Здоров’я людини – найважливіша цінність життя», «Вітаміни і здоров’я», «Спорт у нашому житті», «Дружна родина», «Про корисні і шкідливі звички», «Здоров’я – найдорожчий скарб».

Специфіка викладання Основ здоров’я поставила на вимогу часу впровадження не тільки нових форм і методів роботи, а й використання новітніх технічних засобів. Зараз суспільство стає на вищий щабель соціального та психологічного розвитку – інформаційного. Тому для актуалізації роботи потрібно використовувати саме нові технології інформаційного та комунікаційного характеру. Комп’ютер та всесвітня мережа займає чітку позицію у навчально – виховному процесі, а, отже, використання в практиці ІКТ є доцільним і актуальним. Використання комп’ютера дозволяє зробити урок більш наочним і цікавим. Фактичне сприйняття демонстраційного матеріалу є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

У процесі викладання основ здоров’я, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах. Використання ІКТ можна представити у вигляді таких основних блоків:

• мультимедійні сценарії уроків;

• перевірка знань на уроці;

• позаурочна діяльність.

Одна з переваг використання ІКТ є різке збільшення часу самостійної роботи. Такий процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і самостійно вирішуються за допомогою набутихзнань.

Використання інформаційних технологій на уроках основ здоров’я може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких такі: потреби конкретного уроку, рівень володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій доцільне використання таких видів:

-                Інформаційні технології;

-                Електронні підручники;

-                Окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації;);

-                Розроблені авторські уроки (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерних систем навчання.

Працюючи в класах, де використовуються мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначається такими перевагами: краще сприймається учнями матеріал, зростає зацікавленість, відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочуються види робіт, що стомлювали учня. Використання різних аудіовізуальних засобів (музика, графіка, анімація) сприяє підвищенню активності дітей, уможливлює динамічне подання матеріалу, забезпечує умови для формування самооцінки учня.

Форми й місце використання мультимедійної презентації на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети. Тим не менше, можна виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування. Вони можуть використовуватися на наступних етапах (з відповідною метою і наповненням):

                 1. При вивченні нового матеріалу. Дозволяє подавати дидактичний і навчальний матеріал різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.

                 2. При закріпленні навчального матеріалу. Для учня – це засіб самоперевірки, стимул до навчання. Для вчителя – засіб якісного контролю засвоєних знань.

                 3. При перевірці і проведенні самостійних та контрольних робіт. Поряд з усним – забезпечує і візуальний контроль результатів (тестування).

                 4. При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи за цим планом.

                 5. Для поглиблення знань. Використовується як джерело додаткового матеріалу до уроку.

                 6. Для виготовлення дидактичного матеріалу. Використовується при обмеженні матеріальних носіїв інформації.

Таким чином, використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках основ здоров’я дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі. А під час групової роботи над проектами створюються умови для формування толерантності та уміння спілкуватись, а також формуються навички і знання про безпечний і здоровий спосіб життя.

На уроках з основ здоров’я можна використовувати велику кількість нових нетрадиційних форм і методів роботи з учнями. Застосування інтерактивних, нетрадиційних форм і методів є ефективним, привабливим та цікавим.  Завдяки цьому підвищується як інтерес до уроків основ здоров’я, так і до мотивації вести здоровий спосіб життя, запобігати небезпечним ситуаціям, що оточують людину, застосовувати набуті знання на практиці, цінувати і берегти своє здоров’я і здоров’я оточуючих.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

                   1.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, labtv. at. ua/load/0-0-0-77-20. 7.

                   2. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804                

                 3. Науково-методичний  журнал « Основи  здоров’я» : ВГ « Основа»,  2012 ,2013

                 4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.

                 5.https://infourok.ru/mfysterklas-kazkoterapiya-osnovi-zdorovya-1245534.html

                 6.http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/shkilni-predmeti/osnovi-zdorov-ya/5399-urok-kazka-kazka-za-zdorov


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь