Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об’єднання вчителів іноземної філології «Особливості організації освітнього процесу за допомогою засобів дистанційного навчання»

Дата: 02.12.2020 16:52
Кількість переглядів: 1545

 Виступ . Інструментарій  дистанційного  навчання вчителів  іноземних  мов

                                                                                    Підготувала :                                                                                Стоцька Є.О.,

                                                                                    вчитель французької мови

                                                                                     Острожецького ліцею

                                                                                     імені  І.Єремеєва

  В сучасному  світі  термін «дистанційне навчання »  виник  завдяки потребам  суспільства  та за  короткий період часу обєднав всі  переваги  використання сучасних технологій у навчальному процесі , а саме  використання  соціальних  мереж спілкування та мультимедійних  засобів разом із традиційними методами .

       Українське законодавство підтримує стрімкий розвиток дистанційної  освіти .Про це запевняють  різні  положення та  нормативні документи України стосовно  цієї  тематики , а саме Закон України «Про освіту», «Концепція  розвитку дистанційної  освіти в Україні», «Положення про дистанційне навчання»  та інші .

       Інструментарій дистанційного навчання  представляють собою багато нових можливостей  для викладання іноземних мов ,що дозволяють ще  більше  розширити спектр навчальних  прийомів так само , як телебачення та комп’ютери  .Важливим є  перегляд  цих  варіантів дистанційного  навчання . Наприклад ,односторонні  засоби , що використовують лише  презентації ,відео ,відеозаписи . В інтернеті доступні  досить багато відеороликів ,які  розкривають  теми шкільної програми ,зокрема  канал Міністерства  освіти України , курси платформ , відео з Youtube . На Youtube у  межах  проєкту МОН «Всеукраїнська  школа  онлайн »  розміщуються  уроки  для  учнів 1-11 класів . Для  початкової  школи транслюються  уроки  з чотирьох  предметів : української  мови ,математики , науки і мистецтва ,а для 5-11 класів – з одинадцяти предметів : української  мови , української літератури , історії  України ,всесвітньої  історії, англійської мови , фізики ,алгебри, геометрії ,географії, хімії ,біології .Усі вже  оприлюднені  уроки зберігаються  на каналі ,тому  їх  можна  використовувати в будь який  час ,якщо необхідно .Також для зручності кожен клас має окремий  список відтворення ,де вчитель може знайти потрібний  йому урок .Уся інформація  про проєкт , а також корисні посилання збираються та оновлюються в окремому  розділі на  сайті МОН «Всеукраїнська школа онлайн» за посиланням : https://bit.ly /2XT6BIA . Зазвичай ці відео досить високої якості  , то ж варто давати посилання на них або на їх фрагменти .Проте іноді вчителю /вчительці потрібно викласти певний  матеріал  авторським способом ,дати докладніші пояснення чи підкреслити важливі  аналогії  ,актуальні для  окремої  групи учнів .У таких  випадках варто  записати власний  відеоролик і гадати до нього  доступ через мережу   Youtube  чи інші .

        Досить поширеним варіантом навчального  відео є  скрінкаст , тобто зйомка  екрана  комп’ютера ,на якому  відбувається демонстрація презентації  з голосовим   супроводом та коментарями  вчителя .Зазвичай за  рахунок  відсутності  зворотнього  зв’язку та   необхідності вирішувати організаційні  моменти скрінкаст  теоретичної  частини  уроку триває  не більше ніж 15хвилин .

         Для учнів відеоурок  є дуже зручним  ресурсом , який   може компенсувати (принаймні  частково) відсутність  під  час  онлайнового  заняття . Є можливість повернутися  до незрозумілих  моментів  та переглянути  пояснення кілька  разів ,повільніше ,з паузами , відповідно  до власного  стилю  навчання . Можна  використати ці  ролики на етапі  підготовки до  тестування чи навіть після завершення  курсу для  актуалізації  матеріалу  згодом .Після  завершення  дистанційного  навчання  ці ж матеріали  можна буде  використати для  реалізації  «перевернутого  класу».

      Проте просто наявність  відеоролика  ,і  завдання  його  переглянути  не більш інформативні ,ніж  наявність  підручника  і вказівка  «прочитати параграф» . Важливо  сформулювати  чітке  завдання : що саме  має  зробити  учень під  час або  після перегляду  відео . Існують платформи ,на яких можна налаштувати питання  так ,щоб переривати перегляд  відео і блокувати перехід до наступної  частини без  відповіді  на  поставлене  питання . Можна  включати  у відео  текстові  блоки на  паузах для  того  ,щоб звернути  увагу глядача на певні  моменти у відео .І нарешті , можна розробити  форму  опитування ,яку потрібно  заповнити  після перегляду відеозаняття .

Цифровими  інструментами роботи з відео є, наприклад , сервіс https://screencast-o-matic.com/ для  запису  скрінкастів , https//edpuzzle.comдля створення  інтерактивних  відео з запитаннями , вбудованими в хід  ролика , https://www.youtube.com/  для  розміщення  власних  відеороликів та надання  до них  доступу через  інтернет .

Онлайн -дошки

Під  час звичайного уроку  в класі  вчителі часто користуються таким  базовим  інструментом навчання , як класна  дошка . Онлайновий  аналог  шкільної  дошки дозволяє  забезпечити практично  такий  же функціонал ,навіть більший .Так. на дошці  можна  розмістити попередньо  підготовлені матеріали ( тексти ,зображення ,відео , аудіо) ,робити  записи шляхом  друкування  тексту або створення  малюнків .Крім  того , зазвичай у  сервісах  онлайн- дошок є можливість використовувати додаткові  інструменти побудови   різних  фігур ,готові шаблони організаційних  діаграм (карти понять ,мозковий  штурм ,алгоритм тощо) . З дошкою  можна  організувати спільну  роботу  ,зокрема  під  час  синхронного  онлайн-заняття . Учні  можуть  робити записи на дошці одночасно  або  по черзі . Перевагою  онлайн-дошки є те, що всі  записи можна  зберегти і надати для відсутніх  на занятті .Прикладами цифрових  сервісів онлайн-дошок є  jamboard.google.com/   ,  https://miro.com/app/   .

Тести

Тести з  автоматичною  перевіркою дозволяють організувати швидке  оцінювання рівня  опанування  навчальним  матеріалом учнями . Зазвичай  тестові  системи надають  можливість створювати  запитання різних  типів (множинний  вибір, текстова  або  числова відповідь , упорядкування , встановлення відповідності тощо ) . Часто є доступними бібліотеки готових  запитань ,які можна додати  до власних  версій тестування , змінюючи їх у разі потреби . Більшість сервісів передбачають  можливість формування  запитань , іноді  з варіантами  відповідей , з використанням  зображень , аудіо – та відеофрагментів .Таким  чином можна  формувати цілу траєкторію  опанування  певної  теми .Серед  типових налаштувань онлайн-тестів варто  відзначити можливість перемішувати запитання та  варіанти  відповідей у них ,встановлювати  часові  обмеження ,обмежувати  кількість спроб , а також спосіб  або час повідомлення  результатів тестування . Якщо  тестування  застосовується з навчальною  метою , то можна послабити  строгість цих  параметрів .Якщо ж  тестування є  контрольним , то є сенс  створювати жорсткіші обмеження і  нагадати  учням про  важливість дотримання  норм  академічної  доброчесності . Слід  врахувати ,що автоматизована  перевірка, хоч і значно спрощує  рутинну  роботу вчителя , часом є недостатньою для  достовірної діагностики успішності опанування теми .Тому доцільно доповнювати тестові  завдання практичними  роботами .  Учитель  може надавати зворотний  зв'язок  за результатами тестування  індивідуально або враховувати  динаміку  відповідей  учнів у плануванні  подальших  занять .Онлайн -тести  можна  можна створювати в Google -формах  ,а також  на спеціалізованих  платформах ,наприклад  https://www.classtime.com/uk/    .

Інтерактивні сервіси  миттєвого  опитування

Проведення  онлайн-уроку не повинне обмежуватись лекційним  викладом матеріалу . Під  час  звичайних уроків  педагоги  застосовують  різні  методи інтерактивної  роботи , зокрема  такі ,що передбачають  висловлення  учнями власної позиції , роботу  в  малих  групах  тощо . За  допомогою  цифрових  інструментів можна  організувати швидкі  опитування , причому  як задля з’ясування  рівня  оволодіння певною  темою , так і для визначення ставлення учнів до певного  питання . Такі  опитування відбуваються  в режимі реального  часу  і допомагають урізноманітнити онлайн-уроки . Зазвичай подібні  сервіси передбачають ,що вчитель  попередньо  готує  перелік  питань , які надає  учням  під  час заняття .Учень /учениця має обрати або записати відповідь , а  вчитель , отримавши узагальнені  результати опитування класу ,- продемонструвати їх і використати для  побудови подальшого  ходу  заняття .Відповіді  учнів можуть відображатись різними способами : рейтингом , хмаркою  слів , рухомим рядком ,діаграмами , графіками ,списком ,кластерами  тощо .Зазвичай учням  подобається те, що  їхні відповіді одразу відображаються на спільному  екрані , вони можуть  побачити власний  внесок  у загальний  підсумок .Такі сервіси  можна  використовувати для  формувального  оцінювання  ,за  якого  учні не стільки отримують  оцінку за  відповідь ,скільки зворотний  зв'язок щодо того ,накільки  ця  відповідь є правильною .Так , на спільному  слайді з результатами не  видно  імен окремих  учнів ,але видно  загальну  тенденцію ,тож кожен  учасник може  оцінити власну  відповідь ,не привертаючи уваги до інших можливих  помилок . Популярними сервісами миттєвих  опитувань є   https^//kahoot.com/  , https://www/mentimeter.com /  , https://www.polleverywhere.com/  .

Цифрова творчість учнів

Існує  цілий  спектр цифрових  інструментів ,які дозволяють створювати інформаційні  продукти  для  підтримки навчального процесу .Вони ж можуть бути використані учнями  для  того ,щоб продемонструвати опанування  певної  теми з навчального  матеріалу .Зокрема , практично  будь-який  мобільний  телефон надає  можливість  записувати  відео ,яке в деяких  випадках може  замінити письмове  запитання і не гірше продемонструвати набуття  певних компетентностей  .Існують  спеціалізовані  платформи обміну  відеороликами ,на яких учні  можуть  завантажувати свої  відеовідповіді , коментуючи їх , дискутувати (наприклад https://info.flipgrid.com/

   Окрім відеороликів ,об’єктами  цифрової  творчості учнів  можуть  бути :

•  карти понять ( https://www.mindmeister.com/   )

•  комікси (https://www/storyboardthat.com/  )

•  блоги ( https://www.blogger.com/  )

•  програми ( https://scratch.mit.edu/  )

•  інфографіка ( https://www.canva.com/  )

•  флеш-карти , власні  тести  тощо.

Цікавим  може  бути завдання створити  уявну сторінку в соціальній  мережі для  персонажа  книги  або  переказати сюжет  історії  ,використовуючи  емотикони .

Перелік використаних джерел :

  1. І.Коберник , З.Звиняцьківська «Організація  дистанційного  навчання в школі » методичні  рекомендації., травень 2020 ,70с.
  2. Як використовувати ютуб  в дистанціному  навчанні  ;  https://nus/org.ua/articles/yak-vycorystovuvaty-youtube-u-dystantsijnijnomu-navchanni/
  3. В.Гулак ,Бакалаврська робота « Особливості  дистанційного  навчання  іноземної мови », 2019   

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь