A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

ПРОГРАМА «Обдаровані діти та молодь» на 2018-2020роки

Дата: 25.12.2017 15:43
Кількість переглядів: 308

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням сесії сільської ради

 від 22.12.2017р   364-10/2017

 

 

ПРОГРАМА

«Обдаровані діти та молодь»

на 2018-2020роки

І. Загальна частина

Наше майбутнє – це наші діти, майбутнє нашої держави – це наявність обдарованої, креативної молоді, яка є основою високого інтелектуального потенціалу нації. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з розвитку та підтримки обдарованості та креативності.

Для подальшої реалізації державної політики та з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуальної і творчо обдарованої молоді та дітей, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільствібула розроблена цільова Програма роботи з обдарованими, талановитими дітьми та молоддю в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Острожецької сільської ради на 2018-20120 роки (далі –Програма).

Програма передбачає практичні заходи, спрямованні на пошук, навчання та підтримки обдарованої учнівської молоді. Впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Програма є основою для розроблення програм роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти та культури Острожецької сільської ради.

ІІ. Правова основа

Правовою підставою для розробки програми «Обдарована молодь» на 2018-2020 рокиє:

 1. Закон України «Про освіту»

 2. Закон України «Про загальну середню освіту»

 3. Закон України «Про охорону дитинства»

 4. Закон України «Про дошкільну освіту

 5. Закон України «Про соціальну підтримку молоді»

 6. Закон України «Про місцеве самоврядування»

Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при тісній співпраці сім?ї, громадськості та органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Мета Програми

 1. Формування системи виявлення та розвитку обдарованих дітей та молоді;

 2. Надання соціально-педагогічної підтримки обдарованій молоді;

 3. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

 4. Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з ними;

 5. Забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді  і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

 

ІV. Завдання Програми

4.1.     Створення системи психологічної підтримки та супроводу обдарованих дітей;

4.2.      Створення сприятливих умов для інтелектуального, морально-етичного, фізичного розвитку дітей та молоді;

4.3.      Розроблення та впровадження нових технологій навчання та виховання;

4.4.  Надання можливості всім учасникам навчально-виховного процесу реалізовувати власні творчі здібності на основі науково-пошукової та дослідної діяльності;

4.5.      Створення системи неперервної освіти педагогів;

4.6.      Здійснення просвітницької та видавничої діяльності;

4.7.      Створення системи фінансового стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої молоді, дітей та педагогічних працівників, які з ними працюють.

V. Шляхи та способи виконання Програми

5.1. Створення банку даних про обдаровану молодь, дітей та педагогічних працівників, які мають високі досягнення в роботі з дітьми та учнями;

5.2. Активізація роботи з розвитку творчих здібностей юнаків і дівчат з особливими потребами;

5.3. Створення благодійних фондів підтримки обдарованої молоді, кошти яких використовувалисяб для заохочення переможців олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт, спартакіади, фестивалю художньої творчості…

5.4. Запровадження іменних стипендій Острожецького сільського голови переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт, переможцям мистецьких конкурсів, фестивалів, юних спортсменів;

5.5.Передбачення в навчальних закладах для розвитку здібностей учнів збільшення кількості предметів із поглибленим вивченням;

5.6. Всебічне висвітлення успіхів талановитих дітей, молоді, педагогів в засобах масової інформації;

5.7. Забезпечення використання ефективних форм та методів навчаннята матеріального, технічного їх підкріплення;

5.8. Створення та удосконалення мережі інформаційного забезпечення загально начальних закладів Острожецької сільської ради

5.9. Створення умов для обміну  педагогічним досвідом, проведення майстер-класів творчих педагогів, які мають досвід і результативність роботи з творчою учнівською молоддю.

5.10. Здійснення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів з метою підвищення кваліфікації для роботи із дітьми та молоддю;

5.11.Відпрацювання системи морального і матеріального стимулювання педагогів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю.

5.12. Сприяння участі загальноосвітніх закладів у міжнародних наукових і навчально-освітніх програмах, проектах, шляхом підписання відповідних угод.

VІ. Напрямки реалізації Програми

Програма реалізується за напрямками;

6.1. Створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді. Забезпечення доступності дошкільної та позашкільної освіти.

6.2.Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

6.3.Кадрове забезпечення.

6.4. Посилення соціального захисту обдарованої молоді

VІІ. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах реальних можливостей сільського бюджету. Відділ фінансів та бухгалтерської звітності Острожецької сільської ради, дирекції загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачі дошкільних навчальних закладів та керівники позашкільних навчальних закладів що року передбачають у проекті сільської ради кошти на виконання завдань і заходів визначених Програмою.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми передбачені в заходах Програми.

Прогнозовані обсяги фінансових  ресурсів для виконання завдань Програми додаються.

VІІІ. Відповідальні та виконавці.

8.1. Загальноосвітні навчальні заклади Острожецької сільської ради.

8.2. Острожецька сільська рада.

ІХ. Очікувані результати

Програма роботи з обдарованою молоддю та дітьми на 2018-2020 роки забезпечить удосконалення системи роботи з обдарованими і здібними дітьми у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Острожецької сільської ради. Та системи матеріального заохочення цієї категорії дітей і педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми,   консолідацію зусиль місцевими органами виконавчої влади.

Х. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за станом виконання заходів Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2018-2020 роки покладається на виконавчий комітет Острожецької сільської ради, дирекції загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів та  керівників позашкільних навчальних закладів.

Виконавці Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2018-2020 роки інформують Острожецьку сільську раду про виконання заходів щодо реалізації Програми.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальні виконавці готують уточнення показників і заходів та вносять їх на розгляд чергової сесії сільської ради.

 

Сільський голова                                                        Т.Гордійчук

 

Головний спеціаліст

Погольська О.Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи

Програми «Обдаровані діти та молодь»

на 2018-2020 роки

№ п/п

Найменування заходу

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

 

 Відповідальні

 

 

Термін виконання

Примітка

Держ.бюд

жет

Місцевий бюджет

Залучені кошти

1.

Забезпечення проведення та участі Всеукраїнських олімпіад (у тому числі і Інтернет-олімпіад), конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів.

-

25,0

-

 Дирекція ЗНЗ

Що року

 

2.

Розширення мережі класів з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів. Утворення учнівських груп з поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

 Дирекція ЗНЗ

Сільська рада

За потреби

 

3.

Проведення та участь у зборах, турнірах, фестивалях за участю обдарованої молоді

-

30,0

4,0

 Дирекція ЗНЗ

Сільська рада

Що року

 

4.

Участь у Спартакіаді, спортивних змаганнях, чемпіонатах.

-

10,0

4,0

 Дирекція ЗНЗ

Сільська рада

Що року

 

5.

Збільшення кількості гуртків та інших творчих об'єднань у загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

 Дирекція ЗНЗ

 

За потреби

 

6.

Модернізація обладнання загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з дітьми та молоддю

-

50,0

-

 Дирекція ЗНЗ

Сільська рада

Що року

 

7.

Зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів, спортивної школи.

-

10,0

5,0

 Дирекція ЗНЗ

Сільська рада

Що року

 

8.

Підвищення кваліфікації педагогічних і наукових працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості

-

100,0

-

 Дирекція ЗНЗ

Сільська рада

Що року

 

9.

Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплати відповідних іменних стипендій

-

10,0

 

1,5

 

Сільська рада

За результативністю

 

10.

Створення пунктів психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей, молоді та їх батьків, учителів

-

-

-

Дирекція ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ

2018р

 

11.

Нагородження учнів за отримання призових місць

-

20,0

2,0

 Сільська рада

За результатами

 

12.

Нагородження педагогічних працівників за плідну роботу з обдарованими дітьми та молоддю

-

20,0

-

Сільська рада

За результатами

 

Всього

 

275,0

16,5

 

 

Сільський голова                                                                           Т.Гордійчук

Головний спеціаліст                                                                      О.Погольська

Начальник відділу

фінансів та бух. звітності                                                             О.Крамаренко

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь