Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

«Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для комунального підприємства «Господар»»

Дата: 24.07.2017 16:13
Кількість переглядів: 1720

Проектна заявка

 

«Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для комунального підприємства «Господар»»

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

1.

Зміст проектної заявки

с.

2.

Загальна характеристика проектної заявки

с.

3.

Проект

с.

3.1.

Анотація проекту

с.

3.2.

Детальний опис проекту

с.

 

опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

 

мета та завдання проекту

с.

 

основні заходи проекту

с.

 

план-графік реалізації заходів проекту

с.

 

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

4.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Розрахунок вартості проекту

с.

5.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

 

6.

Додатки

с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

«Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для комунального підприємства «Господар»»

 

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Острожецька сільська рада Млинівського району Рівненської області

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної терито-ріальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Завдання №10 «Придбання спецтехніки для комунального підприємства» плану соціально-економічного розвитку Острожецької сільської ради Млинівського району Рівненської області, затверджено рішенням сесії сільської ради №201-6/2017 від 11.07.2017 року

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвер-дженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення

 

Мета та завдання проекту

Мета:

Зміцнення матеріально-технічної бази новоствореного комунального підприємства

Завдання:

  • покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню об’єднаної громади та іншим групам споживачів в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів;
  • забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери;
  • збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету;
  • покращення санітарного стану території громади;
  • створення сприятливих умов для життя мешканців.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

5979

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))

Жовтень 2017 до листопад 2017

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на форму-вання інфраструктури об’єднаних терто-ріальних громад (далі – субвенція), тис. грн.

1250,000

 

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.

50,000

 

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

с.Острожець, Млинівського району, Рівненської області

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Гордійчук Тарас Миколайович

Телефон, факс, e-mail заявника

Телефон/факс (03659) 5-12-83, ostrozhecz.rada@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Веремчук Павло Андрійович

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

Тел. моб. (096)7322913,тел/факс (03659) 5-12-83, ostrozhecz.rada@ukr.net

 

 

Сільський голова                  ____________                      Гордійчук Т.М.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОЕКТ

 

3.1. Анотація проекту

         Назва проекту: «Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для комунального підприємства «Господар»»

  Актуальність проекту:

Актуальність проекту полягає у зміцненні матеріально-технічної бази комунального підприємства «Господар» об’єднаної територіальної громади, ефективного використання інноваційних методів збирання сміття, покращення умов життєдіяльності населення громади, організація регулярного вивезення сміття з населених пунктів територіальної громади до санкціонованих сміттєзвалищ та покращення чистоти на вулицях населених пунктів громади.

Одним із проблемних питань громади є відсутність в населених пунктах громади чітко організованої системи збору, зберігання та вивезення твердих побутових відходів.

На цей час жителі 13 населених пунктів Острожецької ОТГ збирають, зберігають та відвозять терді побутові відходи самостійно, що часто призводить до виникнення стихійних сміттєзвалищ. Також це призводить до хаотичності розміщення ТПВ на сільських сміттєзвалищах, що в свою чергу призводить до збільшення площ забруднених сміттєзвалищами. В селі Острожець та Залав´я вивіз сміття від домогосподарств здійснюється комунальним господарством, за допомогою старого трактора та причепа.

На сьогоднішній день, вкрай гостро стоїть питання щодо оновлення та розширення парку комунальної техніки на сучасну більш економну, що дасть змогу оперативніше і з меншими затратами проводити вивіз твердих побутових відходів.

Проектом передбачено придбання сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом для обслуговування 2077 дворів в 14 населених пунктах Острожецької ОТГ. Проаналізувавши статистичну інформацію з колишніх сільських рад, що входять до складу Острожецької ОТГ, орієнтовний обсяг твердих побутових відходів по громаді щомісяця складає 57 тонн.

Після придбання сміттєвоза планується придбати за кошти спонсорів сміттєві баки, ще частина сміттєвих баків буде виготовлена КП «Господар». Придбані та виготовлені сміттєві баки будуть встановлені на кожній вулиці 14 населених пунктів об´єднаної громади.

Реалізація даного проекту забезпечить надання населенню та іншим групам споживачів належної якості житлово-комунальних послуг в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів, що сприятиме належному санітарному стану в населених пунктах громади, створить умови щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, буде сприяти більшому озелененню територій, покращенню їх естетичного вигляду, зменшенню стихійних сміттєзвалищ, покращить культуру громад з поводженням з відходами та стане першим кроком до впровадження сортування ТПВ.

 

Основні заходи проекту

- оголошення про проведення процедери відкритих торгів;

- розкриття тендерних пропозицій та аукціон;

- розгляд та оцінка тендерних пропозицій;

- укладання договору на закупівлю сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом;

- поставка сміттєвоза до замовника та підписання актів приймання – передачі;

- передача сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом на баланс комунального підприємства «Господар».

Цільовими групами проекту є 5979 жителів Острожецької ОТГ.

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Короткотривалі результати проекту:

- буде придбано сміттєвоз «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом;

- з'явиться додатково 1 робоче місце;

- зменшиться ручна праця;

- ліквідуються несанкціоновані сміттєзвалища на території громади;

Перспективні результати проекту:

- покращиться екологічна ситуація в населених пунктах об’єднаної територіальної громади;

- покращиться рівень екологічної культури населення;

- покращиться екологічний стан довкілля;

- скоротяться площі земельних ділянок під стихійними сміттєзвалищами;

 - збільшиться дохід комунального підприємства  за рахунок надання платних послуги іншим підприємствам та організаціям, сусіднім об’єднаним громадам;

- буде перетворено сферу санітарної очистки та поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства;

- зменшиться кількість правопорушень у сфері забруднення навколишнього середовища;

- продовжиться процес формування самодостатньої об’єднаної територіальної громади.

Для реалізації цього проекту, згідно комерційної пропозицій наданої ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» необхідно 1300,000 тис. грн., 1250, 000 тис.грн. яких планується залучити за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, 50,000 за рахунок коштів місцевого бюджету.

         3.2. Детальний опис проекту

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Острожецька об’єднана територіальна громада  утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад села Острожець та Залав’я Острожецької сільської ради, сіл Малин та та Підгай Малинської сільської ради, сіл Уїздці, Ставище та Борбин Уїздецької сільської ради, сіл Певжа та Бакорин Певжівської сільської ради, сіл Новосілки, Заболоття та Заболотенці Новосілківської сільської ради та сіл П’яннє та Зборів П’яннєвської сільської ради.

Острожецька сільська рада межує: на півдні – з Волинською областю, на заході – з селом Велика Городниця Млинівського району та селом Новоукраїнка Млинівського району, на півночі та сході з Млинівською об’єднаною територіальною громадою Млинівського району Рівненської області.

За адміністративно-територіальним поділом сільська  рада  включає 14 сіл.

Адміністративний центр громади - село Острожець, яке розташоване на півночі Млинівського району. Віддаленість села Острожець до районного центра смт Млинів складає 26 км., до обласного центру міста Рівне – 82 км.,   до обласного центру міста Луцька Волинської області - 22 км. Залізничні станції Дубно та Луцьк розташовані відповідно на віддалі 47 та 23 км. Відстань до міжнародного аеропорту м Рівне - 67 км.

Територія сільської ради становить 139125 м2, що складає 11 % від території Млинівського району, населення станом на 01 січня 2016 року становило 5979 осіб, що складає 15,9 % від населення району. Щільність населення – 4,3 особи на 1000 м2.

Зовнішні і внутрішні транспортні зв'язки громади здійснюються автомобільним транспортом. На відстані 5 кілометрів від адміністративного центра Острожецької ОТГ села Острожець проходить автодорога державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Мамалига, на відстані 36 кілометрів автодорого національного значення Устилуг – Луцьк – Рівне та за 38 кілометрів - автомагістраль Київ-Чоп.

Згідно рішення Острожецької сільської ради №148-5/2017 від 25.05.2017 року створено комунальне підприємство «Господар».

Основними завданнями новоствореного комунального підприємства  є обслуговування доріг та вулиць комунальної власності, облаштування сміттєзвалищ та вивіз сміття, облаштування пам’ятників, парків, кладовищ, заготівля палива для комунальних закладів, утримання в належному стані адміністративних будівель комунальної власності, надання якісних та доступних послуг населенню громади, надання платних послуг іншим підприємствам та організаціям. Для якісного виконання завдань, які покладені на КП «Господар» його необхідно забезпечити відповідною технікою та інструментами.

Проектом передбачено придбання сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом для обслуговування 2077 дворів в 14 населених пунктах Острожецької ОТГ.

Проектом передбачено придбання сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом для обслуговування 2077 дворів в 14 населених пунктах Острожецької ОТГ. Проаналізувавши статистичну інформацію з колишніх сільських рад, що входять до складу Острожецької ОТГ, орієнтовний обсяг твердих побутових відходів по громаді щомісяця складає 57 тонн.

 Після придбання сміттєвоза планується придбати за кошти спонсорів сміттєві баки, ще частина сміттєвих баків буде виготовлена КП «Господар». Придбані та виготовлені сміттєві баки будуть встановлені на кожній вулиці 14 населених пунктів об´єднаної громад, що надасть змогу жителям громади в зручний для них час викидати ТПВ.

Також за допомогою придбаного сміттєвоза можна ліквідовувати стихійні сміттєзвалища, оскільки він обладнаний грейферним захватом, а враховуючи пронозовану кількість ТПВ, які потрібно вивизити від жителів громади на сміттєзвалища з´явиться можливість надавати платні послуги великим приватним підприємствам.

Реалізація даного проекту забезпечить надання населенню та іншим групам споживачів належної якості житлово-комунальних послуг в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів, що сприятиме належному санітарному стану в населених пунктах громади, створить умови щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, буде сприяти більшому озелененню територій, покращенню їх естетичного вигляду, зменшенню стихійних сміттєзвалищ, покращить культуру громад з поводженням з відходами та стане першим кроком до впровадження сортування ТПВ.

 

Мета та завдання проекту

Метою проекту є зміцнення матеріально-технічної бази новоствореного комунального підприємства

Завдання проекту:

  • покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню об’єднаної громади та іншим групам споживачів в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів;
  • забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери;
  • збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету;
  • покращення санітарного стану території громади.
  • створення сприятливих умов для життя мешканців.

Основні заходи проекту

- оголошення про проведення процедери відкритих торгів;

- розкриття тендерних пропозицій та аукціон;

- розгляд та оцінка тендерних пропозицій;

- укладання договору на закупівлю сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом;

- поставка сміттєвоза до замовника та підписання актів приймання – передачі;

- передача сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом на баланс комунального підприємства «Господар».

 

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 2 місяці.

Місяць 1 – жовтень;

Місяць 2 – листопад.

Тривалість

заходу

(по етапах)

Назва заходу

Джерела та обсяги фінансування, тис.грн.

субвенція

місцевий бюджет
 

інші учасники проекту

Місяць 1

Оголошення про проведення процедери відкритих торгів

-

-

-

Місяць 1

Розкриття тендерних пропозицій та аукціон

-

-

-

Місяць 1

Розгляд та оцінка тендерних пропозицій

-

-

-

Місяць 1

Укладання договору на закупівлю сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом;

-

-

-

Місяць 2

Поставка сміттєвоза до замовника та підписання актів приймання – передачі;

1250,000

50,000

 

-

Місяць 2

Передача сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом на баланс комунального підприємства «Господар»

-

-

-

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Короткотривалі результати проекту:

- буде придбано сміттєвоз «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом;

- з'явиться додатково 1 робоче місце;

- зменшиться ручна праця;

- ліквідуються несанкціоновані сміттєзвалища на території громади;

Перспективні результати проекту:

- покращиться екологічна ситуація в населених пунктах об’єднаної територіальної громади;

- покращиться рівень екологічної культури населення;

- покращиться екологічний стан довкілля;

- скоротяться площі земельних ділянок під стихійними сміттєзвалищами;

 - збільшиться дохід комунального підприємства  за рахунок надання платних послуги іншим підприємствам та організаціям, сусіднім об’єднаним громадам;

- буде перетворено сферу санітарної очистки та поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства;

- зменшиться кількість правопорушень у сфері забруднення навколишнього середовища;

- продовжиться процес формування самодостатньої об’єднаної територіальної громади.

 

Визначення сталості результатів проекту

Фінансова сталість

При здійсненні проекту фінансова сталість полягатиме у зменшенні витрат на обслуговування техніки та використання паливно-мастильних матеріалів (18 %) так як закуплена техніка є економна та більш функціональна. Разом з цим, реалізація цього та інших аналогічних проектів дасть поштовх для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади.

Придбаний за результатами проекту спеціалізований автомобіль сміттєвої та утримуватиметься за рахунок власних надходжень підприємства.

 

Інстуційна сталість

Реалізація проекту вплине поліпшить благоустрій населених пунктів об’єднаної територіальної громади. Також реалізації проекту зумовить підвищення рівня авторитету та довіри до місцевої влади та підвищить активність місцевих мешканців у вирішенні проблем громади.

 

Політична сталість

Реалізація проекту «Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для комунального підприємства «Господар»» сприятиме підвищенню рівня довіри населення до місцевої влади, продемонструє переваги новоствореної Острожецької об’єднаної громади, діяльність якої, перш за все, спрямована на вирішенні першочергових проблем місцевого населення та проведення заходів, що забезпечать сомодостатність та сталий розвиток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1.

Оголошення про проведення процедери відкритих торгів

-

-

-

-

2.

Розкриття тендерних пропозицій та аукціон

-

-

-

-

3.

Розгляд та оцінка тендерних пропозицій

-

-

-

-

4.

Укладання договору на закупівлю сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом

-

-

-

-

5.

Поставка сміттєвоза до замовника та підписання актів приймання – передачі;

1300,000

1250,000

50,000

-

6.

Передача сміттєвоза «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом на баланс комунального підприємства «Господар»

-

-

-

-

 

Разом

1300,000

1250,000

50,000

-

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

з/п

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1

Видатки споживання:

-

-

-

-

2

Видатки розвитку:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)

1300,000

1250,000

50,000

-

 

РАЗОМ:

1300,000

1250,000

50,000

-

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

з/п

Джерела фінансування

Сума

(тис. грн.)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

1250,000

96,15

2

Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)

50,000

3,85

3

Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

-

-

 

Загальний обсяг фінансування

1300,000

100

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Розрахунок вартості проекту формується на основі комерційних пропозицій наданих Луцькою філією ТзОВ «Укравтозапчастина» та ТзОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» та аналізі цін на ринку станом на 20 вересня 2017 року.

Одиниця техніки

Вартість

1.

Спеціалізований автомобіль сміттєвоз «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом

1300,000

 

Всього

1300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Цей проект реалізовуватиметься Острожецькою сільською радою Млинівського району Рівненської області без залучення партнерів.

Найменування учасника реалізації проекту

Острожецька сільська рада Млинівського району Рівненської області

ПІБ керівника органу

Гордійчук Тарас Миколайович

Назва посади

Голова сільської ради

Поштова адреса

35113, вул. Незалежності, 12,  с.Острожець Млинівського району Рівненської області

Телефон та мобільний

Тел. (03659) 5-12-83, тел.моб. (097 )10 50 404

Факс

(03659) 5-12-83

E-mail

ostrozhecz.rada@ukr.net

Функції учасника під час реалізації проекту

 Острожецька сільська рада буде здійснювати організацію робіт, моніторинг заходів та забезпечить залучення громадськості, ЗМІ до висвітлення ходу реалізації проекту

 

6.  ДОДАТКИ

1. Копія комерційної пропозицій на спеціалізований автомобіль сміттєвоз «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 33098» зі зйомним грейферним захватом;

2. Рішення про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Острожецької сільської ради;

3. Витяг із плану соціально-економічного розвитку Острожецької сільської ради Млинівського району Рівненської області;

4. Копія рішення про створення комунального підприємства  «Господар»;

5. Копія статуту комунального підприємства «Господар».

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь